Archeopark v Chotěbuzi

V úterý 11. října 2022 jsme se společně se třemi třídami šestých ročníků vydali na přírodovědně-historickou exkurzi do Archeoparku v Chotěbuzi. Naštěstí vládlo poměrně příznivé počasí, a proto se naše exkurze, která probíhala i ve venkovním areálu pravěkého opevnění, obešla bez dešťových srážek. Žáci mohli konečně po teoretickém úvodu pravěku ve škole na vlastní oči vidět, v čem a jak pravěký člověk žil. Prohlédli jsme si společně pravěké sídliště, zahráli si v písku na archeology a zkusili ručně umlít mouku. Ve vnitřní expozici pak žáci obdrželi pracovní list s otázkami, na které hledali na různých stanovištích odpověď. Exkurze se žákům moc líbila a už se těšíme, co spolu podnikneme zase příště.

Mgr. Jana Bůžková, Mgr. Kateřina Kalužová, Mgr. Ivana Měchová