Skokan roku v soutěži Ekologická škola v Moravskoslezském kraji

Ve středu 24. 10. si převzala naše škola na Krajském úřadě v Ostravě ocenění Skokan roku v soutěži Ekologická škola Moravskoslezského kraje. Toto ocenění jsme získali za výrazný pokrok v oblasti nakládání s odpady a s tím spojenou osvětou.

Soutěž Ekologická škola má podpořit, ocenit a zviditelnit ekologické aktivity škol v regionu. Do už 12. ročníku soutěže, kterou vyhlašuje Moravskoslezský kraj, se za školní rok 2017/2018 přihlásilo 51 škol. Ocenění si velmi vážíme, je to pro nás velká výzva do další práce v oblasti EVVO.

Koordinátor EVVO – Mgr. Lenka Martinková

odkaz zde 

foto zde