Mateřská škola Velká Polom

Kontakt pro zasílání pošty

Adresa  pracoviště

Historie mateřské školy

Vzdělávací program

Organizace školního roku

Seznam zaměstnanců

Pro rodiče

Akce v mateřské škole

Kontakt pro zasílání pošty

Základní škola a Mateřská škola

Velká Polom

příspěvková organizace

Mateřská škola

Opavská 350, 747 64 Velká Polom

Adresa pracoviště

Mateřská škola „U Rákosníčka“

9.května 650, 747 64 Velká Polom

tel: 725 913 312 – klapka 30

Mateřská škola „Pastelka“

Opavská 59, 747 64 Velká Polom

tel: 606 774 226

Historie mateřské školy
 
 O mateřském školství se začíná v naší vesnici Velké Polomi hovořit už v době Rakouska, kdy zde byla otevřena takzvaná „Jubilejní mateřská škola“ a provoz v ní byl zahájen 28. července 1918.

Byla pojmenována Školou Patera Kazimíra Tomáška, zdejšího faráře. Finanční náklady spojené se zřízením a provozem mateřské školy uhradila z části Matice Opavská a zbytek obec z rozpočtových prostředků. Jako učitelka v té době zde pracovala Berta Balcarová, provdaná Šrámková.

K 1. září 1920 již provoz nepokračoval, zřejmě z nedostatku finančních prostředků. Ke cti naší vesnice a zakládajících členů první mateřské školy ve Velké Polomi je třeba uvést, že byla v našem regionu mezi prvními, a to na osmém místě.

Znovu byla otevřena mateřská škola v roce 1939 a v roce 1941 byla znovu uzavřena. V roce 1950 byla zřízena formou žňového útulku a o mateřské škole můžeme hovořit od roku 1951.

Školka se stěhovala do několika budov ve vesnici. Od 1.12.1995 byla umístěna v budově bývalé ZUŠ s kapacitou 48 dětí. K 1.lednu 2003 se mateřská škola stala součásí právního subjektu, který tvořila ZŠ Velká Polom, MŠ Velká Polom a MŠ Horní Lhota.

Na podzim roku 2010 se začalo se stavbou nové školky, která se stala součástí areálu ZŠ Velká Polom. Na jaře, 24.května 2011 odpoledne, se mateřská škola stěhovala ke zkušebnímu provozu z budovy na ulici Opavská 59, do nové budovy s kapacitou 72 dětí. Ráno,25.května 2011, už byly děti vítány v nové budově MŠ  “ U Rákosníčka“.

Stará budova MŠ na ulici Opavská 59  byla během prázdnin zrekonstruována a její dveře se otevřely k 1.září 2011 pro dalších 20 dětí.Pro velký zájem rodičů o docházku dětí do mateřské školy jsme otevřevili od září 2012 další třídu s počtem 20 dětí. A tak má nyní MŠ Pastelka dvě třídy s počtem 40 dětí.

V součastné době má obec Velká Polom moderní budovy škol s dostatečnou kapacitou.

Seznam zaměstnanců

 

Vedení

Jméno a příjmení Funkce E-mail kontakt
Eva Válková zástupce ředitele ms.vpolom@volny.cz tel. 724121217

Pedagogičtí pracovníci MŠ “ U Rákosníčka“

Jméno a příjmení

Eva  Žídková
Adéla Franková – MD
Bc.Gabriela Hablawetzová
Bc.Michaela Rychlá
Michaela Feixová
Ing. Eva Vasilová
Mgr. David Štambera – asistent pedagoga
   

Správní zaměstnanci

Jméno a příjmení Pracovní zařazení
Ludmila Rozsypalová
Jana Ploháková
výdej stravy
školnice

Pedagogičtí pracovníci MŠ “ Pastelka“

Jméno a příjmení

Bc.Helena Dvořáčková
Zuzana Pastyříková
Mgr. Marie Jaskulová


        

Správní zaměstnanci

Jméno a příjmení Pracovní zařazení
Petra Kašparová
Kateřina Babuňková
 školnice
výdej stravy

Pro rodiče

Nabízíme

prostorné a vybavené MŠ
bohatý školní výchovný program
zajímavé akce MŠ a  OSR (Občanské sdružení rodičů)
návštěvy divadelních představení, ZOO, planetária
gymnastiku
plavání
výuku angličtiny
lyžařský kurz ,taneční kurz

Veškeré informace o kroužcích, kurzech a akcích MŠ , najdete na nástěnkách v šatnách dětí.

      Provozy  MŠ

6:30 – 16:30

Děti docházejí do MŠ buď na celý den nebo jen na dopoledne.

   Poplatky

Školné  – stravné – příspěvek rodičů

Školné pro školní rok 2015-2016
celodenní pobyt  činní 270Kč
4 hod.pobyt   a  5 denní pobyt   činní  180 Kč
Prázdninový pobyt 13Kč/ den – platí se jednorázově dle přihlášení

Příspěvek OSR – činní 300 Kč

Měsíční stravné -činní 29 Kč na den
Výchovně vzdělávací činnost

Naše heslo : Jaro, léto, podzim , zima v naší školce je to príma.

Naše mateřské školy pracují podle školního vzdělávacího programu pod názvem „NAŠE PRÍMA ŠKOLKA“

Při vlastní práci s dětmi máme na mysli 3 ústřední vzdělávací cíle:

1. ROZVÍJENÍ DÍTĚTE A JEHO SCHOPNOSTI UČENÍ.

2. OSVOJENÍ SI ZÁKLADNÍCH HODNOT NA KTERÝCH JE ZALOŽENA NAŠE SPOLEČNOST.

3. ZÍSKÁVÁNÍ SAMOSTATNOSTI A SCHOPNOSTI PROJEVOVAT SE JAKO SAMOSTATNÁ OSOBNOST.

 

Docházka do MŠ

Milí rodiče, své dítě přivádějte do MŠ do 8:30 hod a předejte jej učitelce ve třídě. V poledne si dítě můžete vyzvednout od 12:00 – 12:30 hod., odpoledne od 14:45 – 16:30 hod.(MŠ Pastelka -provoz do 16.00hod) Své dítě můžete přivádět i v jinou hodinu, ale je třeba se předem domluvit s učitelkou ve třídě. Do MŠ přivádějte dítě zdravé s ohledem na ostatní děti v kolektivu.Žádáme rodiče, aby dodržovali pravidla mateřské školy a nenarušovali denní řád.Vše o organizaci MŠ najdete na nástěnkách, které jsou umístěny na viditelných místech.

Obědy můžete odhlásit den předem do 9.00 hod. v MŠ nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny do 9.00 hod (telefon 725 913 401). Plaťte, prosím, obědy do 15.dne v měsíci.