Přeshraniční spolupráce


OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013

Název mikroprojektu: Přeshraniční meziškolní spolupráce

Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, p.o.

 Popis projektu:

Spolupráce škol z Velké Polomi a Naczeslawic začala před necelými 2 lety.Za tuto dobu byly zorganizovány společné závody na kolech na polské a soutěž ve skoku vysokém na české straně. Několikrát se setkalo také vedení škol. Spolupracující organizace jsou základní školy.

Projekt má přispět k vzájemnému seznámení učitelů a dětí a k prohloubení započaté spolupráce na poli sportovních aktivit, především pak k organizaci společných pobytů a navázání kontaktů mezi žáky a učiteli, k poznání a seznámení se s jinou kulturou a jejím dědictvím, v neposlední řadě také k přiblížení blízkých regionů obou států.

V rámci vstupu naší země do EU a rozšíření možností spolupráce pociťujeme potřebu získat nové zkušenosti v kontaktu se zahraničím a zbavit se obav z komunikace v cizím jazyce.

Rádi bychom zrealizovali 4 společné aktivity na českém území. Jedná se o 2 sportovní aktivity – soutěž ve skoku vysokém a míčový víceboj, kde družstva poměří síly ve fotbale, košíkové a vybíjené. Jedna aktivita je zaměřena na pedagogy a zaměstnance obou škol, chceme uspořádat jejich společné setkání s aktivním program tak, aby se odbouraly komunikační bariéry a vzájemný ostych. Poslední aktivita, národopisný výlet, má ukázat polským i českým dětem a pedagogům, jak žili naši předkové a poskytnout jim tak možnost nahlédnout do české kultury. Rožnovský skanzen disponuje výjimečnou a ojedinělou expozicí, vhodnou pro tento účel.

V projektu převažují aktivity,které jsou pro děti i dospělé velmi atraktivní. Všechny aktivity budou personálně zajištěny pracovníky ZŠ a MŠ Velká Polom a Publicznou Szkolou Podstawowou v Naczęsławicach. Škola poskytne také materiální zabezpečení jednotlivých aktivit.

 Partnerská škola

Publiczna Szkola Podstawowa v Naczęsławicach

Gościęcin, ul. Główna 19, 47-270

Polsko, Opole

www.pspnaczeslawice.szkolnastrona.pl

 

Přehled aktivit

Aktivita č.1:

Soutěž ve skoku vysokém – prosinec 2010 – počet osob – 25ČR/8PL žáků, 3ČR/1PL pedagogičtí pracovníci. Soutěž proběhne v tělocvičně ZŠ a MŠ Velká Polom. Účastníci budou odměněni medailemi a věcnou cenou.

Výsledky mikulášské laťky zde 
Publicita aktivity č. 1 v obecním časopise BUMERANG zde

Aktivita č.2:

Setkání zaměstnanců škol – únor 2011- počet os. – 18ČR/12PL. Setkání začne odpoledne ve Velké Polomi, kde si účastníci prohlédnou školu a její zázemí, pak se přesunou autobusem do Opavy, kde bude zajištěn společný aktivní program – turnaj českých –polských družstev v bowlingu s dalším doprovodným programem, které jsou v Polsku velmi oblíbené a večeře.

 

Aktivita č.3:

Míčový víceboj – květen 2011 – počet os. – 50ČR/16PL, 4ČR/2PL pedagogů. Soutěž proběhne v tělocvičně a na hřišti ZŠ a MŠ Velká Polom. Bude turnaj ve fotbale-chlapci, košíková-dívky a vybíjená- smíšená družstva. Vítězná družstva získají putovní pohár a věcné ceny. Pro polské účastníky bude zajištěn oběd ve Velké Polomi.

 

Aktivita č.4:

Národopisný výlet do Rožnov p. R. – září 2011 – počet os. – 23ČR/17PL, 2ČR/2PL pedagogičtí pracovníci. Výlet začne příjezdem polské skupiny do Polomi, kde žáci navštíví školu a okolí, pak se autobusem přesunou do  Rožnova p. R., kde si prohlédnou část rožnovského skanzenu – Valašské městečko, kde budou mít zajištěn také oběd. Po prohlídce skanzenu se ubytují v kempu v Rožnově a k večernímu programu bude patřit táborák s opékáním špekáčků a hry v přírodě. Druhý den začne snídaní v kempu, pak dopoledne si projdou žáci rožnovské sportovní atrakce a na oběd se přesunou do města Štramberk. Oběd bude zajištěn a po něm si žáci vystoupají na Štramberskou trúbu a prohlédnou město. Výlet je plánován tak, aby účastníci dojeli v podvečerních hodinách do Velké Polomi a polská skupina měla čas pro pohodový dojezd domů.

 

 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF.

„Překračujeme hranice“