NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA NA KOPEČKU

Motto: „Nezapomínej si užívat cestu…“

Naše Mateřská škola stojí na malém kopečku na konci vesnice Horní Lhota. Je to klasická vesnická jednotřídka s dětmi ve věku od tří do šesti let. Rádi chodíme do vesnice a do přírody, ta je všude kolem nás. Je tu louka s ovocnými stromy, hřiště a polní cesta, kterou chodíme do lesa. Školní zahrada má několik přírodních koutků, zahradní domeček, pískoviště a dvě dřevěné sestavy. Jedna je s průlezkou a dvěma houpačkami a druhá se skluzavkou s několika typy výstupu. Je na ní několik možností úkrytů, které děti využívají jako domečky.
 
Při činnostech s dětmi hodně využíváme poznatky vycházející z pozorování přírody, z podnětů, které nám nabízí okolí i naše vesnice. Vytváříme tak přirozené vazby dětí ke svému rodišti, k přírodě a tím i k sobě samotným. Naším záměrem a zároveň přáním je vytvořit dětem školku plnou pohody, radosti, tvořivosti a dobrých kamarádů. Chceme, aby se u nás cítily dobře a těšily se na další den s námi.

ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Naše Mateřská škola je od 1. ledna 2003 součástí právního subjektu = odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Velká Polom.
adresa: Mateřská škola Na Kopečku, Záhumení 44, Horní Lhota, 747 64
telefon: 552309171

O DĚTI SE STARAJÍ

Vedoucí učitelka: Bc. Blanka Kozáková
Učitelka: Bc. Tereza Kalandrová, DiS.
Školnice a výdej stravy: Lenka Janíčková

PROJEKT DUHOVÁ ZAHRÁDKA

29.března 2016 jsme zahájili projekt DUHOVÁ ZAHRÁDKA. Celý tento projekt vznikl za podpory grantového programu Zelené oázy, Nadace Partnerství a společnosti MOL ČR. Základem bylo založit na školní zahradě koutek s bylinkovou a jedlou zahrádkou a přírodní učebnou. Děti jeho prostřednictvím získávají praktické zkušenosti v oblasti pěstitelských činností a práce na zahradě. Samotná zahrádka má být místem pro komunitní setkávání přátel Mateřské školy a jiných organizací, místo pro pořádání akcí. Zatím se nám to daří.

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDOU DĚTI POTŘEBOVAT

 • Oblečení do třídy, které si může zašpinit.
 • Oblečení na ven, které si může zašpinit (tepláky). Podporujeme hry s přírodninami a s přírodním materiálem jako je písek, kamínky, hlína atd. Chodíme si hrát na zahradu, na louku, do lesa.
 • Přezůvky – nejlépe papuče, nebo obuv s pevnou patou, nazouváky nebo crocsy ne! Pokuste se zvolit takové papuče, které si umí samy obout. Pokud mají přesky nebo tkaničky nezvládnou to, vždy potřebuje paní učitelku, i když by to rády dokázaly, jako ostatní děti.
 • Jedno náhradní oblečení (dle potřeby i více), na to máme ve školce v přihrádce každého dítěte červenou tašku. Průběžně si tašku kontrolujte a doplňujte.
 • Pyžamko – děti, které spí.
 • Hrníček, nejlépe plastový, který budou mít děti celý den na chodbě na stolečku. Využíváme je průběžně pro pitný režim.
 • Kartáček na zuby.
 • Pohodlnou obuv na ven, když je mokro doporučujeme gumáky.
 • V zimních měsících chodíme do tělocvičny, proto potřebují tenisky, nebo botasky, které máme celou zimu uloženy ve školce. Ty přineste v listopadu.
 • Děti nepotřebují do školky nosit hračky, mohou si nosit hračku na spaní, nebo svůj oblíbený polštářek.

