Na Kopečku Horní Lhota

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA NA KOPEČKU

Motto: „Nezapomínej si užívat cestu…“

KONTAKT: tel.č. kancelář 552 309 171, tel.č. třída 552 309 151
email: msnakopecku@zsvelkapolom.cz

Naše Mateřská škola stojí na malém kopečku na konci vesnice Horní Lhota. Je to klasická vesnická jednotřídka s dětmi ve věku od dvou do šesti let. Rádi chodíme do vesnice a do přírody, ta je všude kolem nás. Je tu louka s ovocnými stromy, hřiště a polní cesta, kterou chodíme do lesa. Školní zahrada má několik přírodních koutků, zahradní domeček, pískoviště a dvě dřevěné sestavy. Jedna je s průlezkou a dvěma houpačkami a druhá se skluzavkou s několika typy výstupu. Je na ní několik možností úkrytů, které děti využívají jako domečky.
Při činnostech s dětmi hodně využíváme poznatky vycházející z pozorování přírody, z podnětů, které nám nabízí okolí i naše vesnice. Vytváříme tak přirozené vazby dětí ke svému rodišti, k přírodě a tím i k sobě samotným. Naším záměrem a zároveň přáním je vytvořit dětem školku plnou pohody, radosti, tvořivosti a dobrých kamarádů. Chceme, aby se u nás cítily dobře a těšily se na další den s námi.

NADSTANDARDNÍ A JINÉ AKTIVITY V NAŠÍ ŠKOLCE

PROJEKT „POZNÁLEK NA CESTÁCH“

Během celého školního roku budou mít děti možnost vzít si domů ze školky skřítka Poználka. S sebou vezmou také blok, do kterého zapíší, zakreslí, nebo nalepí fotografie se zážitky, které se skřítkem zažily. Tyto zážitky budeme společně sdílet v ranním kruhu. Chtěly bychom tímto projektem u dětí trénovat paměť, rozvíjet prostorové vnímání, orientaci a také komunikační dovednosti.

DEN S KNÍŽKOU NEBO HRAČKOVÝ DEN

Někdy vyhlásíme den s knížkou nebo hračkový den. Ten den si děti přinesou do školky svou oblíbenou hračku nebo knihu. Knihy si prohlédneme, z některé si přečteme úryvek. Pokud mezi nimi najdeme nějakou hodně zajímavou, využijeme ji při další práci s dětmi.

SYSTÉM PRÁCE S HETEROGENNÍ SKUPINOU

Ačkoli jsme školka jednotřídní se smíšenou skupinou dětí, snažíme se nabízet dětem i činnosti v menších homogenních skupinách. Jde to v době, kdy se učitelky právě překrývají, tedy v době 9.30-11.45hod.
Můžeme děti dělit dle potřeby u řízených činností, při nácviku sebeobslužných činností, při upevňování hygienických návyků v umývárně atd. Děti si dělíme podle věku do dvou skupin, které jsme pojmenovaly: Koblížci děti 2 až 4leté a Lišáci děti 5 až 6leté.
Pracujeme s dětmi také individuálně, nebo je dělíme do dvojic nebo více menších skupin. Podporujeme tak jejich soustředění, pozornost, touhu prosadit se, ale i schopnost podřídit se a samozřejmě také spolupracovat.

PROJEKT „DOMEČKU, KDO V TOBĚ BYDLÍ“

Byl zahájen v roce 2018/2019. Jde nám v něm především o to, aby se děti seznámily prostřednictvím přímé ukázky a prožitku s něčím novým, a také o navázání užší spolupráce s rodinami našich dětí a i s dalšími rodinami a spolky v Horní Lhotě. V základu jde vlastně o „návštěvy“, kde bychom si prohlédli např. něčí zahradu s ovocem a zeleninou, garáž, dílnu, dvorek s domácími zvířaty, chovatelskou stanici atd. Součástí projektu jsou samozřejmě i jakékoli další formy spolupráce, pomoc škole, sponzorství atd. Pro ty, kteří se zapojí do projektu, máme připravenou odměnu- visačku s domečkem, který děti samy vyrobily.

PROJEKT „DUHOVÁ ZAHRÁDKA“

Hlavní část projektu probíhala v období březen 2016 – říjen 2016, šlo v něm především o vybudování několika záhonů, výsadbu ovocných keřů, nákup zahradnického nářadí a literatury. Děti získávají praktické zkušenosti v oblasti pěstitelských činností, především péče o zahradu, pletí, zalévání, pozorování rostoucích rostlin a dřevin, sklizeň, škůdci na zahradě. U dětí dochází přirozeně k rozvoji konzumace bylin a potravin, které v běžné stravě odmítají (ředkvičky, bylinky, hrášek, rajčata, okurky, jahody, rybíz).

