Školní sportovní pohár – šplh

Výsledky další soutěže školního sportovního poháru najdete  zde