Mateřská škola Velká Polom


NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA U RÁKOSNÍČKA

 

 
 
 
 
 
 
ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE
zřizovatel:   Obecní úřad Velká Polom
 
adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace
                 Opavská 350, 747 64 Velká Polom
telefon: 725 913 312 / 30
email: michaela.rychla@zsvelkapolom.cz

 

Výše školného na školní rok 2020/21

-celodenní pobyt 300 Kč na měsíc
-polodenní pobyt 200 Kč na měsíc
-prázdninová úplata 14 Kč na den

Výše školného na školní rok 2021/2022

-celodenní pobyt 360 Kč na měsíc
-polodenní pobyt 240 Kč na měsíc
-prázdninová úplata 17 Kč na den

 

 

AKTUALITY

ZOO Ostrava
V rámci projektových dnů v MŠ pojedeme ve středu 30.6.2021 do ZOO do Ostravy. Vzhledem k tomu, že se děti zúčastní projektu také ve vnitřních prostorech ZOO, vyžaduje od nás vedení ZOO podle nynějších nařízení antigenní testy pro děti, které již dosáhly 6 let věku. Děti mladší tuto povinnost nemají. Žádáme rodiče šestiletých dětí o provedení antigenního testu v domácím prostředí den před odjezdem a zároveň žádáme o odevzdání čestného prohlášení dne 29.6.2021 v MŠ. Odjezd bude z autobusového stanoviště v 8:15 hod. Děti budou mít svačinu a také oběd z MŠ.  Ze Zoo se vrátíme kolem 14.00 hod. dejte dětem do batůžku pití v uzavíratelné láhvi a v případě nejasného počasí pláštěnku. 
 
V úterý 22.6.2021 přijede divadlo „Letadlo“. Začátek představení v 8.30 hod. V tento den budou mít děti svačinku v 8.00 hod.
 
 
 
Z důvodu plánované odstávky elektřiny bude v pondělí 21.6.2021 MŠ uzavřena

Letní prázdniny

MŠ bude během letních prázdnin uzavřena od 12.7.2021 do 18.8.2021. Po prázdninách děti ve školce přivítáme od čtvrtku 19.8.2021. Prosíme rodiče, aby své děti přihlásili nejpozději do 20.6.2021 na pozdější přihlášení už poté nebude brán zřetel.

 
 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Zástupce ředitele pro MŠ : Bc. Michaela Rychlá

Učitelky: Bc. Helena Dvořáčková
Bc. Gabriela Hablawetzová
Martina Boleslavská
Michaela Feixová
Eva Žídková

Provozní zaměstnanci:

Martina Andělová
Petra Kašparová

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY V NAŠÍ MŠ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDOU DĚTI POTŘEBOVAT

 • Oblečení do třídy, které si může dítě zašpinit.
 • Oblečení na ven, které si může dítě zašpinit (tepláky). Podporujeme hry s přírodninami a s přírodním materiálem jako je písek, kamínky, hlína atd. Chodíme si hrát na zahradu, na louku, do lesa.
 • Přezůvky – nejlépe papuče, nebo obuv s pevnou patou, nazouváky nebo crocsy ne! Pokuste se zvolit takové papuče, které si umí samy obout. Pokud mají přezky nebo tkaničky nezvládnou to, vždy potřebuje paní učitelku, i když by to rády dokázaly, jako ostatní děti.
 • Jedno náhradní oblečení (dle potřeby i více)
 • Pyžamko – děti, které spí.
 • Kartáček na zuby- děti, které si zuby čistit chtějí
 • Pohodlnou obuv na ven, když je mokro doporučujeme gumáky.
 • Děti nepotřebují do školky nosit hračky, je pak při jejich založení složité ji při odchodu hledat. Děti si ale  mohou nosit hračku na spaní, nebo svůj oblíbený polštářek.

ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ

Odhlašování a přihlašování stravy se provádí den předem do 9 hodin na webových stránkách www.strava.cz nebo do 9 hodin ve školní jídelně na telefonním čísle 725 913 401.

V případě, že dítě náhle onemocní a není odhlášené, lze pouze první den nemoci vydat oběd do jídlonosiče. Ostatní neodhlášené  dny nemoci nebo nepřítomnosti dítěte budou účtovány plnou cenou bez ohledu na to, jestli jste stravu odebrali či nikoliv.

 

O CO SE SNAŽÍME

 • zajišťujeme rovný přístup všech dětí k veškerým činnostem
 • respektujeme individualitu dítěte
 • upřednostňujeme svobodnou volbu činností, nenásilné vedení dítěte
 • vytváříme radostnou, laskavou a vstřícnou atmosféru
 • propagujeme otevřenost k rodičům i veřejnosti
 • umožňujeme dětem zkoumání a objevování okolního světa
 • nacházíme odpovědi na otázky dětí
 • rozvíjíme hrou i řízenou činností komunikativní schopnosti dětí
 • uplatňujeme formy prožitkového a kooperativního učení
 • využíváme dětské spontánnosti a nápodoby
 • vedeme ke vzájemnému respektování, soucítění, pomoci
 • dbáme na bezpečí dětí
 • dbáme na dodržování pravidel

AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Září

Schůze Spolku rodičů při MŠ  – plánování akcí na I. pololetí

Návštěva lékárny, obchodu a obec. úřadu a dalších významných budov v naší obci ( TVP – Naše obec)- v průběhu měsíce září

„Jede,jede, poštovský panáček- návštěva pošty spojená s překvapením-  v průběhu měsíce září

Říjen

Fotografování dětí s vánoční tématikou – 1.10.2020

Kouzelní s kouzelníkem – 13.10.2020

Divadlo Ententýky – pohádka „O slušném chování“– 22.10.2020

Projektový den „Buď zdravý, buď fit“ – projekt zaměřen na povídání, hraní a cvičení s výživovou poradkyní a cvičitelkou jógy.

Listopad

Soutěž o nejkrásnější ozdobu na Vánoční strom – tvoření rodiče s dětmi – 26.11.2020

Divadlo Letadlo – pohádka „Průzkumníci v Austrálii“ – 18.11.2020

Divadlo Smíšek – pohádka „Usmrkánek a chytrá myška“ – 27.11.2020

Rozsvícení vánočního stromu – 29.11.2020

Prosinec

Divadlo Pepina Prcka – Mikulášský program spojený s nadílkou– 3.12.2020

Čertovský den na třídách 4.12.2020

Návštěva dětí ze ZŠ – Mikulášská koleda – 4.12.2020

Divadlo Letadlo – pohádka „O ježečkovi a myšce“ – 18.12.2020

Posezení u vánočního stromečku s dárky  aneb Ježíšek v MŠ-  21.12.2020

Leden

„Zpívánky“ – zpěvák, kytarista a textař pro děti Kamil Čapčuch u nás v MŠ – 13.1.2021

Schůze se Spolkem rodičů při MŠ – plánování  akcí na 2.pololetí 

Projekt ve spolupráci se ZŠ „Předškoláci na zkušené “

Maškarní ples v sále sokolovny -17.1.2021

Návštěva MINZOO v naší MŠ – živé ukázky exotických a jiných zvířat – 21.1.2021

Sněhové radovánky – akce se uskuteční pouze pokud bude sníh v měsících prosinci, lednu nebo únoru

Únor

Divadlo Ententýky – pohádka „O čaroději chřipajznovi

Návštěva POLICIE v naší obci (TVP)

Masopust v naší MŠ – karneval na třídách

Březen

Projektový den v naší MŠ

Vítání jara – besídky pro rodiče

Sférické kino – „O astronautech“

Pokusy v MŠ – program, který zábavnou formou seznamuje děti s různými pokusy

Návštěva knihovny (TVP)- v průběhu měsíce března, bude uvedeno na nástěnkách u jednotlivých tříd

Velikonoční tvořivá dílnička

Duben

Divadlo Ententýky – pohádka „Ztracená zvířátka“

Zápis dětí do ZŠ 

Návštěva hasičů v naší MŠ

Královská hudební hostina – vzdělávací program pro děti s prvky vážné hudby J.S. Bacha

Čarování s čarodějkami – dovádění v kostýmech v jednotlivých třídách

Květen

Zápis dětí do MŠ 

Ukázková hodina gymnastiky

Sportovní den na zahradě MŠ

Školkový výlet I. – ZOO Ostrava

Třídní schůzky pro rodiče nově příchozích dětí

Agentura ARCAM – program „Kravička a její kamarádi“ – třída Myšky a Žabky

Červen

Školkový výlet II.

