Mateřská škola Velká Polom

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA U RÁKOSNÍČKA

ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE
zřizovatel:   Obecní úřad Velká Polom
adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace
                 Opavská 350, 747 64 Velká Polom
telefon: 725 913 312 / 30
email: ms.urakosnicka@seznam.cz

Výše školného na školní rok 2019/20

-celodenní pobyt 270 Kč na měsíc
-polodenní pobyt 180 Kč na měsíc
-prázdninová úplata 12 Kč na den

AKTUALITY

OBNOVENÍ PROVOZU MŠ U RÁKOSNÍČKA VE VELKÉ POLOMI A NA KOPEČKU V HORNÍ LHOTĚ

Od pondělka 25.5.2020 obnovujeme znovu provoz obou mateřských škol. Docházka do MŠ není povinná, záleží na dobrovolnosti rodičů a zvážení všech rizik souvisejících s výskytem onemocnění Covin 19 na našem území. Podrobnosti o podmínkách otevření a jejich dodržování obdrží zákonní zástupci na osobní emaily. Na všechny se po tak dlouhé době velice těšíme kolektiv učitelek obou MŠ.

V případě, že byste měli  chuť a náladu, tak něco malého pro zabavení vašich ratolestí. Každý den najdete  nové cvičení buď na FB  www.facebook.com/Babyonline.cz nebo přímo na  webu: www.babyonline.cz/skolka-hrou.

https://obchod.portal.cz/dokument/pracovni-listy-ke-stazeni/

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Zástupce ředitele pro MŠ : Bc. Michaela Rychlá

Učitelky: Bc. Helena Dvořáčková
Bc. Gabriela Hablawetzová
Ing. Bc. Eva Vasilová
Michaela Feixová
Eva Žídková

Provozní zaměstnanci:

Ludmila Rozsypalová
Petra Kašparová

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY V NAŠÍ MŠ

Gymnastika Špičková Opava- cena na školní rok 1800 Kč

Logohrátky – cena na školní rok 900 Kč

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDOU DĚTI POTŘEBOVAT

 • Oblečení do třídy, které si může dítě zašpinit.
 • Oblečení na ven, které si může dítě zašpinit (tepláky). Podporujeme hry s přírodninami a s přírodním materiálem jako je písek, kamínky, hlína atd. Chodíme si hrát na zahradu, na louku, do lesa.
 • Přezůvky – nejlépe papuče, nebo obuv s pevnou patou, nazouváky nebo crocsy ne! Pokuste se zvolit takové papuče, které si umí samy obout. Pokud mají přesky nebo tkaničky nezvládnou to, vždy potřebuje paní učitelku, i když by to rády dokázaly, jako ostatní děti.
 • Jedno náhradní oblečení (dle potřeby i více)
 • Pyžamko – děti, které spí.
 • Kartáček na zuby- děti, které si zuby čistit chtějí
 • Pohodlnou obuv na ven, když je mokro doporučujeme gumáky.
 • Děti nepotřebují do školky nosit hračky, je pak při jejich založení složité ji při odchodu hledat. Děti si ale  mohou nosit hračku na spaní, nebo svůj oblíbený polštářek.

ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ

Odhlašování a přihlašování stravy se provádí den předem do 9 hodin na webových stránkách www.strava.cz nebo do 9 hodin ve školní jídelně na telefonním čísle 725 913 401.

V případě, že dítě náhle onemocní a není odhlášené, lze pouze první den nemoci vydat oběd do jídlonosiče. Ostatní neodhlášené  dny nemoci nebo nepřítomnosti dítěte budou účtovány plnou cenou bez ohledu na to, jestli jste stravu odebrali či nikoliv.

