INFORMACE K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 1. A 8. LISTOPADU 2021

Testování proběhne ve dnech 1. a 8. listopadu 2021. Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém …
Pokračovat ve čtení INFORMACE K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 1. A 8. LISTOPADU 2021

Letní kempy

Vážení rodiče, Covid – 19 způsobil výrazný výpadek žáků ve výchovně – vzdělávacím procesu a omezil i jejich možnost sportování. Proto jsme se v rámci partnerství se vzdělávací agenturou zapojili do projektu Letní kempy 2021, jehož cílem je ve spolupráci s MŠMT připravit vaše děti na návrat do sociálního prostředí. Letní sportovně – vzdělávací kempy …
Pokračovat ve čtení Letní kempy

Provoz školy od 17. 5. 2021

1. stupeň- všechny děti chodí prezenčně do školy, – testování probíhá 1x týdně (v pondělí v 7:30 ve třídách, pro všechny žáky),- platí stále stejné výjimky z testování, stejně jako postup při nesouhlasu s testováním. Obědy jsou všem dětem přihlášeny, ŠD v provozu včetně ranní družiny2. stupeň- pokračuje v rotaci, ve škole jsou prezenčně třídy 6. …
Pokračovat ve čtení Provoz školy od 17. 5. 2021

Páteční setkávání s vědci

První dva pátky v květnu se náš devátý ročník zúčastnil webinářů, které poskytují vědci pod záštitou Akademie věd ČR. Ta nabízí desítky přednášek pro základní školy od přírodních věd jako je Vesmír, Země až po humanitní témata. I naše škola se zapojila a požádala několik vědců o zpestření distanční výuky. První beseda se týkala čtení …
Pokračovat ve čtení Páteční setkávání s vědci

Den Země

Ani tento rok jsme nezapomněli na naši planetu a připomenuli si Den Země, který připadá každý rok na 22.dubna. Protože žáci druhého stupně byli stále doma zahleděni do počítačů, přemýšleli jsme, jak je alespoň na chvíli od nich odtrhnout, a přitom oslavit mezinárodní den. Nakonec jsme přišli s nápadem vytvořit pohlednici velikosti A4, jejíž středem bude …
Pokračovat ve čtení Den Země

NÁVRAT ŽÁKŮ 2. ST. DO ŠKOLY A ZMĚNY S TÍM SOUVISEJÍCÍ

Žáci druhého stupně se do lavic vrátí 10. května 2021: Třídy 6. A, 6. B, 7. B, 8. B, 9. B přijdou do školy 10. 5. 2021 Třídy 6. C, 7. A, 8. A, 8. C, 9. A přijdou do školy 17. 5. 2021 Testování před vyučováním pondělí a čtvrtek (pro žáky 2. stupně) pondělí …
Pokračovat ve čtení NÁVRAT ŽÁKŮ 2. ST. DO ŠKOLY A ZMĚNY S TÍM SOUVISEJÍCÍ

Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na PZ je:– negativní test– žádné příznaky Covid-19.Uchazeč musí jako podmínku pro účast na PZ předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněný v posledních 7 dnech.Testování bude probíhat na naší ZŠ v termínu: 27. 4. 2021  ve 14:00 pro uchazeče o čtyřleté obory s MZ,   29. 4. 2021  ve …
Pokračovat ve čtení Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání

NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOLY OD 12. 4. 2021 do odvolání

Od pondělí 12. 4. 2021 se vrací žáci 1. stupně ZŠ k prezenční výuce rotačním způsobem. Škole je mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví uložena povinnost testovat žáky 2x týdně Ag testy. Žáci jsou povinni mít po celou dobu vyučování chirurgickou roušku.12. – 16. 4. budou ve škole žáci 3. B, 4. A, 4. B, 4. C, 5. A …
Pokračovat ve čtení NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOLY OD 12. 4. 2021 do odvolání

Aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 na následující období: TYP OBORU 1. ŘÁDNÝ TERMÍN 2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ TERMÍN 2. NÁHRADNÍ TERMÍN ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA 3. května 2021 4. května 2021 2. června 2021 3. června 2021 ŠESTILETÉ OBORY A GYMNÁZIA 5. května …
Pokračovat ve čtení Aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy

