Změna telefonního čísla MŠ Horní Lhota

Od 24. 8. 2016 je MŠ Horní Lhota přiděleno nové telefonní číslo, a to 552 309 171.