Základní škola a Mateřská škola
Velká Polom, příspěvková organizace

Opavská 350, 747 64 Velká Polom
725 913 312