Akce pěveckého sboru Paprsek

Akce  pěveckého sboru  PAPRSEK   –  duben – červen  2016

 60896_muzyka_nuty_pieciolinia

22.4. Festival  Proskovice     – na počest hudebního skladatele  Františka Lýska

20.5. Veselé zpívání              – přehlídka dětských ostravských sborů

28.5. Karel IV.                        – vystoupení u příležitosti oslav naší školy k 700. výročí                                                                        narození  Karla IV.