Aktuality

 • Rozhodnutí o přijetí do MŠ

  Rozhodnutí o přijetí do MŠ Velká Polom.

  Rozhodnutí o přijetí do MŠ Horní Lhota.


 • Den Země

  Ani tento rok jsme nezapomněli na naši planetu a připomenuli si Den Země, který připadá každý rok na 22.dubna. Protože žáci druhého stupně byli stále doma zahleděni do počítačů, přemýšleli jsme, jak je alespoň na chvíli od nich odtrhnout, a přitom oslavit mezinárodní den. Nakonec jsme přišli s nápadem vytvořit pohlednici velikosti A4, jejíž středem bude cokoliv, co pro žáky znamená nejen slovo Země.

  A jak se s pohlednicí žáci poprali, můžete vidět na několika fotografiích … klikněte zde.

   Za nás mají určitě všichni za kreativitu.


 • NÁVRAT ŽÁKŮ 2. ST. DO ŠKOLY A ZMĚNY S TÍM SOUVISEJÍCÍ

  Žáci druhého stupně se do lavic vrátí 10. května 2021:

  • Třídy 6. A, 6. B, 7. B, 8. B, 9. B přijdou do školy 10. 5. 2021
  • Třídy 6. C, 7. A, 8. A, 8. C, 9. A přijdou do školy 17. 5. 2021

  Testování před vyučováním

  • pondělí a čtvrtek (pro žáky 2. stupně)
  • pondělí (pro žáky 1. stupně)
  • děti přijdou do školy a otestují se

  Žáci 1. st. vchází do školy přes vrátnici a šatnu do třídy, kde se otestují ve volných třídách na 1. stupni.
  Žáci 2. stupně od 10. 5. vchází do školy přes vrátnici – nejprve se ve třídách 7. A, 8. A, 9. A otestují, poté jdou do šatny a do kmenových tříd. Žáci 2. stupně od 17. 5. vchází do školy vchodem od tělocvičny – nejprve se otestují ve třídách 6. A, 6. B, 9. B a poté jdou do šatny a do kmenových tříd.
  Zůstává zachováno testování ve skupinách 7:15 a 7:40. Tabulka pro žáky 2. st., kde se zapíší na testování zde: https://drive.google.com/file/d/1kDKx1lvXC4Z1KhKD4Cxm4oh-XylsUFk7/view?usp=sharing

  Instruktážní video: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=6s
  MŠMT uvádí, že dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Dále MŠMT uvádí, že pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob výuky. 

  Žák nemusí být testován v případě, že se prokáže:
  – dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru Sars-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  – dokladem o negativním výsledku  POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru Sars-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
  – certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, a od  aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o  léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

  Vyučování

  • děti, které chodí do školy, se budou vyučovat podle rozvrhu prezenční výuky platného od 01.09.2020, ostatní pak podle rozvrhu distanční výuky.

  Stravování

  • ve školní jídelně podle skupin a podle daného rozpisu
  • přihlášeny budou obědy všem dětem na prezenční výuce, které se ve škole běžně stravují

  Hygienické pokyny

  • žáci a zaměstnanci s příznaky onemocnění nesmí do budovy školy vstoupit (v případě alergií je nutné potvrzení lékaře)
  • žáci nosí chirurgické roušky, učitelé nosí respirátory – vnitřní prostory,
  • na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry
  • testování se provádí ráno v pondělí a ve čtvrtek (2.st.)
  • v případě, že žák přijde do školy dnech testování pozdě, bude otestován při příchodu – bez negativního testu nesmí vstoupit do výuky
  • je doporučováno časté mytí rukou a dezinfekce
  • ve třídách bude intenzivně větráno – doporučujeme teplé oblečení
  • je doporučováno používání jednorázových kapesníků
  • žáci budou mít část výuky venku
  • je doporučován rozestup mezi žáky
  • bude vyžadována osobní odpovědnost za dodržování pravidel

 • Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání

  Podmínkou pro umožnění účasti žáka na PZ je:
  – negativní test
  – žádné příznaky Covid-19.
  Uchazeč musí jako podmínku pro účast na PZ předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněný v posledních 7 dnech.
  Testování bude probíhat na naší ZŠ v termínu:
  27. 4. 2021  ve 14:00 pro uchazeče o čtyřleté obory s MZ,   
  29. 4. 2021  ve 14:00 pro uchazeče o víceletá gymnázia,
  pro náhradní termíny PZ bude probíhat testování uchazečů v termínu 26. – 27. 5. 2021 ve 14:00.

  Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:
  – dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru Sars-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  -dokladem o negativním výsledku  POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru Sars-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
  – certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, a od  aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o  léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.


 • NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOLY OD 12. 4. 2021 do odvolání

  Od pondělí 12. 4. 2021 se vrací žáci 1. stupně ZŠ k prezenční výuce rotačním způsobem. Škole je mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví uložena povinnost testovat žáky 2x týdně Ag testy. Žáci jsou povinni mít po celou dobu vyučování chirurgickou roušku.
  12. – 16. 4. budou ve škole žáci 3. B, 4. A, 4. B, 4. C, 5. A 19. – 23. 4. budou ve škole žáci 1. A, 2. A, 3. A, 5. B.
  Testování bude probíhat ve dvou cyklech vždy v pondělí a ve čtvrtek. Dětem a mladším žákům (1.-3. třída) mohou při testování poskytnout asistenci zákonní zástupci.
  Instruktážní video:¨https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=6s

  Testování bude z organizačních důvodů rozděleno do dvou skupin. 1. skupina bude testována v 7:15, druhá skupina v 7:40. Testování probíhá ve škole. 
  V přiložené tabulce prosím zapište dítě do zvolené skupiny.
  https://drive.google.com/file/d/1swUCaGKukkSmbW-dejCyka95oCjlWqlp/view?usp=sharing

  Postup při pozitivitě/negativitě testování viz diagram.
  MŠMT uvádí, že dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Dále MŠMT uvádí, že pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob výuky.

