MATEŘSKÁ ŠKOLA NA KOPEČKU

HORNÍ LHOTA

Do školky se těšíme,
s radostí tam běžíme.
Čekají nás kamarádi,
hrajeme si spolu rádi.
 
Malujeme, kreslíme,
zpíváme a cvičíme,
stříháme a lepíme,
stavebnice stavíme.
 
Učíme se hodní být,
Kamarády nezlobit.

 
Naše Mateřská škola stojí na malém kopečku na konci vesnice Horní Lhota. Je to klasická vesnická jednotřídka s dětmi ve věku od tří do šesti let. Rádi chodíme do vesnice a do přírody, ta je všude kolem nás. Je tu louka s ovocnými stromy, hřiště a polní cesta, kterou chodíme do lesa. Školní zahrada má několik přírodních koutků, zahradní domeček, pískoviště a dvě dřevěné sestavy. Jedna je s průlezkou a dvěma houpačkami a druhá se skluzavkou s několika typy výstupu. Je na ní několik možností úkrytů, které děti využívají jako domečky.
 
Při činnostech s dětmi hodně využíváme poznatky vycházející z pozorování přírody, z podnětů, které nám nabízí okolí i naše vesnice. Vytváříme tak přirozené vazby dětí ke svému rodišti, k přírodě a tím i k sobě samotným. Naším záměrem a zároveň přáním je vytvořit dětem školku plnou pohody, radosti, tvořivosti a dobrých kamarádů. Chceme, aby se u nás cítily dobře a těšily se na další den s námi.

ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

adresa: Mateřská škola Na kopečku, Záhumení 44, Horní Lhota, 747 64
telefon: 552309171 ( ZŠ a MŠ Velká Polom 725913312 )
vlastník: Obec Horní Lhota
zřizovatel: Obec Velká Polom
uživatel: ZŠ a MŠ Velká Polom, příspěvková organizace
kapacita: 28 dětí

O DĚTI SE STARAJÍ

Vedoucí učitelka: Bc. Blanka Kozáková, speciální pedagog, logopedický preventista
Učitelka: Bc. Monika Pavlínková, zdravotník
Školnice: Lenka Janíčková

AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Úterý 4.4. od 14 hod. – v ZŠ
ZÁPIS dětí do první třídy
– připravte si krátkou básničku
Opakujte si
– geom. tvary, orientaci na ploše
– co je vpravo, vlevo, nad, za, před, vedle, mezi atd.
– své jméno, příjmení, adresu
A cokoli, co najdete v knihách a pracovních sešitech pro předškoláky, které máte určitě doma.
***********************************************************************************************************************
Pátek 7.4. od 15:30 – v MŠ
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
***********************************************************************************************************************
Úterý 11.4.
Setkání vedoucích učitelek našeho metodického úseku. Tentokrát v naší MŠ a v MŠ Velká Polom.
***********************************************************************************************************************
Středa 12.4. od 10:30 – v MŠ
Loutkové divadlo O Hadráčkovi a Plecháčkovi – hraje Logodivadlo
Ochrana přírody, oslava Dne země, logopedické cvičení hravou formou
***********************************************************************************************************************
Čtvrtek 20.4. – Autobus Šipula
DEN MLÁĎAT v Opavě.
Je to velká akce, rádi s sebou přibereme rodiče, nebo maminky s malými dětmi z Horní Lhoty. Ještě vyvěsím plakátek
***********************************************************************************************************************
Úterý 25.4. – Aquapark Kravaře
Zahájíme plavecký kurz v Aquaparku Kravaře (předškoláci, kteří se přihlásili)
Pro přihlášené děti, celkem nás čeká 10 lekcí. Informace o platbě včas dostanete. Dostanete i potvrzení pro pojišťovnu k proplacení.
***********************************************************************************************************************
Pátek 12.5. od 15 hod. – v MŠ
DEN MATEK
***********************************************************************************************************************
Středa 10.5. od 16 hod. – v jídelně pod MŠ
VYSTOUPENÍ PRO KLUB DŮCHODCŮ Z HL
***********************************************************************************************************************
Čtvrtek 11.5. 16 – 17 hod. – v MŠ
ZÁPIS nových dětí do MŠ
***********************************************************************************************************************
V pátek 26.5. od 8.hod. – v MŠ
FOTOGRAFOVÁNÍ na společnou fotografii. Fa Photodienst Brno
***********************************************************************************************************************
Pondělí 12.6. – Autobus Šipula
Veselé sportování U vodníka Slámy. SPORTOVNÍ DOPOLEDNE tentokrát s partou strašidel. Pořádá – SGD Gymnastika Špičková Opava.
***********************************************************************************************************************
Červen
DEN DĚTÍ
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM A SE ŠKOLÁKY
***********************************************************************************************************************

