Základní škola

Kontakt
Historie školy
Vzdělávací program
Organizace školního roku
Termíny třídních schůzek
Seznam zaměstnanců
Úvazky učitelů
Seznam žáků

Školní řád
Informace pro rodiče

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace
Opavská 350
747 64 Velká Polom

telefon školy : 725 913 312
fax :
E-mail: zs.velka.polom(zavinac)volny.cz

KLAPKY
 ŘEDITEL ŠKOLY                        21
ZÁSTUPCE ŘEDITELE 22
VÝCHOVNÝ PORADCE, SPECIÁLNÍ PEDAGOG 29
SBOROVNA 2. stupeň 26
SBOROVNA 1. stupeň 28
EKONOM 23
KABINET JAZYKŮ 24
KABINET PŘÍRODOPISU 13
ŠKOLNÍ DRUŽINA – MALÉ ODDĚLENÍ 27
ŠKOLNÍ DRUŽINA – VELKÉ ODDĚLENÍ 32
JÍDELNA 20
MŠ ZÁSTUPCE ŘEDITELE 30
MŠ TŘÍDY 31
VRÁTNICE 25

Organizace školního roku

Začátek školního roku 2. 9. 2019
Státní svátek 28. 9. 2019
Podzimní prázdniny 29.10. – 30.10.2019
Státní svátek 28. 10. 2019
Státní svátek 17. 11. 2019
Vánoční prázdniny  23.12.- 3.1.2020
Nástup do školy  6.1.2020
Zápis dětí do 1. třídy 23.4.2020
Konec 1. pololetí  30.1.2020
Pololetní prázdniny  31.1.2020
Jarní prázdniny 10. 2. – 14.2. 2020
Velikonoční prázdniny  9.4. – 10.4. 2020
Hlavní prázdniny 1.7.2020
 Nástup žáků ve šk.r. 2020/2021 1.9. 2020

 

Termíny třídních schůzek (TS)

Třídní schůzky:
Informační odpoledne:
Třídní schůzky a informační odpoledne:

Seznam zaměstnanců:

Vedení školy

Titul, jméno a příjmení Funkce E-mail kontakt

 

Mgr. Tomáš Olivka                    ředitel                                    reditel(zavinac)zsvelkapolom.cz
Mgr. Kamila Slípková       zástupce ředitele             zastupcereditele(zavinac)zsvelkapolom.cz

 

Výchovný poradce

Mgr. Libuše Galová   výchovný poradce       libuse.galova(zavinac)zsvelkapolom.cz
Mgr. Renáta Bittová   metodik prevence       renata.bittova(zavinac)zsvelkapolom.cz

Pedagogičtí pracovníci

Titul, jméno a příjmení Aprobace Třídnictví E-mail kontakt
Mgr. Anna Hrubá 1. stupeň 5.A  anna.hruba(zavinac)zsvelkapolom.cz
Mgr. Růžena Krátká 1. stupeň 4.A  ruzena.kratka(zavinac)zsvelkapolom.cz
Mgr. Dagmar Neuvirtová 1. stupeň  netřídní dagmar.neuvirtovavzsvelkapolom.cz
Mgr. Dagmar Kňurová 1. stupeň  3.A  dagmar.knurova(zavinac)zsvelkapolom.cz
Mgr. Zuzana Coufalová 1. stupeň  3.B zuzana.coufalova(zavinac)zsvelkapolom.cz
Mgr. Denisa Thiemelová 1. stupeň 2.B  denisa.thiemelova(zavinac)zsvelkapolom.cz
Mgr. Zdeňka Diňová 1.stupeň  netřídní zdenka.dinova(zavinac)zsvelkapolom.cz
Mgr. Renáta Bittová 2. stupeň 9.B  renata.bittova(zavinac)zsvelkapolom.cz
 Mgr. Gabriela Vrťová  2. stupeň   gabriela.vrtova(zavinac)zsvelkapolom.cz
Mgr. Jan Šrajer 2. stupeň netřídní  jan.srajer(zavinac)zsvelkapolom.cz
Mgr. Libor Škop 2. stupeň netřídní  libor.skop(zavinac)zsvelkapolom.cz
Mgr. Michaela Friedecká 2. stupeň 7.A   michaela.friedecka(zavinac)zsvelkapolom.cz
Mgr. Jitka Švidrnochová 2. stupeň netřídní  jitka.svidrnochova(zavinac)zsvelkapolom.cz
Mgr. Marcela Strnadová 1. stupeň 1.A  marcela.strnadova(zavinac)zsvelkapolom.cz
Mgr. Hana Mihulová 2. stupeň 6.A  hana.mihulova(zavinac)zsvelkapolom.cz
 Mgr. Kamila Slípková  2. stupeň  8.A kamila.slipkova(zavinac)zsvelkapolom.cz
 Mgr. Jana Bůžková  2. stupeň  jana.buzkova(zavinac)zsvelkapolom.cz
Mgr. Alexandra Slováková 2. stupeň  8.B alexandra.slovakova(zavinac)zsvelkapolom.cz
Mgr. Milada Šlechtová 1. stupeň 5.B milada.slechtova(zavinac)zsvelkapolom.cz
Mgr. Viktor Zedek 1. stupeň  4.B  viktor.zedek(zavinac)zsvelkapolom.cz
Mgr. Petra Neshodová 1. stupeň 3.C petra.neshodova(zavinac)zsvelkapolom.cz
Mgr. Zuzana Krňová 2. stupeň  6.B zuzana.krnova(zavinac)zsvelkapolom.cz
Mgr. Lenka Frömelová 2. stupeň 7.B  lenka.fromelova(zavinac)zsvelkapolom.cz
Bc. Markéta Kubínová 2. stupeň netřídní  marketa.kubinova(zavinac)zsvelkapolom.cz
Mgr. Simona Tesarčíková 2. stupeň 7.C  simona.tesarcikova(zavinac)zsvelkapolom.cz
Mgr. Nikola Peřichová 2. stupeň netřídní  nikola.perichova(zavinac)zsvelkapolom.cz
Mgr. Nikola Peřichová vychovatelka  nikola.perichova(zavinac)zsvelkapolom.cz
 Jana Ploháková vychovatelka  jana.plohakova(zavinac)zsvelkapolom.cz
Magdaléna Gorpielová vychovatelka  magda.gorpielova(zavinac)zsvelkapolom.cz
Lucie Tulejová vychovatelka  lucie.tulejova(zavinac)zsvelkapolom.cz

