Dodatečný zápis do MŠ

Z důvodu uvolnění čtyř míst pro děti v mateřské škole zahajujeme nové správní řízení pro zápis dětí do MŠ na školní rok 2020-2021 s nástupem od 1.9.2020

Počet volných míst : 4

Přihlášky odevzdávejte zástupci ředitele pro MŠ  Bc. Michaele Rychlé

Správní řízení bude probíhat v souladu s platnou směrnicí.

Termín odevzdání přihlášek do:  10:00 hod dne 28.8.2020
Termín k nahlédnutí do spisu před podáním rozhodnutí: 28.8.2020
Termín odeslání rozhodnutí: 28.8.2020