Přijímací řízení MŠ Velká Polom

Seznam evidenčních čísel dětí přijatých do MŠ Velká Polom pro školní rok 2017/2018  zde.