Aktuality

 • INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

  Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

  1. respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
  2. zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének:
  • ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

  Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

  Co to znamená pro naši školu:

  • do 28. 2. 2021 je možné v prostorách školy používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének, tzn. stávající látkové roušky
  • od 28. 2. 2021 jsou žáci povinni při pobytu uvnitř budovy školy nosit buď respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek splňující uvedené požadavky.
  • Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.

 • Úplata za pobyt v MŠ a ŠD

  Ředitel školy stanovil úplatu na školní rok 2021/22 takto:
  MŠ celodenní pobyt:     360,- Kč/měsíc
  MŠ polodenní pobyt:     240,- Kč/měsíc
  MŠ denní sazba v červenci a srpnu 2022:     17,- Kč/den
  ŠD:      250,- Kč/měsíc

 • Provoz školy od 1. 2. 2021


  Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz níže).

  Předání listinné podoby výpisu vysvědčení se odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční výuku.

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
  Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 4.ledna).


 • Výsledky školního kola zeměpisné olympiády

  V prvním lednovém týdnu jsme realizovali elektronické školní kolo ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY.
  Soutěž byla dobrovolná a zúčastnilo se jí celkem 49 žáků a žákyň z II. stupně. Všem účastníkům děkujeme za úsilí při řešení otázek.
  V každé kategorii vždy nejlepší tři postupují do okresního kola, které se také uskuteční distanční formou v únoru 2021.
  GRATULUJEME VÍTĚZŮM!!!


 • Vánoční hra ADVENTNÍ KALENDÁŘ

  Vánoční svátky jsou za námi a s nimi i vánoční hra Adventní kalendář, které se mohli zúčastnit žáci druhého stupně.

  Postupně, den po dni, byly do úvodního obrázku přidávány videa s úkoly. A co na žáky čekalo?
  První den byl zahájen sběrem potravy pro lesní zvířata. V další dny se objevovalo zadání spojené s nějakým vyučovacím předmětem – např. matematikou, angličtinou, fyzikou, ale také hudební výchovou či tělocvikem. Čím si děti ve hře prošly, můžete vidět na následujících obrázcích, které zachycují kreativní ztvárnění některých úkolů.
  Více z této hry naleznete zde …


 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna do 22. ledna 2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
  Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 4.ledna).


 • Výuka od 4. 1. 2021

  Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci bude výuka pro všechny žáky, vyjma žáků 1. a 2. třídy, probíhat pouze distanční formou dle rozvrhu níže. 
  Všem žákům, vyjma žáků 1. a 2. třídy, jsou odhlášeny obědy. Pokud má žák zájem o dotovaný oběd, musí si jej přihlásit ve dnech 30. – 31. 12. 2020 a může si jej odnést v jídlonosiči. Čas výdeje obědů do jídlonosičů bude upřesněn podle zájmu. Pro žáky 1. a 2. třídy bude v provozu školní družina. Rodiče nevstupují s dětmi do školy (prostoru šaten, vedení do třídy, apod.)
  Ve dnech 29. a 30. 12. 2020 je možno si opět zapůjčit tablety pro žáky k distanční výuce. Žáci, kteří si potřebují vzít učebnice a jiné pracovní pomůcky si je můžou vyzvednout  29. a 30. 12. vždy 8-10 hod.
  Rozvrh pro 1. stupeň ….(PDF 517 kB)
  Rozvrh pro 2. stupeň …(PDF 5 MB) 


 • Prodloužené vánoční prázdniny

  Vážení rodiče, milí žáci,

  dle rozhodnutí MŠMT je na pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. 2020 vyhlášeno mimořádné volno (Dny boje proti Covidu), to znamená, že žáci půjdou do školy naposledy v pátek 18. 12. a následující dny již budou mít prázdné prázdniny.
  Na tyto dva dny (pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. 2020) mohou rodiče čerpat ošetřovné.
  Školní družina v době uzavření školy nebude v provozu.
  Školní jídelna v době uzavření školy nebude v provozu. Žákům budou obědy odhlášeny.

  Předpokládaný nástup žáků do škol je 4. 1. 2021 .
  V případě přetrvání nynější situace a za stávajících opatření nastoupí 4.1.2021 do škol žáci 1. až 5. a 9. ročníku na prezenční výuku. Pro žáky 6. až 8. ročník ů se obnovuje rotační výuka – ve škole budou přítomny třídy 6.A, 6.B, 8.A, 8.C., distančně se budou vzdělávat třídy 6.C, 7.B, 7.A, 8.B.

  V průběhu prázdnin sledujte prosím zprávy ve školním systému Dm a webové stránky školy, kde budou upřesněny informace podle aktuální epidemické situace a nařízení vlády.

  Přejeme vám klidné svátky, pevné zdraví a těšíme se v roce 2021.

  Vedení školy


 • PF 2021

 • Zpátky do lavic

  Od 30. 11. 2020

  Vrátí se celý 1. stupeň a všichni žáci 9. ročníku – výuka prezenční, standardní dle rozvrhu. 

  Ostatní třídy 2. stupně takto:

  V týdnu 30. 11. – 4. 12. 2020 a v týdnu 14. – 18. 12. 2020 ve škole budou přítomny třídy 6.C, 7.B, 7.A, 8.B, distančně se budou vzdělávat třídy  6.A, 6.B, 8.A, 8.C. 

  V týdnu  7. – 11. 12. 2020 a v týdnu 21. – 22. 12. 2020 ve škole budou přítomny třídy 6.A, 6.B, 8.A, 8.C, distančně se budou vzdělávat třídy 6.C, 7.B, 7.A, 8.B.

  Je zakázáno zpívat a také je zakázána Tv (lze nahrazovat pobytem venku). 9. ročníky budou mít místo volitelného předmětu pouze přípravu na PZ – v prvním týdnu jedna třída M, druhá Čj  a v týdnu dalším obráceně.

  Vzhledem k nutnosti větrat každou půl hodinu 5 minut, prosím vybavte děti teplou mikinou. Po celo dobu pobytu ve škole je povinnost nosit roušky, proto děti vybavte 2ks roušek a sáčkem k jejich uložení.

  Třídám, které se vzdělávají distančně, jsou odhlášeny obědy.  Žáci, kteří mají zájem o obědy v době distanční výuky, si je musí přihlásit a můžou si je vyzvednout do jídlonosičů mezi 12 a 13 hodinou. Žáci, kteří jsou vzděláváni ve škole, mají obědy přihlášeny.

  ŠD je v provozu.