Organizace vydávání vysvědčení

Předání vysvědčení proběhne vždy pro celou třídu od 8:00  do 8:30 hodin ve dnech: 29.6.    1.A, 2.A, 2.B, 4.A, 5.A, 5.B + 6.B, 7.A, 9.A, 9.B 30.6.   3.A, 3.B, 3.C, 4.B+ 6.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B Pro vstup do budovy školy budou otevřeny oba hlavní vchody, dále boční vchod 1. stupně a boční vchod u …
Pokračovat ve čtení Organizace vydávání vysvědčení