Adaptační kurz 6.roč.

Adaptační kurz 30.8.-1.9.

Aktualizováno 16. 8. 2021 dle opatření platných k 1.8.2021. Případné aktualizace pro začátek školního roku nadále sledujeme a budeme doplňovat. 

Dle doporučení MŠMT k zahájení školního roku 2021/22 je možné školy v přírodě a veškeré pobytové akce pořádat za podmínek zvýšené hygieny účastníků v souladu s požadavky stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

1) před odjezdem:

Na srazu musí každý účastník odevzdat vyplněný a podepsaný formulář bezinfekčnosti a pokud má dítě rýmu, kašel nebo kýchání alergického či chronického (neinfekčního) rázu, je třeba to doložit potvrzením od lékaře (stačí kopie potvrzení pro školu). Pokud tyto formuláře účastník neodevzdá, nebudeme mu bohužel moci umožnit odjezd spolu s ostatními.

Bude probíhat namátkové měření teploty. Účastníkovi, který bude mít teplotu 37 stupňů a vyšší, nebude umožněno na kurz odjet.

2) testování

Dle mimořádného opatření MZd je každý účastník akce pro mládež do 18 let v počtu více než 20 osob (včetně účastnících se dospělých) povinen doložit, že dostal obě dávky očkování proti onemocnění COVID-19, prodělal laboratorně potvrzené onemocnění v uplynulých 180 dnech, nebo byl před odjezdem negativně testován na přítomnost viru SARS-CoV-2. V případě RT-PCR testu nesmí od doby testování před odjezdem uplynout více než 7 dní, u antigenního testu 72 hodin.

3) roušky/respirátory

Dle opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 31. 7. 2021 platí povinnost nosit ve vnitřních prostorech respirátor (starší žáci a dospělí) či chirurgickou roušku (žáci ZŠ a nižšího gymnázia) s výjimkou stravování, pobytu na pokoji či sportovní činnosti (tělesná výchova).  Povinnost nosit ochranu úst a nosu na našich akcích se tak vztahuje na veškeré společné vnitřní prostory a také po dobu přepravy na místo akce a zpět, a to jak veřejnou, tak smluvní dopravou.

Aktuálně platná pravidla se mohou krátce před kurzem změnit, sledujte proto prosím aktuální informace vlády. Současně prosíme, abyste s sebou měli roušek/respirátorů raději více.

4) dezinfekce a další hygienická opatření

Prosíme všechny rodiče, aby děti s sebou měly dezinfekční gel na ruce a roušky/respirátory. Dezinfekcemi jsou také vybaveny všechny areály i ubytovací zařízení a dezinfekci pro každou třídu bude mít vždy k dispozici u sebe také učitel. Budeme dbát zvýšené hygieny i v průběhu programu a zejména při přechodu mezi dílčími aktivitami. Dbáme mimo jiné na mytí a dezinfikování rukou před každým jídlem a větrání pokojů.

5) když někdo na kurzu onemocní

Při podezření na infekční onemocnění některého z účastníků akce je postup následující:
– účastník je umístěn do izolace a je nezbytné, aby v ten den akci opustil – zákonní zástupci zajistí odvoz;
– všichni, kteří byli s účastníkem na pokoji, a byli tedy vystaveni riziku infekce, se budou účastnit dalšího programu výhradně v roušce/respirátoru, současně jim bude kontrolně měřena teplota a mohou být testováni na přítomnost viru SARS-CoV-2. Situace bude konzultována s vedením školy a KHS a dále vyhodnocována, tedy zda zůstávají na pobytu, nebo musí také odjet domů. V případě, že je některému z účastníků v průběhu akce zjištěn pozitivní výsledek antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV- 2, je účastník umístěn do izolace a musí v ten den opustit akci. Zákonní zástupci účastníka mají povinnost kontaktovat praktického lékaře a zajistit provedení RT-PCR testu, případně konzultovat další postup. Současně je neodkladně informována krajská hygienická stanice, která rozhoduje o dalším postupu.

Pokud některý z účastníků kašle, kýchá apod., ale nemá teplotu, nemá potvrzení od lékaře, že se jedná o alergii, a poslední test mu vyšel negativně, může se účastnit dalšího programu také výhradně v roušce/respirátoru. Účastníkovi bude preventivně měřena teplota a může být také preventivně testován na onemocnění Covid-19

V případě, že účastník zjistí, že byl v přímém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění Covid-19, je povinen o tom bezodkladně informovat

Sraz:                30.8.2021     7:50     před respiriem školy

Odjezd:           30.8.2021     8:15

Návrat:           1.9.2021       kolem 15:00

S sebou:            kartičku pojišťovny, kapesné dle uvážení rodičů, oblečení do každého počasí a takové, u kterého nebude vadit, když se případně ušpiní, pláštěnku, sportovní obuv, základní psací potřeby, ručník, hygienické potřeby, desinfekční gel, dostatečné množství roušek/respirátorů DOBROU NÁLADU