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
„ROZTOČÍME TO SPOLU“

Integrované bloky jsou zaměřené na roční období.
Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře
1.9.-9.9.          Já a moji kamarádi ze školky
12.9.-16.9.      Kolo, kolo mlýnské
19.9.-23.9.      O barevném autíčku – pohádka
26.9.-30.9.      Voňavý košíček
3.10.-7.10.      Chci být zdraví jako řepa
10.10.-14.10.  Opakování toho, co se nám líbilo, nebo co se nám nedaří
17.10.-21.10.  Byl jeden domeček
24.10.-28.10.  O stromečku v lese – pohádka
14.11.-18.11.  Opakování toho, co se nám líbilo, nebo co se nám nedaří
Zima, zima, zimička hází bílá peříčka
21.11.-25.11.  Začíná adventní čas
28.11.-2.12.    Anděl, čert a Mikuláš
5.12.-9.12.     Hostina pro zvířátka
12.12.-16.12. Vánoce jsou za dveřmi
19.12.-23.12. Opakování toho, co se nám líbilo, nebo co se nám nedaří
2.1.-6.1.         Povídání o Ježíškovi
9.1.-13.1.       Zima je, zima je, každý se raduje
16.1.-20.1.     Já a moje tělo
23.1.-27.1.     U lékaře
30.1.-3.2.       Opakování, těšíme se na zápis do školy
Odemyky, zamyky otvíráme trávníky
6.2.-10.2.       Liška, zajíc a kohout – pohádka
13.2.-17.2.     Až se jaro zeptá: “Co jsi dělal v zimě?“
20.2.-24.2.     Když jsem já sloužil
27.2.-3.3.       Kniha je můj kamarád
6.3.-10.3.       Opakování toho, co se nám líbilo, nebo co se nám nedaří
13.3.-17.3.     Zahrada se probouzí
20.3.-24.3.     Krásy jarní přírody
27.3.-31.3.     Jak krtek zachránil myšku
3.4.-7.4.         Opakování, toho, co se nám líbilo, nebo co se nám nedaří
10.4.-14.4.     Velikonoce (17.4.)
18.4.-21.4.     Den Země (22.4.)
Vzduchem voní květiny a jsou tady prázdniny
24.4.-28.4.     O dešťové kapičce
1.5.-5.5.         Zvířata ze zoo
8.5.-12.5.       Jaká je moje maminka?
15.5.-19.5.     Opakování toho, co se nám líbilo, nebo, co se nám nedaří
22.5.-26.5.     Život v trávě
29.5.-2.6.       Máme rádi léto
5.6.-9.6.         Jedeme na výlet
12.6.-16.6.     Těšíme se do školy
19.6.-23.6.     Opakování, vzpomínání na celý školní rok, jaký vlastně byl
26.6.-30.6.     Začínají prázdniny

PROJEKT DUHOVÁ ZAHRÁDKA
29.března 2016 jsme zahájili projekt DUHOVÁ ZAHRÁDKA. Celý tento projekt vznikl za podpory grantového programu Zelené oázy, Nadace Partnerství a společnosti MOL ČR. Základem bylo založit na školní zahradě koutek s bylinkovou a jedlou zahrádkou a přírodní učebnou. Děti jeho prostřednictvím získávají praktické zkušenosti v oblasti pěstitelských činností a práce na zahradě. Samotná zahrádka má být místem pro komunitní setkávání přátel Mateřské školy a jiných organizací, místo pro pořádání akcí. Zatím se nám to daří.

O CO SE SNAŽÍME
 • zajišťujeme rovný přístup všech dětí k veškerým činnostem
 • respektujeme individualitu dítěte
 • upřednostňujeme svobodnou volbu činností, nenásilné vedení dítěte
 • vytváříme radostnou, laskavou a vstřícnou atmosféru
 • propagujeme otevřenost k rodičům i veřejnosti
 • umožňujeme dětem zkoumání a objevování okolního světa
 • nacházíme odpovědi na otázky dětí
 • rozvíjíme hrou i řízenou činností komunikativní schopnosti dětí
 • uplatňujeme formy prožitkového a kooperativního učení
 • využíváme dětské spontánnosti a nápodoby
 • vedeme ke vzájemnému respektování, soucítění, pomoci
 • dbáme na bezpečí dětí
 • dbáme na dodržování pravidel

CO JEŠTĚ DĚLÁME PRO DĚTI

Každému dítěti vedeme od začátku docházky portfolio (soubor grafických cviků, kresby, pracovních listů a záznamů o průběhu vzdělávání dítěte). Dítěti, které se připravuje na nástup do první třídy provádíme podrobnou diagnostiku podle knihy Diagnostika předškoláka. Tato diagnostika navazuje na jednoduchou diagnostiku, kterou provádíme u dítěte ve čtyřech a pěti letech. Tu jsme si vytvořily samy.

NÁŠ ADAPTAČNÍ PROGRAM
Zápis – volné hry dětí, rozhovory s rodiči, dokumentace
Adaptační týden – Děti, které nastoupí v září do Mateřské školy mají možnost nás navštěvovat jeden týden v červnu ( datum určí MŠ ) v době od 10.00h. – 11.30h.

