Český den proti rakovině

Naše škola se zapojila do celostátní sbírky Český den proti rakovině 2017. Děkujeme všem dárcům, rodičům i žákům za jejich příspěvky. Výtěžek ze sbírky bude použit na podporu projektů nádorové prevence,  na podporu dovybavení onkologických pracovišť a na výzkum.