Třídní schůzky

V úterý 18.9. v 16 hodin proběhne v jídelně školy členská schůze SRPŠ, poté následují ve třídách třídní schůzky.

300-075 vce
300-101 vce

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Třídní schůzky

Volby do Školské rady pro období 2018-2021

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Ředitel školy Mgr. Tomáš Olivka vyhlásil dne 5. září 2018 volby do školské rady.

Volby se uskuteční v úterý 18.9.2018 od 16.00 do 18.00 ve vestibulu ZŠ a MŠ Velká Polom (v rámci třídních schůzek)

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Školskou radu zřizuje zřizovatel a stanoví počet jejích členů. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků.

Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Školská rada je devítičlenná. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky. Celý příspěvek

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Volby do Školské rady pro období 2018-2021

Rozdělení žáků 7.tříd

Rozdělení žáků 7. tříd naleznete zde.

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozdělení žáků 7.tříd

Rozdělení žáků 1. tříd

Rozdělení dětí do 1. tříd naleznete v následujících odkazech.

1.A  zde              1.B  zde

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozdělení žáků 1. tříd

Rozdělení žáků 6. tříd

Rozdělení 6. tříd naleznete v následujících odkazech.

6. A zde

6. B zde

6. C zde

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozdělení žáků 6. tříd

Zahájení školního roku 2018/2019

Letošní prázdniny se chýlí ke konci a škola již ožívá přípravami. Školní rok bude zahájen v pondělí 3. září v 8:05 hodin. Školáci dostavte se do budovy ZŠ. První školní den bude kratší, ukončení vyučování kolem 10:00 hodin.

Školní družina bude již v provozu v pondělí 3.9. Možnost ranní družiny od 6:30 hodin a po ukončení vyučování ŠD navazuje.

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zahájení školního roku 2018/2019

Školní stravování

Zájemci o oběd v pondělí 3.9. se musí přihlásit nejpozději do pátku 31.8. do  9 hodin u vedoucí školní jídelny tel.725 913 401. Obědy budou vydávány od 11 – 12:30 hodin. Pokud máte zájem o školní stravování od úterý 4.9. je nutné toto nahlásit svým třídním učitelům v pondělí 3.9. ráno nebo předem telefonicky přímo vedoucí školní jídelny. Od úterý 4.9. bude výdej obědů probíhat od 11:40 – 13:40 hodin.

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní stravování

Organizace začátku školního roku pro žáky 1. tříd

Informace pro rodiče našich prvňáčků:

Pondělí 3.9.

Školní rok bude slavnostně zahájen před respiriem hlavní budovy školy v 8.05 hod. Po zahájení půjdou prvňáčci s rodiči do ZŠ Pastelka, kde budou přivítáni třídními učitelkami ve svých třídách. Rodičům budou sděleny informace k organizaci dalších dnů. Předpokládáme ukončení prvního dne v 10.00 hod. Pro zájemce bude k dispozici družina, obědy se první den podávat nebudou.

Úterý 4.9.

Vyučování potrvá od 8.05 do 9.45 hod., tj. 2 vyučovací hodiny, pak děti posvačí. Děti, které nepůjdou s paní vychovatelkou do družiny, si rodiče vyzvednou v 10.00 hod. v ZŠ Pastelka. Děti budou obědvat v jídelně hlavní budovy školy.

Středa-pátek  5.9-7.9.

Vyučování proběhne od 8.05 do 10.45 hod., tj. 3 vyučovací hodiny. Děti budou po vyučování opět odcházet s paní vychovatelkou do družiny a na oběd do hlavní budovy školy nebo si je převezmou rodiče po vyučování v ZŠ Pastelka.

Od 10. září bude probíhat vyučování podle rozvrhu, tj. denně 4 vyučovací hodiny od 8.05 hod. do 11.40 hod. a přihlášené děti  budou již obědvat v ZŠ Pastelka.  Po obědě je paní vychovatelka odvede do školní družiny v hlavní budově školy.

Podrobné informace se dozvíte od třídních učitelů v pondělí 3.9. ve svých třídách.

 

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Organizace začátku školního roku pro žáky 1. tříd