Školní družina

Školní družinu navštěvují žáci 1. – 5.ročníků.

Pedagogičtí pracovníci 

Jméno a příjmení

Magdaléna Gorpielová
Mgr. Pavlína Gorpielová
Bc. Vojtěch Igari
Mgr. Zuzana Krňová
   

Mezi hlavní úkoly činnosti školní družiny patří vytváření klidného a bezpečného trávení volného času dětí po ukončení školní výuky s přihlédnutím k dalším zájmovým činnostem.

Provoz školní družiny: 6:30-07:30 11 40 – 16:30 hodin

Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině:

od 1.9.2016 do 31.8.2017 – 200,00 Kč dítě/měsíc

Kroužky při školní dužině:

PONDĚLÍ :             12:30-13:30      keramika       1.tř.                                                                                                                   13:40-14:40      keramika       2.tř.                                                                                                                   15:00-16:00      keramika       3.-5.tř                                                                                                               15:00-15:30      stolní tenis    1.-4.tř.

ÚTERÝ :                  13:30-14:15       hodina pohybu navíc       1.tř.                                                                                              14:15-15:00       hodina pohybu navíc       2.tř.                                                                                              15:00-16:00       gymnastika pokročilí                                                                                                            15:00-15:30       stolní tenis                         1.-4.tř.

STŘEDA :               13:40-14:25       výtvarné aktivity               1.tř.                                                                                              13:30-14:15       hodina pohybu navíc       3.tř.                                                                                              14:20-15:10       gymnastika  začátečníci                                                                                                      15:10-16:25       gymnastika pokročilí                                                                                                            15:00-15:30       stolní tenis

ČTVRTEK :             13:40-14:40      dle potřeby návštěva knihovny                                                                                            13:30-15:00      vaření – jednoduché recepty (jednou za měsíc)                                                              15:00-15:30      stolní tenis                                                                                                                              15:00-16:00      výtvarné činnosti                2.-4.tř.                                                                                        15:00-16:00      keramika                             3.-7.tř.

PÁTEK :                  13:00-15:00      turistický kroužek               1.-4.tř.

 

Během celého roku:  za pěkného počasí pobyt venku na školní zahradě, vycházky do okolí školy.

Odchody dětí domů v čase 13:30 a po 15 hodině.Přihlásit nebo odhlásit se mohou děti vždy na začátku nebo v pololetí školního roku.

Pokud rodiče potřebují uvolnit dítě v jinou hodinu, než je uvedeno v zápisním lístku, musí to oznámit vychovatelce písemně s uvedením data a hodiny odchodu dítěte ze školní družiny. Na telefonickou žádost rodičů nebudou děti ze školní družiny uvolňovány.

ŠVP školní družiny

Řád školní družiny