NAŠE PRAVIDLA

Kytičkové
Třídíme odpadky
Chráníme a pozorujeme přírodu
Při vycházce do lesa čekáme na určených stanovištích

Měsíčkové
V ložnici se chováme tiše
Nerušíme děti, které spí

Srdíčkové
Jsme kamarádi, máme se rádi
Používáme kouzelná slovíčka
Navzájem si pomáháme
Umíme se rozdělit
Problémy řešíme domluvou

Kapičkové
Umýváme si ruce
Šetříme (Neplýtváme) vodou a mýdlem
Čaj naléváme opatrně
Jíme hezky, nebryndáme

Košťátkové
Uklízíme hračky na své místo
Neničíme hračky
Udržujeme pořádek
Uklízíme po sobě

Želvičkové
Ve školce neběháme, chodíme pomalu

Zvonečkové
Když zazvoní zvoneček:
Začínáme uklízet hračky
Ztišíme se
Začíná pohádka

DEN U NÁS NA KOPEČKU

6.30 – 8.30
Děti přicházejí do MŠ, povídáme si, hrajeme si, věnujeme se dětem individuálně. Některé činnosti už směřujeme k týdennímu tématu, činnosti jsou částečně řízené, řízené i spontánní.

8.30 – 9.00
Začínáme každý den našim rituálem – ranním kruhem, kde si řekneme, co bychom mohli dělat, co děti zajímá. Zacvičíme si v pohybové chvilce.

9.00 – 9.30
Hygiena, svačinka

9.30 – 10.00
Pokračuje řízená činnost podle Třídního vzdělávacího programu „Roztočíme to spolu“

10.00 – 11.30
Pobyt venku

11.30 – 12.30
Hygiena, oběd, stomatologická péče

12.10 – 12.30
Některé děti odcházejí po obědě domů

12.30 – 14.00
Převlékání, odpočinek, klidové aktivity

14.00 – 14.30
Vstávání, převlékání, pohybová chvilka

14.30- 15.00
HHygiena, svačinka

15.00 – 16.00
Hry a činnosti dle výběru dětí. Děti odcházejí domů

HISTORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY

V roce 1950 měla rozrůstající se Horní Lhota 116 obytných domů a 487 obyvatel. Proto byla dne 26.9.1950 slavnostně otevřena nová, prostorná, moderní škola s tělocvičnou, bytem pro ředitele a s místnostmi pro obec. Ihned po otevření Obecné školy byla zřízena i Mateřská škola s polodenním vyučováním.
Bohužel od 1. září 1975 byla dvoutřídní Základní devítiletá škola s 1. – 5. postupným ročníkem v Horní Lhotě změněna pro nedostatek žáků na jednotřídní a následně byla1.října 1988 zcela zrušena. Po dokončení přístavby Základní školy ve Velké Polomi již dojížděly všechny děti z Horní Lhoty do Velké Polomi. Budova Základní školy v Horní Lhotě byla předána TJ sokol. Mateřská škola přestala využívat jídelnu a kuchyň v suterénu, a jako náhradu dostala místnost bývalé družiny a Českého červeného kříže, dnešní kuchyň, kancelář a jídelnu. Schodiště do suterénu bylo zazděno a na jeho místě byl vytvořen sklad pomůcek.
Od 1.ledna 2003 se Mateřská škola stala součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Velká Polom, př.org., který tvoří ZŠ Velká Polom, MŠ Velká Polom a MŠ Horní Lhota.
Po roce 2004 klesl počet dětí v Mateřské škole, zastupitelstvo obce jednalo o jejím zrušení, ke kterému ale nedošlo. Mateřská škola se udržela pouze s desíti zapsanými dětmi.
V září 2012 jsme naši Mateřskou školu pojmenovali „ Mateřská škola Na Kopečku“. Dětí stále přibývalo, došlo k navýšení počtu žáků o čtyři, na celkový počet dvacetosm. Abychom dodrželi hygienické normy, nechali jsme do umývárny instalovat navíc jedno umyvadlo a jeden záchodek. Bylo to pouze provizorní řešení a vedlo nás k postupné rekonstrukci celé školy včetně nábytku, umýváren, šaten, zateplení budovy atd. Dnes je Mateřská škola jako nová. Je prostorná, čistá a velmi hezká.
Ve školním roce 2016/2017 máme celkem přijatých 24 dětí.

CHCEME PODĚKOVAT
 • Všem, kteří dali finanční dar Mateřské škole, nebo se k tomu chystají.
 • Všem, kteří pomáhají Mateřské škole a snaží se tak zpříjemnit dětem období, které stráví v Mateřské škole.
Kamarád, kamarád, to je ten koho mám rád.
Pomůže mi, poradí, po tváři mne pohladí.
Všichni jsme tu kamarádi a proto se máme rádi.