Výbor Občanského sdružení rodičů při ZŠ Velká Polom zve všechny děti i rodiče na

NETRADIČNÍ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

V sobotu 7. 5.  ve 14:30 hod.  u rybářské bašty

Na všechny účastníky čeká malá odměna, ti nejlepší si odnesou věcné ceny. Malé občerstvení je připraveno. Doporučujeme vhodnou obuv a oděv. Děkujeme sponzorům: Obecnímu úřadu ve Velké Polomi a firmě JOB – centrum Ostrava.
Na všechny se těšíme.