Školní kroužky

Kroužek

Určeno žákům:

vedoucí

 Keramický kroužek  I.+II.stupeň  Magdaléna Gorpielová
 Keramický kroužek školní družina  Mgr.Pavlína Gorpielová
Hodina pohybu navíc I.stupeň Mgr. Pavlína Gorpielová             Mgr. Tomáš Olivka
Gymnastika začátečníci školní družina Mgr. Pavlína Gorpielová
Stolní tenis školní družina Václav Igari
 Výtvarné činnosti školní družina Mgr. Pavlína Gorpielová
Gymnastika  MŠ + ZŠ Ing. Drahomíra Špičková
Vědecké pokusy  I. stupeň
Volejbal  I.stupeň ŠSK Ostraváček
 Taneční kroužek  4.-9.třída  Mgr. Milada Šlechtová