Kariérové poradenství

Kariérovým poradcem je Mgr. Alexandra Slováková.
V konzultačních hodinách žákům a jejich rodičům nabízí informace o kritériích přijetí na konkrétní školy a obory. Shromažďuje aktuální informace zaslané ze SŠ a organizuje návštěvy subjektů v souvislosti s volbou povolání.