Přírodovědný klokan 2018

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přírodovědný klokan 2018

Podzimníček 2018

Děti 2.-5. tříd se letos znovu zapojily do soutěže Podzimníček. Některé samostatně, jiné s pomocí rodičů, vytvořily z přírodních materiálů nádherné výrobky. Tento týden probíhá společné hodnocení. Všechny děti obdržely hlasovací lístky, na které zapisují dle svého uvážení nejhezčí a nejzdařilejší výrobky. Po sečtení všech hlasů budou ti nejlepší odměněni.

Děkujeme dětem i jejich rodičům za účast v soutěži.Všechny vaše výtvory zdobí chodby 1. stupně a všem připomínají, že PODZIM je tady!

Foto výrobků zde

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podzimníček 2018

SRPŠ-Spolek rodičů a přátel školy

Plán činnosti Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Velká Polom ve školním roce 2018/2019

Dne 18.9. 2018 proběhla členská schůze SRPŠ, na které všichni zúčastnění odhlasovali plán hospodaření SRPŠ na školní rok 2018/2019 a výši příspěvku 200 Kč za školní rok na dítě. Dále byl schválen plán činnosti SRPŠ pro školní rok 2018/2019.

  •  Říjen        Drakiáda – proběhne v rámci výuky I. stupně
  •  Listopad Diskotéka pro I. i II. stupeň
  •  Leden       Společenský ples pro dospělé
  •  Únor 300-365        Maškarní rej I. stupeň ,diskotéka II. stupeň
  •  Duben 300-080     Pochod s opékáním v Horní Lhotě
  •  Květen 210-451    Dětský den

Tyto akce budou organizačně zajišťovat členové výboru SRPŠ. Z rozpočtu SRPŠ budou zakoupeny odměny a občerstvení na výše uvedené akce pro děti. SRPŠ rovněž finančně podporuje zakoupení odměn pro žáky, kteří reprezentují školu v okresních a krajských kolech sportovních a vědomostních soutěží.

 

 

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SRPŠ-Spolek rodičů a přátel školy

VOLEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR ŘEDITELE ŠKOLY

Vedení Základní školy a Mateřské školy Velká Polom, p.o.
Vás zve na 9. ročník volejbalového turnaje

O POHÁR ŘEDITELE ŠKOLY

Datum konání:  27. 9. 2018 od 16:00 hod. (sraz před halou)

Místo konání:   sportovní hala při ZŠ Velká Polom

Družstvo: 6 hráčů (+ náhradníci) , za každé družstvo musí  vždy hrát 2 ženy.

Startovné: láhev dobrého moku/družstvo

Přihlášky doručte prosím nejpozději do 25. 9. 2018 do 14:00 hod vedení školy spolu s počty již tradičního guláše.

V případě nevyhovujícího času je možné zapojit se po domluvě do turnaje později.

* Herní systém bude upřesněn v den konání podle počtu přihlášených.

 

Rubriky: Akce školy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VOLEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR ŘEDITELE ŠKOLY

Třídní schůzky

V úterý 18.9. v 16 hodin proběhne v jídelně školy členská schůze SRPŠ, poté následují ve třídách třídní schůzky.

300-075 vce
300-101 vce

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Třídní schůzky

Volby do Školské rady pro období 2018-2021

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Ředitel školy Mgr. Tomáš Olivka vyhlásil dne 5. září 2018 volby do školské rady.

Volby se uskuteční v úterý 18.9.2018 od 16.00 do 18.00 ve vestibulu ZŠ a MŠ Velká Polom (v rámci třídních schůzek)

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Školskou radu zřizuje zřizovatel a stanoví počet jejích členů. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků.

Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Školská rada je devítičlenná. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky. Celý příspěvek

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Volby do Školské rady pro období 2018-2021

Rozdělení žáků 7.tříd

Rozdělení žáků 7. tříd naleznete zde.

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozdělení žáků 7.tříd

Rozdělení žáků 1. tříd

Rozdělení dětí do 1. tříd naleznete v následujících odkazech.

1.A  zde              1.B  zde

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozdělení žáků 1. tříd