 

 

O CO SE SNAŽÍME

 • zajišťujeme rovný přístup všech dětí k veškerým činnostem
 • respektujeme individualitu dítěte
 • upřednostňujeme svobodnou volbu činností, nenásilné vedení dítěte
 • vytváříme radostnou, laskavou a vstřícnou atmosféru
 • propagujeme otevřenost k rodičům i veřejnosti
 • umožňujeme dětem zkoumání a objevování okolního světa
 • nacházíme odpovědi na otázky dětí
 • rozvíjíme hrou i řízenou činností komunikativní schopnosti dětí
 • uplatňujeme formy prožitkového a kooperativního učení
 • využíváme dětské spontánnosti a nápodoby
 • vedeme ke vzájemnému respektování, soucítění, pomoci
 • dbáme na bezpečí dětí
 • dbáme na dodržování pravidel

AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/20

Září

Schůze Spolku rodičů při MŠ10.9.2019

Divadlo Smíšek– 25.9.2019

Volejbal  „ O pohár ředitele školy„27.9.2019

Návštěva lékárny, obchodu a obec. úřadu a dalších významných budov v naší obci ( TVP – Naše obec)- v průběhu měsíce září

„Jede,jede, poštovský panáček- návštěva pošty spojená s překvapením-  v průběhu měsíce září

Říjen

Program EVVO – “ Rok s jablůňkou“1.10.2019

Kouzelní v MŠ „Čarování se zvířátky“- 2.10.2019

Soutěž “ O nejkrásnější lucerničku“

Divadlo Letadlo-  15.10.2019

Fotografování dětí s vánoční tématikou – 17.10.2019

Uspávání zvířátek – 17.10.2019

Náš les a jeho obyvatelé – 22.10.2019

Halloweenské dopoledne na třídách31.10.2019

Listopad

Soutěž o nejkrásnější ozdobu na Vánoční strom

Planetárium – 8.11.2019

Divadlo Šikulka  12.11. 2019

Program EVVO „Dobré ráno na statku“– 19.11.2019

Rozsvícení vánočního stromu – 30.11.2019

Prosinec

Vystoupení dětí z naší MŠ na charitativní akci v sále sokolovny – 6.12.2019

Projektový den v MŠ

Čertovský den na třídách – 5.12.2019

Návštěva dětí ze ZŠ – Mikulášská nadílka – 5.12.2019

Divadlo Pepina Prcka – Mikulášský program spojený s nadílkou– 6.12.2019

Divadlo herce Ivana Urbánka – program „Slyšte, slyšte aneb co se stalo v Betlémě“ – 10.12.2019

Posezení u vánočního stromečku s dárky  aneb Ježíšek v MŠ-  19.12.2019

Leden

Divadlo Ententýky – 16.1.2020

Schůze se Spolkem rodičů při MŠ – plánování  akcí na 2.pololetí zatím neuvedeno

Startuje projekt „Předškoláci na zkušené “ – 8.1.2020

Masopust v naší MŠ 31.1.2020

Únor

Maškarní ples2.2.2020

Malujeme s malířem – 18.2.2020

Zvířátka v zimě – vzdělávací program pro děti

Návštěva POLICIE v naší obci (TVP)- v průběhu měsíce února

Březen

Projektový den v naší MŠ – zatím neuvedeno

Vítání jara – besídky pro rodiče – zatím neuvedeno

Divadlo Modrý slon„Pipi dlouhá punčocha“ – 10.3.2010

Návštěva herce Ivana Urbánka – program „Já nic, já muzikant“ – 17.3.2020

Focení dětí s jarním motivem – 26.3.2020

Návštěva knihovny (TVP)- v průběhu měsíce března, bude uvedeno na nástěnkách u jednotlivých tříd

