Mateřská škola Velká Polom

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA U RÁKOSNÍČKA

ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE
zřizovatel:   Obec Velká Polom
adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace
                 Opavská 350, 747 64 Velká Polom
telefon: 725 913 312 / 30
email: ms.urakosnicka@seznam.cz

Výše školného na školní rok 2018/19

-celodenní pobyt 270 Kč na měsíc
-polodenní pobyt 180 Kč na měsíc
-prázdninová úplata 12 Kč na den

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Zástupce ředitele pro MŠ : Bc. Michaela Rychlá

Učitelky: Bc. Helena Dvořáčková
Bc. Gabriela Hablawetzová
Ing. Bc. Eva Vasilová
Michaela Feixová
Eva Žídková

Provozní zaměstnanci:

Ludmila Rozsypalová
Petra Kašparová

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY V NAŠÍ MŠ

Taneční Lukáše Čepa-  cena na školní rok 1800 Kč

Gymnastika Špičková Opava- cena na školní rok 1800 Kč

Logohrátky – cena na školní rok 700 Kč

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDOU DĚTI POTŘEBOVAT

 • Oblečení do třídy, které si může dítě zašpinit.
 • Oblečení na ven, které si může dítě zašpinit (tepláky). Podporujeme hry s přírodninami a s přírodním materiálem jako je písek, kamínky, hlína atd. Chodíme si hrát na zahradu, na louku, do lesa.
 • Přezůvky – nejlépe papuče, nebo obuv s pevnou patou, nazouváky nebo crocsy ne! Pokuste se zvolit takové papuče, které si umí samy obout. Pokud mají přesky nebo tkaničky nezvládnou to, vždy potřebuje paní učitelku, i když by to rády dokázaly, jako ostatní děti.
 • Jedno náhradní oblečení (dle potřeby i více)
 • Pyžamko – děti, které spí.
 • Kartáček na zuby- děti, které si zuby čistit chtějí
 • Pohodlnou obuv na ven, když je mokro doporučujeme gumáky.
 • Děti nepotřebují do školky nosit hračky, je pak při jejich založení složité ji při odchodu hledat. Děti si ale  mohou nosit hračku na spaní, nebo svůj oblíbený polštářek.

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ

Odhlášení dítěte nám zatelefonujte, nebo zapisujte do odhlašovacích tabulek jednotlivých tříd na stolečku v šatně. A to vždy den předem do 9.00hod.
Při nemoci dítěte to většinou den předem nevíte, v tom případě si můžete přijít pro oběd do MŠ od 11.05 – 11.20 hod. do vlastních jídlonosičů, ale vždy jen první den nepřítomnosti dítěte. Zvoňte na zvonek – kuchyň.
Na další dny už musí být dítě odhlášeno, při neodhlášení platí plnou cenu stravy!

O CO SE SNAŽÍME

 • zajišťujeme rovný přístup všech dětí k veškerým činnostem
 • respektujeme individualitu dítěte
 • upřednostňujeme svobodnou volbu činností, nenásilné vedení dítěte
 • vytváříme radostnou, laskavou a vstřícnou atmosféru
 • propagujeme otevřenost k rodičům i veřejnosti
 • umožňujeme dětem zkoumání a objevování okolního světa
 • nacházíme odpovědi na otázky dětí
 • rozvíjíme hrou i řízenou činností komunikativní schopnosti dětí
 • uplatňujeme formy prožitkového a kooperativního učení
 • využíváme dětské spontánnosti a nápodoby
 • vedeme ke vzájemnému respektování, soucítění, pomoci
 • dbáme na bezpečí dětí
 • dbáme na dodržování pravidel

AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2018/19

Září

Schůze Spolku rodičů při MŠ13.9.2018

Volejbal  „ O pohár ředitele školy„27.9.2018

Divadlo Letadlo– 20.9.2018

Návštěva lékárny, obchodu a obec. úřadu a dalších významných budov v naší obci ( TVP – Naše obec)- v průběhu měsíce září

„Jede,jede, poštovský panáček- návštěva pošty spojená s překvapením-  v průběhu měsíce září

Říjen

Divadlo Bonbón-  12.10.2018

Uspávání zvířátek – 11.10.2018

Program EVVO – Babiččina zahrádka –  10.10.2018

Výlet do zábavného parku ŽIRAFA- 23.10.2018

Listopad

Halloweenské dopoledne na třídáchv průběhu týdne od 22.10 do 26.10 2018, jednotlivé třídy uvedou na svých nástěnkách

Fotografování  s vánoční tématikou13.11.2018

Divadlo Beruška-  6.11. 2018

Program EVVO Co se zdálo medvědům– 21.11.2018

Prosinec

Rozsvícení vánočního stromu – zatím neuvedeno

Divadlo Pepina Prcka – Mikulášský program spojený s nadílkou– 4.12.2018

Čertovský den na třídách – 5.12.2018

Návštěva dětí ze ZŠ – Mikulášská nadílka – 5.12.2018

Posezení u vánočního stromečku s dárky  aneb Ježíšek v MŠ-  19.12.2018

Divadlo Letadlo– 18.12.2018

Leden

Divadlo Krajánek – 8.1.2019

Schůze se Spolkem rodičů při MŠ – plánování  akcí na 2.pololetí zatím neuvedeno

Zvířátka v zimě – přednáška myslivců – zatím neuvedeno

Startuje projekt „Předškoláci na zkušené “ od ledna do května, určité pondělky a pátky, bude uvedeno na nástěnkách jednotlivých tříd

