Výchovné poradenství

Konzultační hodiny výchovných poradců budou letos probíhat v návaznosti na mimořádná hygienická opatření pouze v odpoledních hodinách a po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Libuše Galová, Mgr. Libor Škop


725 913 312 klapka 29

libuse.galova@zsvelkapolom.cz

libor.skop@zsvelkapolom.cz