Třídní schůzky 2017-2018

Třídní schůzky:   7.11.  od 16:30 hod. členská schůze SRPŠ poté následují třídní schůzky 
Informační odpoledne:   
Třídní schůzky a informační odpoledne: