Akce pěveckého sboru PAPRSEK v tomto školním roce

Sbormistr: Mgr. Jitka Švidrnochová

2.- 4. 11. Bohušov – soustředění
6. 11. Plesná – vystoupení pro důchodce
13. 12. Mikulášské vystoupení – Motorest U tvrze Velká Polom
17. 12. ZŠ – Perníková nota
18. 12. Den otevřených dveří – vystoupení pro rodiče a veřejnost
20. 12. DD Poruba – koncert
3. 2. Pásmo Slezských písní
březen Dům s pečovatelskou službou Pustkovec – koncert
březen Opavský skřivan – okresní kolo
duben Opavský skřivan – regionální kolo ( v případě postupu)
červen Přehlídka pěveckých sborů – OSTRAVA
IIA-CIA-PART2

Další koncerty a vystoupení budou zařazeny a doplněny podle situace a možností sboru.
E20-357