NOVINKY

 • Letní kempy

  Vážení rodiče,

  Covid – 19 způsobil výrazný výpadek žáků ve výchovně – vzdělávacím procesu a omezil i jejich možnost sportování. Proto jsme se v rámci partnerství se vzdělávací agenturou zapojili do projektu Letní kempy 2021, jehož cílem je ve spolupráci s MŠMT připravit vaše děti na návrat do sociálního prostředí. Letní sportovně – vzdělávací kempy jsou bezplatné a budou se konat v době letních prázdnin v termínech: 9. – 13. 8. 2021, 16. – 20. 8. 2021, 23. – 27. 8. 2021.

  Vaše děti budou mít možnost opět navázat sociální kontakty, obnovit stará přátelství, zažít letní dobrodružství s kamarády, zasportují si, a při tom se něco i doučí.

  Více informací naleznete zde.
  Přihlásit své dítě můžete zde.


 • Výukový software Corinth Online

  Naše škola neustále hledá nové možnosti a způsoby vzdělávání. Jednou z nových moderních možností je výukový software Corinth, který zahrnuje předmětové celky biologie rostlin, biologie zvířat, biologie člověka, chemie, fyzika, matematika/geometrie, paleontologie, kultura, geologie, v rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a odpovídající ročníky gymnázií.

  Obsah SW je založený na moderních zobrazovacích metodách: interaktivní 3D modely a simulace, mikroskopické snímky (hluboké = mikroskopické zoomy), animace, videa a rozšířená realita, fotogalerie, možnost 3D modely otáčet, základní odborné informace o zobrazované části 3D modelu. Součástí softwaru je vyhledávání podle názvů a klíčových slov. SW umožňuje vkládání 3D modelů do prezentací a dokumentů, což umožní tvorbu prezentací s 3D modely.

  SW je dostupný na PC, tabletech, chytrých telefonech aj. prostřednictvím standardního internetového prohlížeče bez nutnosti vazby na konkrétní zařízení (uživatelé mohou SW používat i na svých soukromých zařízeních). Kompatibilita je zaručena s prohlížeči Google Chrome, Safari (desktop i mobilní zařízení) a FireFox Reality (u VR zařízení).

  Roční licenční klíč pro tento výukový software jsme získali z rozpočtu projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II, s registračním číslem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132.


 • Informační schůzka pro žáky budoucích 1. ročníků
 • Informační schůzka pro žáky budoucích 6. ročníků

  Schůzka v online prostředí Meet pro rodiče žáků budoucích 6. ročníků bude v pondělí 31. 5. 2021 v 17:00 na tomto odkazu: meet.google.com/fsy-aaxf-iej
  Ke schůzce se stačí prokliknout odkazem v daném termínu a čase.


 • Provoz školy od 17. 5. 2021

  1. stupeň- všechny děti chodí prezenčně do školy, – testování probíhá 1x týdně (v pondělí v 7:30 ve třídách, pro všechny žáky),- platí stále stejné výjimky z testování, stejně jako postup při nesouhlasu s testováním. Obědy jsou všem dětem přihlášeny, ŠD v provozu včetně ranní družiny
  2. stupeň- pokračuje v rotaci, ve škole jsou prezenčně třídy 6. C, 7. A, 8. A, 8. C, 9. A – testování 2x týdně (pondělí a čtvrtek) ve dvou  vlnách 7:15 a 7:40 dle tabulky – platí stále stejné výjimky z testování, stejně jako postup při nesouhlasu s testováním – obědy jsou všem dětem přihlášeny.

  Od 24. 5. 2021 pak budou chodit všichni žáci 1. i 2. stupně prezenčně do školy, frekvence testování bude 1. stupeň 1x týdně, 2. stupeň 1x týdně. Testování bude probíhat ve třídách v 7:30 pro všechny žáky. Všem žáků budou přihlášeny obědy.
  Zároveň tímto žádáme o vrácení zapůjčených tabletů.
  VRACENÍ TABLETŮ:
  1. stupeň – v týdnu 17. – 21. 5. 2021
  2. stupeň – v týdnu 24. – 28. 5. 2021