Díky olympionikům

DĚKUJEME ÚČASTNÍKŮM OKRESNÍHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY ZA REPREZENTACI NAŠÍ ŠKOLY Poděkování patří Nikole Trojkové, Patrikovi Chlebovskému, Janu Hruzíkovi, Michalu Bolkovi, Renátě Jurečkové, Elišce Křivé, Tomáši Filipčíkovi, Markétě Bolkově a Veronice Dostálové. Nejlepších výsledků dosáhli Patrik Chlebovský a Jan Hruzík, kteří se v kategorii šestých ročníků umístili do desátého místa. Patrik se svým čtvrtým místem zůstal těsně …
Pokračovat ve čtení Díky olympionikům

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 1. – 13. 4. 2021

Vážení rodiče, k zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015. Vzhledem k situaci kolem šíření COVID-19 proběhne zápis on-line, bez přítomností dětí a rodičů.  Elektronickou přihlášku najdete na žáložce základní škola – pro rodiče – zápis do 1.tříd nebo zde https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/prozapis/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40687 Dokumenty nutné k zápisu – žádost o přijetí, kopie rodného listu, ověřená kopie rozhodnutí o svěření dítěte do …
Pokračovat ve čtení ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 1. – 13. 4. 2021

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ LHOTA

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. ZÁŘÍ 2021 Vzhledem k opatřením vlády o ochraně obyvatelstva v souvislosti s narůstajícími počty onemocnění na  COVID-19  se zápis dětí do Mateřské školy Na Kopečku v Horní Lhotě uskuteční 4. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců v mateřské škole. Přepokládaný počet míst k přijetí je 6. …
Pokračovat ve čtení ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ LHOTA

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÁ POLOM

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. ZÁŘÍ 2021 Vzhledem k opatřením vlády o ochraně obyvatelstva v souvislosti s narůstajícími počty onemocnění na  COVID-19  se zápis dětí do Mateřské školy U Rákosníčka ve Velké Polomi uskuteční 3. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců v mateřské škole. Přepokládaný počet míst k přijetí 16. …
Pokračovat ve čtení ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÁ POLOM

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření:  ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST: žáků 1. a 2. ročníků základní školy ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v …
Pokračovat ve čtení INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí: Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového …
Pokračovat ve čtení INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Provoz školy od 1. 2. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz níže). Předání listinné podoby výpisu vysvědčení se odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční výuku. …
Pokračovat ve čtení Provoz školy od 1. 2. 2021

Výsledky školního kola zeměpisné olympiády

V prvním lednovém týdnu jsme realizovali elektronické školní kolo ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY. Soutěž byla dobrovolná a zúčastnilo se jí celkem 49 žáků a žákyň z II. stupně. Všem účastníkům děkujeme za úsilí při řešení otázek. V každé kategorii vždy nejlepší tři postupují do okresního kola, které se také uskuteční distanční formou v únoru 2021.GRATULUJEME VÍTĚZŮM!!!

Vánoční hra ADVENTNÍ KALENDÁŘ

Vánoční svátky jsou za námi a s nimi i vánoční hra Adventní kalendář, které se mohli zúčastnit žáci druhého stupně. Postupně, den po dni, byly do úvodního obrázku přidávány videa s úkoly. A co na žáky čekalo?První den byl zahájen sběrem potravy pro lesní zvířata. V další dny se objevovalo zadání spojené s nějakým vyučovacím …
Pokračovat ve čtení Vánoční hra ADVENTNÍ KALENDÁŘ

Výuka od 4. 1. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci bude výuka pro všechny žáky, vyjma žáků 1. a 2. třídy, probíhat pouze distanční formou dle rozvrhu níže. Všem žákům, vyjma žáků 1. a 2. třídy, jsou odhlášeny obědy. Pokud má žák zájem o dotovaný oběd, musí si jej přihlásit ve dnech 30. – 31. 12. 2020 a může si jej odnést v …
Pokračovat ve čtení Výuka od 4. 1. 2021

Prodloužené vánoční prázdniny

Vážení rodiče, milí žáci, dle rozhodnutí MŠMT je na pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. 2020 vyhlášeno mimořádné volno (Dny boje proti Covidu), to znamená, že žáci půjdou do školy naposledy v pátek 18. 12. a následující dny již budou mít prázdné prázdniny.Na tyto dva dny (pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. 2020) …
Pokračovat ve čtení Prodloužené vánoční prázdniny

Třídní schůzky a konzultace

Vážení rodiče, třídní schůzky pro žáky 1. stupně budou ve středu 18.11. v 17:00 v prostředí google meet – přihlásíte se pomocí školního účtu Vašeho dítěte. Bližší informace zašlou třídní učitelé. Pro rodiče žáků 2. stupně budou probíhat konzultace v čase 16-18 hodin. Na odkazu níže se zapište v tabulce na čas, který Vám vyhovuje k vyučujícímu, …
Pokračovat ve čtení Třídní schůzky a konzultace

1. a 2. třída se vrací do lavic

Od středy 18. 11. 2020 se zahajuje prezenční výuka žáků 1. a 2. třídy. Výuka bude probíhat podle klasického rozvrhu, družina pro tyto děti také plně v provozu. Všem dětem 1.a 2. třídy jsou přihlášeny obědy – případné odhlášení je na rodičích v systému strava.cz nebo na tel. čísle 725 913 401.Ve škole je povinnost mít po …
Pokračovat ve čtení 1. a 2. třída se vrací do lavic

Rozvrhy online výuky 2. stupně

V přiloženém pdf naleznete fialově označené hodiny, které probíhají online. Přítomnost žáků je na těchto hodinách povinná, pokud si práci nevyzvedávají ve škole. ONLINE ROZVRH … (Pdf 2,5MB) Vzhledem k nepříznivě se vyvíjející situaci předpokládáme pokračování distanční výuky. Zde je rozvrh, který bude platný i po 2.listopadu.

NOVÁ OPATŘENÍ

Od středy 14.10.2020 se mimořádným opatřením vlády zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. Výuka proto bude probíhat distanční formou na obou stupních ZŠ. V provozu nebude ani školní družina.  Obědy jsou žákům hromadně odhlášeny, proto pokud žáci chtějí zajistit stravu během distanční výuky, je to možné, ale je nutné si oběd znovu přihlásit dnes do 16:00  …
Pokračovat ve čtení NOVÁ OPATŘENÍ

ORGANIZACE VÝUKY OD 12.10.2020 bude následující:

V týdnu 12.-16. 10. 2020 ve škole budou přítomny  třídy 6.A, 6.B, 7.A, 8.B, 9.A. Distančně se budou vzdělávat třídy 6.C, 7.B, 8.A, 8.C, 9.B.V týdnu 19.-23. 10. 2020 ve škole budou přítomny třídy 6.C, 7.B, 8.A, 8.C, 9.B. Distančně se budou vzdělávat třídy 6.A, 6.B, 7.A, 8.B, 9.A.  Distanční výuka je pro žáky povinná, platí stejná …
Pokračovat ve čtení ORGANIZACE VÝUKY OD 12.10.2020 bude následující:

Odhlašování obědů

Ve spojitosti se změnami organizace výuky na základě rozhodnutí KHS o karanténě žáků, případně tříd a jejich opětovným postupným zapojením do výuky ve škole není škola schopna zajistit přihlášení a odhlášení žáků. Škola odhlásí žákům oběd pouze na první den při zavření třídy, příp. školy. Zbývající obědy po různou dobu karantény odhlašují rodiče. Pomocí aplikace …
Pokračovat ve čtení Odhlašování obědů

Informace k návratu do školy

ORGANIZACE NÁVRATU ŽÁKŮ DO ŠKOLY SE STANOVUJE NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ PŘÍSLUŠNÉ KHS Z DŮVODU NĚKOLIKA RŮZNÝCH POZITIVNÍCH KONTAKTŮ. Pro žáky 6.A, 8.A, 9.A, 9.B: Ti, kteří byli testováni na COVID-19 s negativním výsledkem, přijdou do školy v úterý 29.9.2020 a budou mít s sebou čestné prohlášení o tomto výsledku. Čestné prohlášení ke stažení zde. Ti, kteří …
Pokračovat ve čtení Informace k návratu do školy

Informace pro rodiče k mimořádnému opatření

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 18. 9. 2020 do odvolání vás informuji, že pro všechny žáky žáky 2. stupně a pracovníky školy se zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách školy, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků nebude vyžadována pro vzdělávací aktivity, …
Pokračovat ve čtení Informace pro rodiče k mimořádnému opatření