ZDRAVÉ NAROZENINY

Zdravá oslava narozenin v MŠ probíhá už pátým rokem. Když má dítě narozeniny, přinese dětem do školky něco zdravého. Většinou je to ovoce nebo zelenina, někdy džus, sušené ovoce, oříšky atd.  S oslavencem si zatančíme v kroužku na Narozeninovou písničku, popřejeme mu, předáme drobný dáreček a potom připravíme zdravý piknik. Podporujeme tak u dětí konzumaci zdravých potravin, učíme je přemýšlet nad tím co je a co není zdravé.

POHYB NAVÍC

Pro pohybové aktivity máme možnost využívat tělocvičnu Obce (1x týdně), dále fotbalové a víceúčelové hřiště TJ Sokol.

O DĚTI SE STARAJÍ

Vedoucí učitelka: Bc. Blanka Kozáková
Učitelka: Bc. Martina Celárková
Školnice a výdej stravy: Lenka Janíčková
Asistentka pedagoga: DiS. Denisa Grigarová

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDOU DĚTI POTŘEBOVAT

 • Oblečení do třídy, které si může zašpinit.
 • Oblečení na ven, které si může zašpinit (tepláky). Podporujeme hry s přírodninami a s přírodním materiálem jako je písek, kamínky, hlína atd. Chodíme si hrát na zahradu, na louku, do lesa.
 • Přezůvky – nejlépe papuče, nebo obuv s pevnou patou, nazouváky nebo crocsy ne! Pokuste se zvolit takové papuče, které si umí samy obout. Pokud mají přesky nebo tkaničky nezvládnou to, vždy potřebuje paní učitelku, i když by to rády dokázaly, jako ostatní děti.
 • Jedno náhradní oblečení (dle potřeby i více), na to máme ve školce v přihrádce každého dítěte červenou tašku. Průběžně si tašku kontrolujte a doplňujte.
 • Pyžamko – děti, které spí.
 • Hrníček, nejlépe plastový, který budou mít děti celý den na chodbě na stolečku. Využíváme je průběžně pro pitný režim.
 • Kartáček na zuby.
 • Pohodlnou obuv na ven, když je mokro doporučujeme gumáky.
 • V zimních měsících chodíme do tělocvičny, proto potřebují tenisky, nebo botasky, které máme celou zimu uloženy ve školce. Ty přineste v listopadu.
 • Děti nepotřebují do školky nosit hračky, mohou si nosit hračku na spaní, nebo svůj oblíbený polštářek.

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ

Odhlášení dítěte nám zatelefonujte, nebo zapisujte do sešitu na okně v šatně a to vždy den předem do 8.00hod., nebo můžete volat přímo do jídelny a to do 9.00hod. Odhlásit dítě ze stravy můžete také prostřednictvím webových stránek, na hlavní straně v záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA.
Při nemoci dítěte to většinou den předem nevíte, v tom případě si můžete přijít pro oběd ve 12.15hod. do vlastních jídlonosičů, ale vždy jen první den nepřítomnosti dítěte. Zvoňte na zvonek – kuchyň.
Na další dny už musí být dítě odhlášeno.
Pokud zapomenete dítě odhlásit, automaticky ho po dvou dnech odhlásíme. Počítejte tedy s tím, že si ho musíte zase den předem do 8.00hod. přihlásit.

O CO SE SNAŽÍME

 • zajišťujeme rovný přístup všech dětí k veškerým činnostem
 • respektujeme individualitu dítěte
 • upřednostňujeme svobodnou volbu činností, nenásilné vedení dítěte
 • vytváříme radostnou, laskavou a vstřícnou atmosféru
 • propagujeme otevřenost k rodičům i veřejnosti
 • umožňujeme dětem zkoumání a objevování okolního světa
 • nacházíme odpovědi na otázky dětí
 • rozvíjíme hrou i řízenou činností komunikativní schopnosti dětí
 • uplatňujeme formy prožitkového a kooperativního učení
 • využíváme dětské spontánnosti a nápodoby
 • vedeme ke vzájemnému respektování, soucítění, pomoci
 • dbáme na bezpečí dětí
 • dbáme na dodržování pravidel

DEN U NÁS NA KOPEČKU

6.30 – 8.00
Děti přicházejí do MŠ, povídáme si, hrajeme si, věnujeme se dětem individuálně. Některé činnosti už směřujeme k týdennímu tématu, činnosti jsou částečně řízené, řízené i spontánní.
8.00 – 8.30
Pohybová chvilka
8.30 – 8.45
Ranní kruh – povídáme si o tom, co nás zajímá.
8.45 – 9.15
Hygiena, svačinka
9.15 – 9.45
Pokračuje řízená činnost podle Třídního vzdělávacího programu.
9.45 – 11.30
Oblékání, pobyt venku
11.30 – 12.15
Hygiena, oběd
12.15 – 12.30
Čistíme si zuby, některé děti odcházejí po obědě domů.
12.30 – 14.15
Čtení pohádky, poslech relaxační hudby, převlékání, odpočinek, klidové aktivity pro děti, které nespí.
14.15- 14.30
Vstávání, převlékání, pohybová chvilka.
14.30 – 15.00
Hygiena, svačinka.
15.00 – 16.00
Hry a činnosti podle výběru dětí. Děti odcházejí domů.

