Adaptační kurz 6. tříd

Žáci 6. ročníků se zúčastnili od 18. – 20. září adaptačního kurzu na chatě Svoboda na Ostravici. Cílem kurzu bylo stmelení skupiny a posílení kolektivu hravou formou. Díky dobré spolupráci rodiny a školy se podařilo zajistit, že se kurzu účastnili téměř všichni žáci. Děti prožily tři dny plné her, zábavy a soutěží. Některé děti jely poprvé vlakem a některé trávily poprvé dny bez rodičů. Každý si odvážel nové zážitky a zkušenosti. Držíme šesťákům palce, ať se jim na 2. stupni daří.

Mgr.Lenka Martinková

Odkaz na foto zde