Duben

Velikonoční tvořivá dílnička – 7.4.2020

Divadlo Krajánek – 8.4.2020

Výlet do zábavného parku ŽIRAFA – 15.4.2020

Zápis dětí do ZŠ – zatím neuvedeno

Návštěva hasičů v naší MŠ v průběhu měsíce dubna

Květen

Zápis dětí do MŠ  – 5.5.2020

Společné foto jednotlivých tříd – 5.5.2020

Ukázková hodina gymnastiky – zatím neuvedeno

Výlet do ZOO – 13.5.2020

Divadlo Ententýky – 14.5.2020

Sportovní den   – zatím neuvedeno

Školkový výlet I. – ZOO Ostrava – 13.5.2020

Červen

Dětský Den- zatím neuvedeno

Projektový den v naší MŠ – zatím neuvedeno

Rozloučení s předškoláky na naší zahradě- zatím neuvedeno

Školkový výlet II -výlet do mlýna k vodníku Slámovi – 17.6.2020

Přednáška a ukázka s vodícím psem – 24.6.2020

DEN U NÁS U RÁKOSNÍČKA

6.30 – 7.00
Scházíme se všichni ve třídě Myšek
7. 00 – 8.30
Děti přicházejí do MŠ, povídáme si, hrajeme si, věnujeme se dětem individuálně. Některé činnosti už směřujeme k týdennímu tématu, činnosti jsou částečně řízené, řízené i spontánní.
Do 8.00
Přicházejí děti s povinnou předškolní docházkou.
8.30 – 9.20
Hygiena, svačí jednotlivé třídy za sebou ( Motýlci, Žabky, Myšky )
8.45 – 10.00
Řízená činnost podle Třídních vzdělávacích programů v jednotlivých třídách
9.45 – 11.30
Pobyt venku
11.30 – 12.30
Hygiena, obědvají jednotlivé třídy za sebou, některé děti odcházejí po obědě domů
Do 12.00
Povinná předškolní docházka u předškoláků
12.00 – 14.00
Převlékání, odpočinek, klidové aktivity
Vstávání, převlékání, pohybová chvilka
14.15- 15.00
Hygiena, svačinka
15.00 – 16.30
Hry a činnosti dle výběru dětí. Děti odcházejí domů

V naší MŠ pracujeme podle  ŠVP “ Celý rok se děti točí na barevném kolotoči“

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY NA ŠKOLNÍ   ROK 2019/20

MOTÝLCI   –   “ S motýlkem za tajemstvím květů “
ŽABKY     –      “ Rok s kamarádkou písničkou a básničkou. “
MYŠKY – „Ví to každé dítě, že ten kdo vyšil svět, měl barevné nitě , když si k tomu sed“ 

 

FOTOGALERIE  MATEŘSKÉ ŠKOLY

HISTORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY

O mateřském školství se začíná v naší vesnici, Velká Polom, hovořit už v době Rakouska, kdy zde byla otevřena takzvaná “ Jubilejní škola“ a provoz v ní byl zahájen 28.července 1918. Byla pojmenována Školou pátera Kazimíra Tomáška, zdejšího faráře. Finanční náklady, spojené se řízením a provozem mateřské školy, uhradila zčásti Matice Opavská a zbytek obec z rozpočtových prostředků. Jako učitelka v té době zde pracovala Berta Balcarová, provdaná Šrámková.K 1. září 1920 již provoz nepokračoval, zřejmě z nedostatku finančních prostředků. Ke cti naší vesnice a zakládajících členů první mateřské školy ve Velké Polomi je třeba uvést, že byla v našem regionu mezi prvními, a to na osmém místě.Znovu byla otevřena v roce 1939 a v roce 1941 byla opět uzavřena. V roce 1950 byla zřízena formou žňového útulkua o mateřské škole můžeme hovořit od roku 1951.Škola se stěhovala do několika budov ve vesnici. K 1.12. 1995 byla umístěna do bývalé budovy ZUŠ Velká Polom s kapacitou 48 dětí.K 1.1.2003 se mateřská škola stala součástí právního subjektu, který tvořila ZŠ Velká Polom, MŠ Velká Polom a Horní Lhota.Na podzim roku 2010 se započalo se stavbou nové školy, která se stala součástí areálu ZŠ Velká Polom. Na jaře, 24. května 2011 odpoledne, se MŠ stěhovala ke zkušebnímu provozu z budovy na ulici Opavská 59 do nové budovy s kapacitou 72 dětí. Ráno, 25. května 2011, už byly děti vítány v nové budově MŠ U Rákosníčka.Stará budova MŠ, na ulici Opavská 59, byla přejmenována na MŠ Pastelka. Během prázdnin byla zrekonstruována a její dveře se otevřely k 1. září 2011 pro dalších 20 dětí a ke 3. září 2012 byla pro další zájem vybudována ještě jedna třída pro dalších 20 dětí. K 30. červnu 2017 byla MŠ Pastelka zrušena a od té doby máme v obci pouze jedinou MŠ U Rákosníčka s kapacitou 72 dětí.

Komentáře nejsou povoleny.