Mateřská škola Velká Polom

Kontakt pro zasílání pošty

Adresa  pracoviště

Historie mateřské školy

Vzdělávací program

Organizace školního roku

Seznam zaměstnanců

Pro rodiče

Akce v mateřské škole

Kontakt pro zasílání pošty

Základní škola a Mateřská škola, přísp.org.

Velká Polom

Mateřská škola

Opavská 350, 747 64 Velká Polom

Adresa pracoviště

Mateřská škola „U Rákosníčka“

9.května 650, 747 64 Velká Polom

tel: 725 913 312 – klapka 30

 

Historie mateřské školy
 
 O mateřském školství se začíná v naší vesnici Velké Polomi hovořit už v době Rakouska, kdy zde byla otevřena takzvaná „Jubilejní mateřská škola“ a provoz v ní byl zahájen 28. července 1918.

Byla pojmenována Školou Patera Kazimíra Tomáška, zdejšího faráře. Finanční náklady spojené se zřízením a provozem mateřské školy uhradila z části Matice Opavská a zbytek obec z rozpočtových prostředků. Jako učitelka v té době zde pracovala Berta Balcarová, provdaná Šrámková.

K 1. září 1920 již provoz nepokračoval, zřejmě z nedostatku finančních prostředků. Ke cti naší vesnice a zakládajících členů první mateřské školy ve Velké Polomi je třeba uvést, že byla v našem regionu mezi prvními, a to na osmém místě.

Znovu byla otevřena mateřská škola v roce 1939 a v roce 1941 byla znovu uzavřena. V roce 1950 byla zřízena formou žňového útulku a o mateřské škole můžeme hovořit od roku 1951.

Školka se stěhovala do několika budov ve vesnici. Od 1.12.1995 byla umístěna v budově bývalé ZUŠ s kapacitou 48 dětí. K 1.lednu 2003 se mateřská škola stala součásí právního subjektu, který tvořila ZŠ Velká Polom, MŠ Velká Polom a MŠ Horní Lhota.

Na podzim roku 2010 se začalo se stavbou nové školky, která se stala součástí areálu ZŠ Velká Polom. Na jaře, 24.května 2011 odpoledne, se mateřská škola stěhovala ke zkušebnímu provozu z budovy na ulici Opavská 59, do nové budovy s kapacitou 72 dětí. Ráno 25.května 2011, už byly děti vítány v nové budově MŠ  “ U Rákosníčka“.

Seznam zaměstnanců

 

Vedení

Jméno a příjmení Funkce E-mail kontakt
Bc.Michaela  Rychlá zástupce ředitele ms.urakosnicka@seznam.cz        tel.724121217

Pedagogičtí pracovníci MŠ “ U Rákosníčka“

Jméno a příjmení
Bc. Michaela Rychlá
Bc.Gabriela Hablawetzová
Eva Žídková
Michaela Feixová
Ing. Eva Vasilová
Bc. Helena Dvořáčková

  

Správní zaměstnanci

Jméno a příjmení Pracovní zařazení
Ludmila Rozsypalová
Petra Kašparová
výdej stravy
uklízečka

Pro rodiče

Nabízíme :

  • prostornou a vybavenou MŠ
  • bohatý školní výchovný program
  • zajímavé akce pro děti ve spolupráci se zapsaným Spolkem při MŠ
  • návštěvy divadelních představení, ZOO, planetária
  • nadstandardní aktivity zajišťované extérními subjekty ( taneční, gymnastiku a angličtinu)
  • aktivity  probíhají v ranních a odpoledních hodinách za úplatu na celý školní rok

      Provoz  MŠ U Rákosníčka

6:30 – 16:30

Děti docházejí do MŠ buď na celý den nebo jen na dopoledne.

   Poplatky

Školné  – stravné – příspěvek rodičů

Školné pro školní rok 2017-2018
celodenní pobyt  činní  255Kč
4 hod.pobyt   a  5 denní pobyt   činní  170 Kč
Prázdninový pobyt 12Kč/ den – platí se jednorázově dle přihlášení

Příspěvek Spolku při MŠ – činní 400 Kč

Měsíční stravné – činní 31 Kč celodenní

25 Kč polodenní

Výchovně vzdělávací činnost

Naše heslo : Jaro, léto, podzim , zima v naší školce je to príma.

Naše mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu

pod názvem          „Celý rok se děti točí na barevném kolotoči“

 

Při vlastní práci s dětmi máme na mysli 3 ústřední vzdělávací cíle:

1. ROZVÍJENÍ DÍTĚTE A JEHO SCHOPNOSTI UČENÍ.

2. OSVOJENÍ SI ZÁKLADNÍCH HODNOT NA KTERÝCH JE ZALOŽENA NAŠE SPOLEČNOST.

3. ZÍSKÁVÁNÍ SAMOSTATNOSTI A SCHOPNOSTI PROJEVOVAT SE JAKO SAMOSTATNÁ OSOBNOST.

 

Docházka do MŠ

Milí rodiče, své dítě přivádějte do MŠ do 8:30 hod a předejte jej učitelce ve třídě. V 8.30   se mateřská škola uzavírá! V poledne si dítě můžete vyzvednout od 12:00 – 12:30 hod., odpoledne od 14:45 – 16:30 hod. Své dítě můžete přivádět i v jinou hodinu, ale je třeba se předem domluvit s učitelkou ve třídě. Do MŠ přivádějte dítě zdravé s ohledem na ostatní děti v kolektivu. Žádáme rodiče, aby dodržovali pravidla mateřské školy a nenarušovali školní řád. Vše o organizaci MŠ najdete na nástěnkách, které jsou umístěny na viditelných místech.

Obědy můžete odhlásit den předem do 9.00 hod. v MŠ nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny do 9.00 hod (telefon 725 913 401). Plaťte, prosím, obědy do 15.dne v měsíci.

EVVO v naší MŠ

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