Třídní schůzky 2018-2019

Třídní schůzky:   18.9.2018 od 16 hod. v jídelně ZŠ členská schůze SRPŠ, následují třídní schůzky
Informační odpoledne: