Rozdělení žáků 1. tříd

Rozdělení dětí do 1. tříd naleznete v následujících odkazech.

1.A  zde              1.B  zde

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozdělení žáků 1. tříd

Rozdělení žáků 6. tříd

Rozdělení 6. tříd naleznete v následujících odkazech.

6. A zde

6. B zde

6. C zde

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozdělení žáků 6. tříd

Zahájení školního roku 2018/2019

Letošní prázdniny se chýlí ke konci a škola již ožívá přípravami. Školní rok bude zahájen v pondělí 3. září v 8:05 hodin. Školáci dostavte se do budovy ZŠ. První školní den bude kratší, ukončení vyučování kolem 10:00 hodin.

Školní družina bude již v provozu v pondělí 3.9. Možnost ranní družiny od 6:30 hodin a po ukončení vyučování ŠD navazuje.

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zahájení školního roku 2018/2019

Školní stravování

Zájemci o oběd v pondělí 3.9. se musí přihlásit nejpozději do pátku 31.8. do  9 hodin u vedoucí školní jídelny tel.725 913 401. Obědy budou vydávány od 11 – 12:30 hodin. Pokud máte zájem o školní stravování od úterý 4.9. je nutné toto nahlásit svým třídním učitelům v pondělí 3.9. ráno nebo předem telefonicky přímo vedoucí školní jídelny. Od úterý 4.9. bude výdej obědů probíhat od 11:40 – 13:40 hodin.

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní stravování

Organizace začátku školního roku pro žáky 1. tříd

Informace pro rodiče našich prvňáčků:

Pondělí 3.9.

Školní rok bude slavnostně zahájen před respiriem hlavní budovy školy v 8.05 hod. Po zahájení půjdou prvňáčci s rodiči do ZŠ Pastelka, kde budou přivítáni třídními učitelkami ve svých třídách. Rodičům budou sděleny informace k organizaci dalších dnů. Předpokládáme ukončení prvního dne v 10.00 hod. Pro zájemce bude k dispozici družina, obědy se první den podávat nebudou.

Úterý 4.9.

Vyučování potrvá od 8.05 do 9.45 hod., tj. 2 vyučovací hodiny, pak děti posvačí. Děti, které nepůjdou s paní vychovatelkou do družiny, si rodiče vyzvednou v 10.00 hod. v ZŠ Pastelka. Děti budou obědvat v jídelně hlavní budovy školy.

Středa-pátek  5.9-7.9.

Vyučování proběhne od 8.05 do 10.45 hod., tj. 3 vyučovací hodiny. Děti budou po vyučování opět odcházet s paní vychovatelkou do družiny a na oběd do hlavní budovy školy nebo si je převezmou rodiče po vyučování v ZŠ Pastelka.

Od 10. září bude probíhat vyučování podle rozvrhu, tj. denně 4 vyučovací hodiny od 8.05 hod. do 11.40 hod. a přihlášené děti  budou již obědvat v ZŠ Pastelka.  Po obědě je paní vychovatelka odvede do školní družiny v hlavní budově školy.

Podrobné informace se dozvíte od třídních učitelů v pondělí 3.9. ve svých třídách.

 

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Organizace začátku školního roku pro žáky 1. tříd

Dodatečný zápis do MŠ

Z důvodu uvolnění dvou míst pro děti v mateřské škole zahajujeme nové správní řízení pro zápis dětí do MŠ na školní rok 2018-2019 s nástupem nejpozději  od 29.9.2018

Počet volných míst : 2

Přihlášky odevzdávejte zástupci ředitele pro MŠ  Bc. Michaele Rychlé

Správní řízení bude probíhat v souladu s platnou směrnicí.

Termín odevzdání přihlášek do: 5.9.2018
210-451
Termín k nahlédnutí do spisu před podáním rozhodnutí: 10.9.2018
CAS-002
Termín odeslání rozhodnutí do: 14.9.2018

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dodatečný zápis do MŠ

Uzavření školní jídelny

Školní jídelna Velká Polom bude v období letních prázdnin uzavřená od 16. 7. – 19. 8. 2018.

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Uzavření školní jídelny

Soutěž ve sběru plastových víček

V letošním roce jsme nasbírali 220 kg plastových víček. Věnujeme je opět Danielu Grussovi, který trpí svalovou dystrofií. Daniel již zdárně ukončil studium maturitní zkouškou a je doma. Se zhoršujícím se zdravotním stavem musí jeho rodina vynakládat více peněz na léčbu a péči o jeho osobu, také na pomůcky, které potřebuje a spoustu dalších vitamínových doplňků na zmírnění průběhu onemocnění. Svou sbírkou jsme se jej snažili alespoň částečně podpořit.

Tím sběr víček ukončíme. Cena za výkup stále klesá a je čím dál větší problém víčka udat. V příštím školním roce budeme hledat jiné cesty, jak pomáhat těm, co to potřebují.

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Soutěž ve sběru plastových víček