Školní družina

Školní družinu navštěvují žáci 1. – 5.ročníků.

Pedagogičtí pracovníci 

Jméno a příjmení

Magdaléna Gorpielová

Bc. Magdaléna Kupková
Mgr. Veronika Bakešová
Andrea Mičaniková

   

Mezi hlavní úkoly činnosti školní družiny patří vytváření klidného a bezpečného trávení volného času dětí po ukončení školní výuky s přihlédnutím k dalším zájmovým činnostem.

Provoz školní družiny: 6:30-07:30 11 40 – 16:30 hodin

Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině:

od 1.9.2017 do 31.8.2018 – 180,00 Kč dítě/měsíc

Kroužky při školní dužině:

 

Během celého roku:  za pěkného počasí pobyt venku na školní zahradě, vycházky do okolí školy.

Odchody dětí domů v čase 13:30 a po 15 hodině.Přihlásit nebo odhlásit se mohou děti vždy na začátku nebo v pololetí školního roku.

Pokud rodiče potřebují uvolnit dítě v jinou hodinu, než je uvedeno v zápisním lístku, musí to oznámit vychovatelce písemně s uvedením data a hodiny odchodu dítěte ze školní družiny. Na telefonickou žádost rodičů nebudou děti ze školní družiny uvolňovány.

ŠVP školní družiny

Řád školní družiny