 

Další funkce pedagogů

Titul, jméno a příjmení Další funkce pedagogů  
Mgr. Gabriela Vrťová               Koordinátor ŠVP

 

Mgr. Simona Štamberová           Asistent pedagoga
Lucie Tulejová                             Asistent pedagoga                                                                       Bc. Jana Novotná                       Asistent pedagoga
Andrea Kolenčiaková                  Asistent pedagoga

 

Titul, jméno a příjmení Pracovní zařazení E-mail kontakt

TH pracovníci

Ing. Ivana Hošková
Bc. Mariana Kopřivová
ekonomka ekonom.zsvp(zavinac)volny.cz

Správní zaměstnanci

Titul, jméno a příjmení Pracovní zařazení
Kateřina Babuňková

Tomáš Bialek
Ludmila Bubíková
Naděžda Koprovská
Iva Furmánková
Zdenka Nábělková

provozní pracovník

školník
uklízečka
uklízečka
uklízečka
vrátný

 

Informace pro rodiče

Potřebné formuláře ke stažení naleznete v sekci: Dokumenty-tiskopisy

Jak omlouvat nepřítomnost dítěte

K lékařským prohlídkám a ošetření chodí žáci v době vyučování jen v nutných případech. Jinak se objednávají s vědomím rodičů na dobu mimo vyučování. Nepřítomnost žáků omlouvají rodiče buď písemně (v žákovské knížce, nebo elektronické žákovské knížce), nebo telefonicky třídnímu učiteli. Onemocnění a nepřítomnost z důvodů, které nebyly předem známy, omluví nejpozději do tří dnů od začátku nepřítomnosti. Předem známou nepřítomnost je nutno omluvit v předstihu. Neznalost učiva z této nepřítomnosti se ve škole neomlouvá. Žák je povinen si učivo doplnit. Při nedodržení kteréhokoli bodu tohoto postupu omlouvání absence budou zameškané hodiny posuzovány jako neomluvené s následnými kázeňskými postihy. Deset a více neomluvených hodin oznamuje škola přestupkové komisi při odboru školství.

Jak postupovat při školním úrazu

Žáci jsou povinni neprodleně ohlásit vyučujícímu každý úraz, který se stane během vyučování nebo v průběhu jiných akcí organizovaných školou. Způsobí-li si žák v době výše uvedené úraz, po němž následuje absence více než jednodenní, je třeba sepsat “Protokol o úrazu”, který by měl postižený dle možnosti podepsat. Aby mohl být protokol řádně odeslán, musí rodič jakýmkoli způsobem včas školu informovat.

Jak postupovat při ztrátě

Ztrátu žák hlásí ihned po zjištění (tentýž den, nejpozději den následující) vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo kterémukoli zaměstnanci školy. Postižený si vyzvedne v kanceláři školy “Protokol o úhradě škody”, který musí být odeslán do pojišťovny nejpozději do 15 dnů od zjištění události.

Komentáře nejsou povoleny.