3. února – zápis do 1. třídy

Vážení rodiče!

Upozorňujeme rodiče, kteří mají v úmyslu žádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte, že po schválení novely školského zákona (v prosinci 2008) je možnost odkladu zjednodušena. Žádost nemusí být doložena dvěma odbornými vyjádřeními – lékaře a školského poradenského centra, ale nově bude stačit jen jedno z nich.

Zápis do 1. třídy naší školy se koná 3. února 2009. Další nutné informace najdete zde