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
„S POZNÁLKEM ZA POHÁDKOU“

Témata na celý školní rok jsou rozdělena do čtyř bloků podle ročního období.

PODZIM KLEPE NA DVEŘE VE STRAKATÉ ZÁSTĚŘE

Témata:

Pohádky lidové

O Koblížkovi aneb jak šli koblížek a lišák do školky

O veliké řepě

Pohádky Františka Hrubína

Kuřátko a obilí

O Smolíčkovi

O Palečkovi, který vyrostl

Tradice, svátky a akce

Mezinárodní den stromů, 20.10.

Svatý Martin, 11.11.

Česká republika, naše země, 30let od 17.11.1989

Podzimní pohádky skřítka Poználka – Opakování

 

ZIMA, ZIMA, ZIMIČKA HÁZÍ BÍLÁ PEŘÍČKA

Témata:

Pohádky z večerníčků

Za časů ušatých čepic

Bob a Bobek dělají maminku a tatínka

Maxipes jde do světa

Kterak Zachumlánek vymyslel sněhomat

Škubánkovy narozeniny

Tradice, svátky a akce

Mikuláš, s pohádkou Čert a Káča

Vánoce

Tři králové

Zimní pohádky skřítka Poználka – Opakování

 

ODEMYKY, ZAMYKY, OTVÍRÁME TRÁVNÍKY

Témata:

Pohádky lidové

Otesánek

Princ Bajaja

O kůzlátkách poslušných i neposlušných

Pohádky Eduarda Petišky

Kam se schoval nůž

Jak koťátko hledalo mlíčko

Tradice, svátky a akce

Velikonoce, 4.4.

Den Země, 22.4.

Filipojakubská noc aneb pálení čarodějnic, 30.4.

Jarní pohádky skřítka Poználka – Opakování

 

VZDUCHEM VONÍ KVĚTINY A JSOU TADY PRÁZDNINY

Témata:

Pohádky z večerníčků

Jak se poprvé řízl a píchl

Jak Žofka otevřela oči panu Pásovci

O tom, jak Mach a Šebestová hlídali dítě

Jak Rákosníček předjížděl Velký vůz a co z toho bylo

Tradice, svátky a akce

Mezinárodní den rodiny, 15.5.

Den dětí a rozloučení se školním rokem

Letní pohádky skřítka Poználka – Opakování

HISTORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY

V roce 1950 měla rozrůstající se Horní Lhota 116 obytných domů a 487 obyvatel. Proto byla dne 26.9.1950 slavnostně otevřena nová, prostorná, moderní škola s tělocvičnou, bytem pro ředitele a s místnostmi pro obec. Ihned po otevření Obecné školy byla zřízena i Mateřská škola s polodenním vyučováním.
Bohužel od 1. září 1975 byla dvoutřídní Základní devítiletá škola s 1. – 5. postupným ročníkem v Horní Lhotě změněna pro nedostatek žáků na jednotřídní a následně byla1.října 1988 zcela zrušena. Po dokončení přístavby Základní školy ve Velké Polomi již dojížděly všechny děti z Horní Lhoty do Velké Polomi. Budova Základní školy v Horní Lhotě byla předána TJ sokol. Mateřská škola přestala využívat jídelnu a kuchyň v suterénu, a jako náhradu dostala místnost bývalé družiny a Českého červeného kříže, dnešní kuchyň, kancelář a jídelnu. Schodiště do suterénu bylo zazděno a na jeho místě byl vytvořen sklad pomůcek.
Od 1.ledna 2003 se Mateřská škola stala součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Velká Polom, př.org., který tvoří ZŠ Velká Polom, MŠ Velká Polom a MŠ Horní Lhota.
Po roce 2004 klesl počet dětí v Mateřské škole, zastupitelstvo obce jednalo o jejím zrušení, ke kterému ale nedošlo. Mateřská škola se udržela pouze s desíti zapsanými dětmi.
V září 2012 jsme naši Mateřskou školu pojmenovali „Mateřská škola Na Kopečku“. Dětí stále přibývalo, došlo k navýšení počtu žáků o čtyři, na celkový počet dvacetosm. Abychom dodrželi hygienické normy, nechali jsme do umývárny instalovat navíc jedno umyvadlo a jeden záchodek. Bylo to pouze provizorní řešení a vedlo nás k postupné rekonstrukci celé školy včetně nábytku, umýváren, šaten, zateplení budovy atd. Dnes je Mateřská škola jako nová. Je prostorná, čistá a velmi hezká.