Kontakty

Příspěvková organizace

UPOZORNĚNÍ:

Telefonní číslo 725 913 312 slouží jako GSM brána, tzn. že NEPŘIJÍMÁ SMS!

Jméno a příjmení Zastávaná funkce
Mgr. Olivka Tomáš Statutární zástupce p.o. reditel@zsvelkapolom.cz

725 913 312
724 890 102

Ing. Ivana Hošková
Bc. Mariana Kopřivová
Ekonom ekonom.zsvp@volny.cz

725 913 312
klapka 23

Mateřská škola

Jméno a příjmení Zastávaná funkce
Bc. Michaela Rychlá Zástupce ředitele školy ms.urakosnicka@seznam.cz

725 913 312
(klapka 30-31)
724 121 217

Základní škola

Jméno a příjmení Zastávaná funkce
Mgr. Jiří Skiba Zástupce ředitele školy jiri.skiba@zsvelkapolom.cz

725 913 312
klapka 22

Školní družina

Jméno a příjmení Zastávaná funkce
Magdalena Gorpielová Vedoucí vychovatelka magda.gorpielova@zsvelkapolom.cz

725 404 097

Jídelna základní školy

Jméno a příjmení Zastávaná funkce
Alena Vandlíčková Vedoucí školní jídelny jidelnavelkapolom@seznam.cz 725 913 401

Kontakt pro klasickou poštu (místo teček uveďte součást, případně jejího vedoucího či jméno osoby, k jejichž rukám má Vaše korespondence směřovat):

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom,

…………………….

Opavská 350

747 64 Velká Polom