Školní jídelna

Seznam zaměstnanců
Informace ke stravnému
Stravování důchodců a cizích strávníků

Provozní řád školní jídelny

Seznam zaměstnanců

Jméno a příjmení Pracovní zařazení E-mail kontakt
Alena Vandlíčková vedoucí školní jídelny jidelnavelkapolom@seznam.cz
Lenka Tešnarová hlavní kuchařka
Jana Hrbáčová kuchařka
Hana Česláková kuchařka
Martina Bariličová kuchařka
Žaneta Vrbková kuchařka
Iva Vaňková kuchařka
Markéta Dostálová kuchařka
Petra Vašková kuchařka
Sylvie Hyžáková kuchařka

Při sestavování jídelního lístku přísně hlídáme doporučenou spotřebu cukrů, tuků, mléka, mléčných výrobků, masa, ryb, zeleniny a ovoce. Konceptem zdravého stravování není tedy pouze konzumace ovoce, zeleniny a racionální výživy, ale i konzumace masa, ryb, mléka, cukru, luštěnin a dalších potravin, jejichž spotřebu v rámci spotřebního koše vedoucí školní jídelny měsíčně vyhodnocuje. Vaříme moderně a udržujeme si vysoký hygienický standard. Jídla připravujeme z větší části v konvektomatech, které  umožňují vaření v páře, smažení na minimálním množství tuků a to vše šetrně tak, aby se v potravinách uchovalo co nejvíce vitamínů  a minerálů.

Upozornění pro rodiče –stravování žáků v době jejich nemoci
Dle školského zákona č.561/2004 §119 se uskutečňuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole. Podle vyhlášky 107/2005 §4 ods.9 se považuje první den neplánované nepřítomnosti žáka za pobyt ve škole. Pokud dítě onemocní, první den nemoci si odnese rodič stravu v jídlonosiči. Další dny si stravu odhlásí, jinak by musel doplatit veškeré náklady .
Vysvětlení pro rodiče k cenám stravného dle věku.
Dle přílohy k vyhlášce č.107/2005 Sb. jsou do věkových skupin strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Školním rokem se rozumí od 1. září stávajícího roku do 31. srpna následujícího roku.

Informace ke stravnému – změny cen od 1. 9. 2019

Závodní stravování
27,50  Kč
V době nemocenské a dovolené se pedagogickým i ostatním pracovníkům školy neposkytuje strava za zvýhodněnou cenu.

Mateřská škola
celodenní stravování: 35,00 Kč
polodenní stravování: 28,00 Kč

Základní škola
děti 7 – 10 let: 25,00 Kč
děti 11 -14 let: 27,00 Kč
děti nad 14 let: 29,00 Kč

Prodej stravného
Způsob placení stravného

  1. poštovní poukázkou – úhrada musí být nejpozději do 15. dne v měsíci
  2. trvalým příkazem z účtu – postžiro, sporožiro (variabilní symbol a číslo účtu získáte u vedoucí školní jídelny)

Odhlašování stravného
Pokud žák onemocní, je možno si vyzvednout jídlo do jídlonosičů pouze první den začátku nemoci. Další dny musí rodiče obědy odhlásit. Na dotované obědy mají podle zákona nárok pouze děti, které se zúčastňují výuky, nikoliv děti nemocné (vyhl. MŠMT č. 69/2004 o škol. stravování).
Odhlášení  obědů je možné nejpozději jeden den dopředu pouze do 9 hodin.

  1. telefonicky na čísle 725 913 401
  2. webové stránky strava.cz
  3. do odhlašovacího sešitu
  4. osobně u vedoucí ŠJ

Výdej obědů

Vstup do školní jídelny pro všechny strávníky je přes hlavní vchod základní školy.
Stravu do nosičů  se vydává od 11:00 do 11:15 hodin. Pro cizí strávníky vydáváme v době od 10:50-11:20 hodin.
Obědy pro žáky školy a zaměstnance vydáváme v době od 11:25-13:40 hodin.

Stravování důchodců a cizích strávníků

Školní jídelna nabízí stravování pro důchodce a cizí strávníky.
Cena obědu:
Cízí strávníci – jídlonosiče – osobní odběr: 66,00 Kč (včetně 15 % DPH)
Cizí strávníci s rozvozem: 71,00 Kč (včetně 15 % DPH)
Cizí strávníci – oběd ve školní jídelně: 68,00 Kč (včetně DPH 15 %)
Důchodci a cizí strávníci dostávají oběd do jídlonosičů s tím, že jeden přinášejí čistý a druhý naplněný obědem si odnášejí domů.

Způsob placení: poštovní poukázkou

Komentáře nejsou povoleny.