Maškarní rej a diskotéka

Sdružení rodičů při ZŠ pořádá v pátek 10.2. pro žáky 1. – 4. třídy

MAŠKARNÍ REJ

Akce proběhne v respiriu školy od 17:00 do 18:45 hodin. Je zajištěno drobné občerstvení. Masky budou odměněny.

Pro starší žáky 5.-9. tříd následuje od 19:00 -21:00 hodin

DISKOTÉKA

Občerstvení zajištěno. Své věci si odložíte v šatnách.

Přijďte všichni.