Školní sportovní pohár

Třetí soutěží školního sportovního poháru byl šplh na tyči.
Soutěž proběhla v průběhu ledna 2019.
Z žáků druhého stupně dokázalo vyšplhat 82 dětí (z celkového počtu 224).
Vítězové jednotlivých kategorií:
• Mladší žáci –       Roman Proksch 6,1 s
• Mladší žákyně –  Anna Bednářová 5,7 s
• Starší žáci –         Štěpán Goj 3,5 s
• Starší žákyně –   Kateřina Konečná 4,4 s
Příští soutěží ŠSP bude hod kriketovým míčkem. Průběžné výsledky ŠSP zde.