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ

Odhlášení dítěte nám zatelefonujte, nebo zapisujte do sešitu na okně v šatně a to vždy den předem do 8.00hod., nebo můžete volat přímo do jídelny a to do 9.00hod.
Při nemoci dítěte to většinou den předem nevíte, v tom případě si můžete přijít pro oběd ve 12.15hod. do vlastních jídlonosičů, ale vždy jen první den nepřítomnosti dítěte. Zvoňte na zvonek – kuchyň.

Na další dny už musí být dítě odhlášeno.
Pokud zapomenete dítě odhlásit, automaticky ho po dvou dnech odhlásíme. Počítejte tedy s tím, že si ho musíte zase den předem do 8.00hod. přihlásit.

O CO SE SNAŽÍME

 • zajišťujeme rovný přístup všech dětí k veškerým činnostem
 • respektujeme individualitu dítěte
 • upřednostňujeme svobodnou volbu činností, nenásilné vedení dítěte
 • vytváříme radostnou, laskavou a vstřícnou atmosféru
 • propagujeme otevřenost k rodičům i veřejnosti
 • umožňujeme dětem zkoumání a objevování okolního světa
 • nacházíme odpovědi na otázky dětí
 • rozvíjíme hrou i řízenou činností komunikativní schopnosti dětí
 • uplatňujeme formy prožitkového a kooperativního učení
 • využíváme dětské spontánnosti a nápodoby
 • vedeme ke vzájemnému respektování, soucítění, pomoci
 • dbáme na bezpečí dětí
 • dbáme na dodržování pravidel

AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

BŘEZEN
Pondělí 5.3. v 9:00 PRIMA POKUSY, Dagmar Gluchová, prezentace fyzikálních a chemických jevů formou zábavných pokusů a aktivit, které vašim dětem přiblíží a osvětlí zábavnou formou to, co denně vidí kolem sebe.
Čtvrtek 8.3. v 16:00 3. PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE tentokrát na téma ŠKOLNÍ ZRALOST, přednášet bude Zuzana Coufalová, učitelka na prvním stupni ZŠ Velká Polom.
Sobota 24.3. MAŠKARNÍ PLES MATEŘSKÉ ŠKOLY
Středa 28.3. v 10.30hod. Policejní pohádka, Divadélko ententýky.

DUBEN
Středa 18.4. LOUTKOVÉ DIVADLO v Ostravě, jedeme s MŠ Velká Polom.

KVĚTEN
POZNÁVÁME NAŠI PŘÍRODU aneb LESNÍ ŠKOLA V HORNÍ LHOTĚ, environmentální činnosti po celý měsíc, výlety po okolí, hry s přírodninami, zkoumání přírody.
Středa 9.5. VYSTOUPENÍ PRO KLUB DŮCHODCŮ, vystupuje 8 dětí
Pondělí 21.5. Výlet do ZOO v Ostravě společně s MŠ Velká Polom.

ČERVEN
Pátek 1.6. DEN DĚTÍ a ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY A SE ŠKOLNÍM ROKEM, žabky budou spát ve školce.
Pátek 15.6. VESELÉ SPORTOVÁNÍ U VODNÍKA SLÁMY, SGD Špičková Opava
termín upřesníme EXKURZE PRACOVIŠTĚ 112 v Ostravě Porubě

DEN U NÁS NA KOPEČKU

6.30 – 8.30
Děti přicházejí do MŠ, povídáme si, hrajeme si, věnujeme se dětem individuálně. Některé činnosti už směřujeme k týdennímu tématu, činnosti jsou částečně řízené, řízené i spontánní.

Do 8.00
Přicházejí děti pětileté s povinnou školní docházkou.

8.15 – 8.45
Zacvičíme si v pohybové chvilce.

8.45 – 9.15
Hygiena, svačinka

9.15 – 9.30
Začínáme každý den našim rituálem – ranním kruhem, kde si řekneme, co bychom mohli dělat, co děti zajímá.

