Dodatečný zápis do MŠ

Z důvodu uvolnění dvou míst pro děti v mateřské škole zahajujeme nové správní řízení pro zápis dětí do MŠ na školní rok 2018-2019 s nástupem nejpozději  od 29.9.2018

Počet volných míst : 2

Přihlášky odevzdávejte zástupci ředitele pro MŠ  Bc. Michaele Rychlé

Správní řízení bude probíhat v souladu s platnou směrnicí.

Termín odevzdání přihlášek do: 5.9.2018

Termín k nahlédnutí do spisu před podáním rozhodnutí: 10.9.2018

Termín odeslání rozhodnutí do: 14.9.2018

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dodatečný zápis do MŠ

Uzavření školní jídelny

Školní jídelna Velká Polom bude v období letních prázdnin uzavřená od 16. 7. – 19. 8. 2018.

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Uzavření školní jídelny

Soutěž ve sběru plastových víček

V letošním roce jsme nasbírali 220 kg plastových víček. Věnujeme je opět Danielu Grussovi, který trpí svalovou dystrofií. Daniel již zdárně ukončil studium maturitní zkouškou a je doma. Se zhoršujícím se zdravotním stavem musí jeho rodina vynakládat více peněz na léčbu a péči o jeho osobu, také na pomůcky, které potřebuje a spoustu dalších vitamínových doplňků na zmírnění průběhu onemocnění. Svou sbírkou jsme se jej snažili alespoň částečně podpořit.

Tím sběr víček ukončíme. Cena za výkup stále klesá a je čím dál větší problém víčka udat. V příštím školním roce budeme hledat jiné cesty, jak pomáhat těm, co to potřebují.

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Soutěž ve sběru plastových víček

Ukončení školního roku

V pátek 29.6. proběhne od 8 hodin před respiriem naší školy společné slavnostní ukončení letošního školního roku. Následně žáci obdrží svá vysvědčení. Ukončení vyučování bude kolem 9:20 hod. Školní družina je v provozu ihned. Obědy pro přihlášené žáky budou vydávány od 9:20 hodin. Přejeme všem příjemné a sluncem prozářené léto, mnoho nevšedních zážitků.

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ukončení školního roku

Sešity pro 6. ročník šk. rok 2018/2019

Seznam počtu sešitů pro 6. ročník školní rok 2018/2019

  • Český jazyk: 4 x č. 564
  • Anglický jazyk: 2 x č. 564, 1 x č. 544
  • Matematika: 1 x č. 460, 1x č. 520
  • Fyzika: 1 x č. 565
  • Zeměpis: 1 x č. 460
  • Dějepis: 1 x č. 564, linkovaný trhací blok A5
  • Přírodopis: 1 x č. 460
  • VKO: 1 x č. 564
  • Hudební výchova: 1 x notový sešit (16 listů – ten silnější)
Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sešity pro 6. ročník šk. rok 2018/2019

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Krtkův řidičák

V pátek 25. 5. 2018 se za skvělé organizace paní učitelky Krňové , vedoucí vychovatelky paní Gorpielové a za pomoci děvčat 8. tříd uskutečnily zkoušky o Krtkův řidičák ve třídě 1. C. Prvňáčci se připravovali celý měsíc v družině, kde se učili poznávat dopravní značky, seznamovali se s pravidly silničního provozu a s první pomocí při nehodě. V den akce si donesli přilby a koloběžky. Děvčata 8. tříd se na tuto akci připravovaly v rámci hodin výchovy ke zdraví. Vyrobily dopravní značky, donesly si bezpečnosti vesty a přichystaly třídu. Před začátkem zkoušky se rozdělili prvňáčci do dvou skupin a za dohledu děvčat 8. tříd skládali vědomostní zkoušku z dopravních značek a praktickou zkoušku zručnosti na koloběžkách.
Všechny děti si vedly výborně a dobře spolupracovaly s děvčaty 8. tříd. Těm se tato akce líbila a už se těší na další první třídu. Malí řidiči dostali v pondělí svůj první řidičák a byli na sebe právem hrdí.
A protože ke Krtkovi patří také lízátko, na závěr za zdárné splnění zkoušek všichni lízátko dostali.

Děvčata 8. tříd.

Odkaz na foto zde.

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Krtkův řidičák

Informační schůzka rodičů budoucích žáků 6. ročníků

V úterý 19.6.2018 v 16 hodin proběhne v učebně hudební výchovy (budova 2. stupně, přízemí, respirium) informační schůzka pro rodiče žáků budoucích 6. tříd. Na schůzce budete informováni o organizačních záležitostech výuky na 2. stupni a dostanete informace k adaptačnímu kurzu.

Ředitel školy Mgr. Tomáš Olivka a třídní učitelé

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informační schůzka rodičů budoucích žáků 6. ročníků