  Ranní družina není z organizačních důvodů možná, odpolední družina bude v provozu bez omezení.
  Všem dětem, které mají prezenční výuku jsou přihlášeny obědy.
  Informační schůzka meet se koná zítra 9.4. v 16:00 odkaz zde :meet.google.com/fma-sgym-vej

  Rodiče, kteří nesouhlasí  vládními a protiepidemický nařízeními odkazuje ředitel školy na linky MŠMT a MZd, kde jejich dotazy zodpoví.             
  +420 770 158 757              
  +420 773 752 081              
  +420 773 752 601              
  +420 723 447 114
  Obraťte se proto prosím s připomínkami na uvedené kontakty.


 • Aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 na následující období:

  TYP OBORU1. ŘÁDNÝ TERMÍN2. ŘÁDNÝ TERMÍN1. NÁHRADNÍ TERMÍN2. NÁHRADNÍ TERMÍN
  ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA3. května 20214. května 20212. června 20213. června 2021
  ŠESTILETÉ OBORY A GYMNÁZIA5. května 20216. května 20212. června 20213. června 2021

  Školní přijímací zkouška

  Přijímací zkoušky se mohou konat od 3. května do 19. května 2021. Ředitel školy stanoví termín konání školní přijímací zkoušky nejpozději do 9. dubna 2021 a zveřejní je na webových stránkách školy.

  Více informací o změnách termínu na stránkách CERMAT ZDE nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ZDE.

  SHRNUTÍ AKTUALIT K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ … ZDE.


 • Díky olympionikům

  DĚKUJEME ÚČASTNÍKŮM OKRESNÍHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY ZA REPREZENTACI NAŠÍ ŠKOLY

  Poděkování patří Nikole Trojkové, Patrikovi Chlebovskému, Janu Hruzíkovi, Michalu Bolkovi, Renátě Jurečkové, Elišce Křivé, Tomáši Filipčíkovi, Markétě Bolkově a Veronice Dostálové.

  Nejlepších výsledků dosáhli Patrik Chlebovský a Jan Hruzík, kteří se v kategorii šestých ročníků umístili do desátého místa. Patrik se svým čtvrtým místem zůstal těsně před branami krajského kola.

  Rádi v příštím roce žáky opět podpoříme v účasti a v poznávání naší krásné planety!

  TĚŠÍME SE NA DALŠÍ ROČNÍK!!!


 • ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 1. – 13. 4. 2021

  Vážení rodiče,

  k zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015. Vzhledem k situaci kolem šíření COVID-19 proběhne zápis on-line, bez přítomností dětí a rodičů. 

  Elektronickou přihlášku najdete na žáložce základní škola – pro rodiče – zápis do 1.tříd nebo zde https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/prozapis/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40687

  Dokumenty nutné k zápisu – žádost o přijetí, kopie rodného listu, ověřená kopie rozhodnutí o svěření dítěte do péče.

  Zákonný zástupce může písemně požádat o odklad povinné školní docházky. K žádosti musí doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

  Dokumenty je možno doručit následujícími způsoby:
  1. do datové schránky školy – 364mitv –  s uznávaným elektronickým podpisem,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ( NELZE poslat prostý e-mail) – zastupcereditele@zsvelkapolom.cz,
  3. doporučeně poštou – ZŠ a MŠ Velká Polom, příspěvková organizace, Opavská 350, 747 64  Velká Polom,
  4. osobně – jen v nejnutnějším případě, po individuální domluvě času, pouze dne 13.4.2021 8-18 hodin.
  Všechny informace, včetně formulářů ke stažení,  jsou také na webových stránkách školy.

  Vedení ZŠ a MŠ Velká Polom 

 • ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ LHOTA

  PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

  OD 1. ZÁŘÍ 2021

  Vzhledem k opatřením vlády o ochraně obyvatelstva v souvislosti s narůstajícími počty onemocnění na  COVID-19  se zápis dětí do Mateřské školy Na Kopečku v Horní Lhotě uskuteční 4. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců v mateřské škole.

  Přepokládaný počet míst k přijetí je 6.

  Tiskopisy k zápisu naleznete na webových stránkách školy: zsvelkapolom.cz/ Mateřská škola/ Mateřská škola Velká Polom/Přijímací řízení/ Žádáme zákonné zástupce o jejich vytištění a vyplnění. Naleznete tam také kritéria … více zde.


 • ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÁ POLOM

  PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

  OD 1. ZÁŘÍ 2021

  Vzhledem k opatřením vlády o ochraně obyvatelstva v souvislosti s narůstajícími počty onemocnění na  COVID-19  se zápis dětí do Mateřské školy U Rákosníčka ve Velké Polomi uskuteční 3. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců v mateřské škole.

  Přepokládaný počet míst k přijetí 16.

  Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně evidenčních listů a ostatních dvou tiskopisů k zápisu naleznete na webových stránkách školy. / Kategorie školské účasti – MŠ Velká Polompřijímací řízení. / Žádáme zákonné zástupce o jejich vytištění a vyplnění. Naleznete tam také kritéria … více zde.