Dětský Den

Ukázka vodících pejsků pro nevidomé

Rozloučení s předškoláky na naší zahradě

Školkový výlet III -výlet do mlýna k vodníku Slámovi

Agentura ARCAM – Zvířátková šou – třída Motýlci

DEN U NÁS U RÁKOSNÍČKA

6.30 – 7.00
Scházíme se všichni ve třídě Myšek
7. 00 – 8.30
Děti přicházejí do MŠ, povídáme si, hrajeme si, věnujeme se dětem individuálně. Některé činnosti už směřujeme k týdennímu tématu, činnosti jsou částečně řízené, řízené i spontánní.
Do 8.00
Přicházejí děti s povinnou předškolní docházkou.
8.30 – 9.20
Hygiena, svačí jednotlivé třídy za sebou ( Motýlci, Žabky, Myšky )
8.45 – 10.00
Řízená činnost podle Třídních vzdělávacích programů v jednotlivých třídách
9.45 – 11.30
Pobyt venku
11.30 – 12.30
Hygiena, obědvají jednotlivé třídy za sebou, některé děti odcházejí po obědě domů
Do 12.00
Povinná předškolní docházka u předškoláků
12.00 – 14.00
Převlékání, odpočinek, klidové aktivity
Vstávání, převlékání, pohybová chvilka
14.15- 15.00
Hygiena, svačinka
15.00 – 16.30
Hry a činnosti dle výběru dětí. Děti odcházejí domů

V naší MŠ pracujeme podle  ŠVP “ Celý rok se děti točí na barevném kolotoči“

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY NA ŠKOLNÍ   ROK 2020/21

MOTÝLCI   –   “ Veselý rok s pohádkou“
ŽABKY     –      „Rákosníčkův rybník plný pohádek  „
MYŠKY – „Myšičko, myš, pojď ke mně blíž – mateřskou školičkou s myškou a písničkou.“ 

FOTOGALERIE  MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

HISTORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY

O mateřském školství se začíná v naší vesnici, Velká Polom, hovořit už v době Rakouska, kdy zde byla otevřena takzvaná “ Jubilejní škola“ a provoz v ní byl zahájen 28.července 1918. Byla pojmenována Školou pátera Kazimíra Tomáška, zdejšího faráře. Finanční náklady, spojené se řízením a provozem mateřské školy, uhradila zčásti Matice Opavská a zbytek obec z rozpočtových prostředků. Jako učitelka v té době zde pracovala Berta Balcarová, provdaná Šrámková.K 1. září 1920 již provoz nepokračoval, zřejmě z nedostatku finančních prostředků. Ke cti naší vesnice a zakládajících členů první mateřské školy ve Velké Polomi je třeba uvést, že byla v našem regionu mezi prvními, a to na osmém místě.Znovu byla otevřena v roce 1939 a v roce 1941 byla opět uzavřena. V roce 1950 byla zřízena formou žňového útulkua o mateřské škole můžeme hovořit od roku 1951.Škola se stěhovala do několika budov ve vesnici. K 1.12. 1995 byla umístěna do bývalé budovy ZUŠ Velká Polom s kapacitou 48 dětí.K 1.1.2003 se mateřská škola stala součástí právního subjektu, který tvořila ZŠ Velká Polom, MŠ Velká Polom a Horní Lhota.Na podzim roku 2010 se započalo se stavbou nové školy, která se stala součástí areálu ZŠ Velká Polom. Na jaře, 24. května 2011 odpoledne, se MŠ stěhovala ke zkušebnímu provozu z budovy na ulici Opavská 59 do nové budovy s kapacitou 72 dětí. Ráno, 25. května 2011, už byly děti vítány v nové budově MŠ U Rákosníčka.Stará budova MŠ, na ulici Opavská 59, byla přejmenována na MŠ Pastelka. Během prázdnin byla zrekonstruována a její dveře se otevřely k 1. září 2011 pro dalších 20 dětí a ke 3. září 2012 byla pro další zájem vybudována ještě jedna třída pro dalších 20 dětí. K 30. červnu 2017 byla MŠ Pastelka zrušena a od té doby máme v obci pouze jedinou MŠ U Rákosníčka s kapacitou 72 dětí.