Přijímací řízení na SŠ 2016

Přijímací řízení na SŠ pro rok 2016

Kritéria pro přijetí na střední školu  

První kolo přijímacího řízení – střední školy vyhlásí podmínky pro přijetí – do 31. 1. 2016 (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 31. 10. 2015).  Po tomto datu se podmínky již nemohou změnit. Najdete je na webových stránkách střední školy nebo na veřejně přístupné nástěnce střední školy.
Pokud škola rozhodne o konání přijímací zkoušky v prvním kole, musí ji uskutečnit v termínu od 22. 4. do 30. 4. 2016. V případě centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů je možné termín předsadit o maximálně pět pracovních dnů.

Pozvánku k přijímací zkoušce obdržíte nejpozději 14 dní před termínem zkoušky.

Získání přihlášky ke vzdělávání

  • uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží přihlášku ke vzdělávání v této základní škole v následujícím týdnu po obdržení pololetního vysvědčení
  • přihlášku si vyplní dle vzoru a odevzdá na zvolenou střední školu do 15. 3. 2016. Přihlášky do prvního kola si každý žák může podat dvě.                                                                                                                                                                                                                                                        Zápisový lístek
  • zákonný zástupce uchazeče, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole
  • v případě ztráty nebo zničení zápisového lístku ten orgán, který ztracený nebo zničený zápisový lístek vydal, na základě písemné žádosti vydá bez zbytečného odkladu náhradní zápisový lístek; součástí této žádosti je čestné prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole – součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je i podpis nezletilého uchazeče

Další informace naleznete zde.