Školní družina

Školní družinu navštěvují žáci 1. – 5.ročníků.

Pedagogičtí pracovníci 

Jméno a příjmení

Magdaléna Gorpielová

Bc. Magdaléna Kupková
Mgr. Veronika Bakešová
Andrea Mičaniková

   

Mezi hlavní úkoly činnosti školní družiny patří vytváření klidného a bezpečného trávení volného času dětí po ukončení školní výuky s přihlédnutím k dalším zájmovým činnostem.

Provoz školní družiny: 6:30-07:30 11 40 – 16:30 hodin

Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině:

od 1.9.2017 do 31.8.2018 – 180,00 Kč dítě/měsíc

Kroužky při školní družině:

Pondělí:

12.30  –  13.30   keramika 1. třída

12.40  –  14.45   keramika 2. třída

15.00  –  16.00   keramika 3. třída – 5. třída

Úterý: 

13.30  –  14.15   míčové a sportovní hry 1.třída

14.15  –  15.00   míčové a sportovní hry 2.třída a 3.třída

Středa:

13.00  –  14.00   výtvarné činnosti 1.třída

14.00  –  15.00   výtvarné činnosti 2.třída a 3.třída

Čtvrtek:

13.30  –  14.40   knihovna-výměna knih dle potřeby

Pátek:

13.00  –  14.50   pobyt venku mimo školní zahradu,vycházky do lesa

Během celého roku:  za pěkného počasí pobyt venku na školní zahradě, vycházky do okolí školy.

Odchody dětí domů v čase 13:30 a po 15 hodině.Přihlásit nebo odhlásit se mohou děti vždy na začátku nebo v pololetí školního roku.

Pokud rodiče potřebují uvolnit dítě v jinou hodinu, než je uvedeno v zápisním lístku, musí to oznámit vychovatelce písemně s uvedením data a hodiny odchodu dítěte ze školní družiny. Na telefonickou žádost rodičů nebudou děti ze školní družiny uvolňovány.

ŠVP školní družiny

Řád školní družiny