Adaptační pobyt v Beskydech

Ve dnech 18. – 20. září 2013 se bude konat pro žáky 6. třídy adaptační kurz v Beskydech. Ubytováni budou v rekreačním středisku Skalka v Ostravici.  Podniknou výstup na Smrk, navštíví lanové centrum Opičárna a bazén a vířivku ve sportovním centru Kotelna. Čeká je také táborák a skupinové hry. Vše přispěje k tomu, aby se děti seznámily se svými novými spolužáky, případně utužily kamarádské vztahy.