9.30 – 10.00
Pokračuje řízená činnost podle Třídního vzdělávacího programu „Roztočíme to spolu“

10.00 – 11.30
Pobyt venku

11.30 – 12.15
Hygiena, oběd, hygiena, některé děti odcházejí po obědě domů

12.30 – 14.15
Převlékání, odpočinek, klidové aktivity

14.15 – 14.45
Vstávání, převlékání, pohybová chvilka

14.45- 15.15
Hygiena, svačinka

15.00 – 16.00
Hry a činnosti dle výběru dětí. Děti odcházejí domů

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
„KAMPAK JEDEŠ VLÁČKU?“

Témata na celý školní rok jsou rozdělena do čtyř bloků podle ročního období.
Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře

Témata:
Dobrý den, nastupovat!
Jak šla zvířátka na výlet – pohádka
Podívejte, na obloze létá drak
Opakování
Ježeček Bodlinka – kniha
Podzim je tu – písnička
Poklady z naší zahrady
Opakování
Zamykáme les
O Kačence a tlustém červeném svetru – pohádka
Budliky, budliky
Začíná advent – tradice

Zima, zima, zimička hází bílá peříčka
Témata:
O perníkové chaloupce
Vánoce jsou za dveřmi
Opakování
Svět je plný zázraků
To jsem prostě já
Potkal mrazík metelici – písnička
Opakování
Co se děje u krmítka
Zimní radovánky
O Sněhurce – pohádka
Opakování
Odemyky, zamyky otvíráme trávníky

Témata:
Ptáčci zpívají, jaro vítají
Velikonoce – tradice
Opakování
Pojedeme k babičce a dědovi
Na kolo jen s přilbou
Den Země – 22.4.
Opakování
Náš dům
U rybníka
Rozkvetlá louka
Opakování

Vzduchem voní květiny a jsou tady prázdniny

Témata:
Jarní odemykání
Jedeme do světa
Těšíme se do školy
Těšíme se na prázdniny
Hrajeme si

HISTORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY

V roce 1950 měla rozrůstající se Horní Lhota 116 obytných domů a 487 obyvatel. Proto byla dne 26.9.1950 slavnostně otevřena nová, prostorná, moderní škola s tělocvičnou, bytem pro ředitele a s místnostmi pro obec. Ihned po otevření Obecné školy byla zřízena i Mateřská škola s polodenním vyučováním.
Bohužel od 1. září 1975 byla dvoutřídní Základní devítiletá škola s 1. – 5. postupným ročníkem v Horní Lhotě změněna pro nedostatek žáků na jednotřídní a následně byla1.října 1988 zcela zrušena. Po dokončení přístavby Základní školy ve Velké Polomi již dojížděly všechny děti z Horní Lhoty do Velké Polomi. Budova Základní školy v Horní Lhotě byla předána TJ sokol. Mateřská škola přestala využívat jídelnu a kuchyň v suterénu, a jako náhradu dostala místnost bývalé družiny a Českého červeného kříže, dnešní kuchyň, kancelář a jídelnu. Schodiště do suterénu bylo zazděno a na jeho místě byl vytvořen sklad pomůcek.
Od 1.ledna 2003 se Mateřská škola stala součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Velká Polom, př.org., který tvoří ZŠ Velká Polom, MŠ Velká Polom a MŠ Horní Lhota.
Po roce 2004 klesl počet dětí v Mateřské škole, zastupitelstvo obce jednalo o jejím zrušení, ke kterému ale nedošlo. Mateřská škola se udržela pouze s desíti zapsanými dětmi.
V září 2012 jsme naši Mateřskou školu pojmenovali „Mateřská škola Na Kopečku“. Dětí stále přibývalo, došlo k navýšení počtu žáků o čtyři, na celkový počet dvacetosm. Abychom dodrželi hygienické normy, nechali jsme do umývárny instalovat navíc jedno umyvadlo a jeden záchodek. Bylo to pouze provizorní řešení a vedlo nás k postupné rekonstrukci celé školy včetně nábytku, umýváren, šaten, zateplení budovy atd. Dnes je Mateřská škola jako nová. Je prostorná, čistá a velmi hezká.