Fotografování dětí MŠ

  • od

Sdělujeme rodičům dětí z mateřské školy, že dne 15.10.2007 v 10 hod. proběhne fotografování dětí v prostorách MŠ.

Ukázka fotografie