Činnost Občanského sdružení rodičů při ZŠ Velká Polom ve školním  roce 2010/2011

V říjnu jsme pro děti uspořádali závody modelů autíček. Sešlo se mnoho dětí i rodičů. Účastníci si vyzkoušeli jízdu zručnosti a rychlostní okruh. Všichni obdrželi sladkou odměnu a ti nejlepší diplom a věcné ceny.

V prosinci výbor sdružení organizoval pro děti rej čertíků. Děti si zatančily, čekaly je různé zábavné soutěže.

Pro starší byla připravena jejich oblíbená diskotéka.

V únoru proběhla pro starší děti diskotéka.

Plánovaná únorová akce sněhové království se bohužel pro nedostatek sněhu nemohla uskutečnit. Snad bude příští zima na sníh bohatší.

Koncem dubna proběhne sportovní odpoledne a v květnu nebo počátkem června tradiční dětský den.