Program EVVO – Bude zima, bude mráz…– 22.1.2019

Únor

Maškarní ples17.2.2019

Logodivadlo – 13.2.2019

Návštěva POLICIE v naší obci (TVP)- v průběhu měsíce února

Masopust v naší MŠ karneval ve třídách, v týdnu od  11.2. do 15.2.2019

O hudebních nástrojích- program pana J.Macků- 20.2.2019

Březen

Planetárium- 12.3.2019

Vítání jara – besídky pro rodiče, poslední týden v březnu

Kouzelník v naší MŠ13.3 2019

Návštěva knihovny (TVP)- v průběhu měsíce března, bude uvedeno na nástěnkách u jednotlivých tříd

Program EVVO- Jaro už je tu! –  27.3.2019

Duben

Velikonoční tvořivá dílnička- 15.4.209

Návštěva “ Svět techniky Ostrava“zatím neuvedeno

Divadlo Pepina Prcka „ Prcek včelařem“ 16.4.2019

Zápis dětí do ZŠ25.4.2019

Návštěva hasičů v naší MŠ v průběhu měsíce dubna

Květen

Zápis dětí do MŠ- 2.5.2019

 

Logodivadlo14.5.2019

Program EVVO-Dobré ráno na statku!15.5.2019

Sportovní den   – 16.5.2019

Školkový výlet I. zábavný park Bílá – 21.5.2019

Třídní schůzky pro rodiče nově příchozích dětí– 18.6.2019

Červen

Program EVVO- Voda zázrak života 11.6.2019

Dětský Den 31.5.2019

Rozloučení s předškoláky na naší zahradě- 25.6.2019

Školkový výlet II -výlet do mlýna k vodníku Slámovi- 13.6.2019

DEN U NÁS U RÁKOSNÍČKA

6.30 – 7.00
Scházíme se všichni ve třídě Myšek
7. 00 – 8.30
Děti přicházejí do MŠ, povídáme si, hrajeme si, věnujeme se dětem individuálně. Některé činnosti už směřujeme k týdennímu tématu, činnosti jsou částečně řízené, řízené i spontánní.
Do 8.00
Přicházejí děti s povinnou předškolní docházkou.
8.30 – 9.20
Hygiena, svačí jednotlivé třídy za sebou ( Motýlci, Žabky, Myšky )
8.45 – 10.00
Řízená činnost podle Třídních vzdělávacích programů v jednotlivých třídách
9.45 – 11.30
Pobyt venku
11.30 – 12.30
Hygiena, obědvají jednotlivé třídy za sebou, některé děti odcházejí po obědě domů
Do 12.00
Povinná předškolní docházka u předškoláků
12.00 – 14.00
Převlékání, odpočinek, klidové aktivity
Vstávání, převlékání, pohybová chvilka
14.15- 15.00
Hygiena, svačinka
15.00 – 16.30
Hry a činnosti dle výběru dětí. Děti odcházejí domů

V naší MŠ pracujeme podle  ŠVP “ Celý rok se děti točí na barevném kolotoči“

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY NA ŠKOLNÍ   ROK 2018/19

MOTÝLCI      “ S motýlkem Floriánek tam i zpět, obletíme celý svět“
ŽABKY           “ Putování se sluníčkem“
MYŠKY          „Letem světem s myškou Filipkou a jejími kamarády“

 

DOKUMENTY MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠVP PRO MŠ

FOTOGALERIE  MATEŘSKÉ ŠKOLY

HISTORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY

O mateřském školství se začíná v naší vesnici, Velká Polom, hovořit už v době Rakouska, kdy zde byla otevřena takzvaná “ Jubilejní škola“ a provoz v ní byl zahájen 28.července 1918. Byla pojmenována Školou pátera Kazimíra Tomáška, zdejšího faráře. Finanční náklady, spojené se řízením a provozem mateřské školy, uhradila zčásti Matice Opavská a zbytek obec z rozpočtových prostředků. Jako učitelka v té době zde pracovala Berta Balcarová, provdaná Šrámková.K 1. září 1920 již provoz nepokračoval, zřejmě z nedostatku finančních prostředků. Ke cti naší vesnice a zakládajících členů první mateřské školy ve Velké Polomi je třeba uvést, že byla v našem regionu mezi prvními, a to na osmém místě.Znovu byla otevřena v roce 1939 a v roce 1941 byla opět uzavřena. V roce 1950 byla zřízena formou žňového útulkua o mateřské škole můžeme hovořit od roku 1951.Škola se stěhovala do několika budov ve vesnici. K 1.12. 1995 byla umístěna do bývalé budovy ZUŠ Velká Polom s kapacitou 48 dětí.K 1.1.2003 se mateřská škola stala součástí právního subjektu, který tvořila ZŠ Velká Polom, MŠ Velká Polom a Horní Lhota.Na podzim roku 2010 se započalo se stavbou nové školy, která se stala součástí areálu ZŠ Velká Polom. Na jaře, 24. května 2011 odpoledne, se MŠ stěhovala ke zkušebnímu provozu z budovy na ulici Opavská 59 do nové budovy s kapacitou 72 dětí. Ráno, 25. května 2011, už byly děti vítány v nové budově MŠ U Rákosníčka.Stará budova MŠ, na ulici Opavská 59, byla přejmenována na MŠ Pastelka. Během prázdnin byla zrekonstruována a její dveře se otevřely k 1. září 2011 pro dalších 20 dětí a ke 3. září 2012 byla pro další zájem vybudována ještě jedna třída pro dalších 20 dětí. K 30. červnu 2017 byla MŠ Pastelka zrušena a od té doby máme v obci pouze jedinou MŠ U Rákosníčka s kapacitou 72 dětí.