DĚTSKÝ DEN

Výbor sdružení rodičů zve všechny děti a rodiče na
DEN DĚTÍ
v sobotu 8. 6. ve 14 hodin
areál u motorestu
Čekají na Vás zábavné soutěže, tombola, opékání párků
Letošní tématem jsou povolání
Těšíme se na Vás