Školní kroužky

Kroužek

Určeno žákům:

vedoucí

 Keramický kroužek  školní družina       Magdaléna Gorpielová
Taneční kroužek  4.-9.třída       Mgr. Milada Šlechtová
Hodina pohybu navíc I.stupeň       Mgr. Tomáš Olivka
Volejbal  I.stupeň       ŠSK Ostraváček
Gymnastika  MŠ + ZŠ  Ing. Drahomíra Špičková

 

Komentáře nejsou povoleny.