T – Mobile Olympijský běh

Dne 21.6. proběhl na naší škole T-Mobile Olympijský běh. Akcí si připomínáme mezinárodní Olympijský den, tedy založení Mezinárodního olympijského výboru. Různí běžci, různá místa, olympijská myšlenka. Na olympijském běhu jde především o to se hýbat a hlavně pro radost. Běhu se zúčastnily děti z mateřské školky, které běžely 60 m, žáci prvního stupně, kteří běželi jedno …
Pokračovat ve čtení T – Mobile Olympijský běh

První republika

První republika je název a zároveň okruh témat prvního ročníku dějepisné soutěže pro žáky našich devátých tříd. Zápolení o nejlepšího historika školy se konalo v symbolické datum 6. 6. Soutěžící museli prokázat nejen základní znalosti, které nabyli při vyučování. Otázky prověřily jejich komplexní znalost tohoto historického období. Posuďte sami zde. A kdo nakonec vystoupil na pomyslné …
Pokračovat ve čtení První republika

Školní laboratoř

25. května jsem se společně s dalšími spolužáky zúčastnila chemického dne pro budoucí prvňáčky. Na začátku jsme byli všichni tak trochu nervózní, ale zároveň natěšení na to, jak to celé bude probíhat. Každý z nás měl roli buď vědce nebo průvodce. Celým programem také děti provázeli dva speciální (ne)profesionální chemici, kteří si pro děti připravili …
Pokračovat ve čtení Školní laboratoř

Terénní cvičení

Dne 26. 05. 2022 se na školní zahradě uskutečnilo pro 6. ročníky terénní cvičení. Ráno jsme se s dobrou náladou všichni sešli v 7:45 na školní zahradě. Paní učitelky nás rozřadily do skupinek a v 8:00 jsme vyrazili na stanoviště. Prošli jsme dohromady 10 stanovišť, které se týkaly především zeměpisu a přírodopisu ale také matematiky či fyziky. Například …
Pokračovat ve čtení Terénní cvičení

McDonalds Cup

SLAVÍME ÚSPĚCH NAŠICH FOTBALISTŮ3. 5. 2022 se vybraní žáci našich 4.  a 5. tříd zúčastnili okresního kola turnaje McDonalds Cup. Vybojovali krásné druhé místo! Chlapci, děkujeme Vám za výbornou reprezentaci naší školy. O úspěch se zasloužili: Oliver Sobek, Vojtěch Musial, Michal Žídek, Filip Žídek, Filip Sztefek, Jakub Sztefek, Samuel Chudoba, Glib Zvekov, Radovan Křivý, Radek …
Pokračovat ve čtení McDonalds Cup

Planetárium

Ve dnech 20.4 a 25.4. žáci druhého stupně v rámci připomenutí Dne Země a v rámci výuky zeměpisunavštívili Planetárium v Ostravě. Každý ročník měl program v planetáriu (hvězdná obloha a tematickýfilm) a prohlídku experimentária planetária. Šestý a devátý ročník také navštívili hvězdárnu. Žáci simohli zopakovat své znalosti ze zeměpisu, fyziky, chemie a dalších předmětů.

Projektový den ve Vyncke

Ve čtvrtek 21. 4. 2022 žáci osmého ročníku absolvovali projektový den ve výrobní společnosti Vyncke v Chlebovicích. Zaměstnanci belgické nadnárodní společnosti představili žákům svůj produkt – velký energetický celek na spalování biomasy. Věříme, že návštěva Vyncke žáky motivovala k aktivnějšímu přístupu k angličtině, a že se žákům technického založení otevřely nové obzory. Vážení rodiče, uvítáme možnost vzít naše …
Pokračovat ve čtení Projektový den ve Vyncke

Okresní kolo olympiády v českém jazyce

V lednu letošního roku se na naší škole uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce. Na 1. místě se umístila Nela Havrlantová z 9. C a na místě druhém pak Alžběta Hošková z 8. A. Obě dívky postoupily do okresního kola, které se konalo 28. 3. v Ostravě. Z celkového počtu 96 účastníků se naše …
Pokračovat ve čtení Okresní kolo olympiády v českém jazyce

Olympiáda v anglickém jazyce

Na počátku března se na naší škole konalo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Soutěže, ve které bylo třeba prokázat několik anglických dovedností (poslech, mluvení, čtení), se k našemu velkému překvapení zúčastnilo 23 žáků a žákyň z osmých a devátých tříd. Jejich výkony byly velmi potěšující, do okresného kola mohl ovšem postoupit pouze vítěz, kterým …
Pokračovat ve čtení Olympiáda v anglickém jazyce

Březen – měsíc knihy

Celý březen provázela naši školu akce s názvem Březen – měsíc knihy. V rámci této akce jsme uspořádali s žáky osmých a devátých tříd čtení pro první třídy. Jeden den se na dvě hodiny naši žáci přesunuli do prvních ročníků a předčítali jim známé pohádky: O pejskovi a Kočičce, Včelí medvídci, Devatero pohádek. Také první třídy nám ukázaly, jak …
Pokračovat ve čtení Březen – měsíc knihy

Výukový program – Svět minerálů

Během února a března jsme navštívili Geologický pavilon prof. F. Pošepného na VŠB-TUO.  Ať už pěšky nebo autobusem, všichni žáci v pořádku dorazili do pavilonu. V učebně nám k tomu paní průvodkyně řekla jen základy a jak to bude probíhat, za tu stručnost opravdu děkujeme. Pak už naše kroky mířili k vitrínám s „kamením“. V …
Pokračovat ve čtení Výukový program – Svět minerálů

ODISbus

Dne 24.2. byl ke škole přistaven ODISbus, kde měli žáci 6. ročníků program o hromadné dopravě a její návaznosti na životní prostředí. Žáci se dozvěděli spoustu informací o různých typech dopravy a o možnostech dopravního integrovaného systému – využití ODISky ve vlacích, autobuse, tramvajích i trolejbusech. Byly představeny různé druhy autobusů a bylo vysvětleno, jaký …
Pokračovat ve čtení ODISbus

Poznávací exkurze do koncentračního tábora Osvětim

Na čtvrtek 3. února jsme pro žáky devátých tříd naší školy připravili ve spolupráci s CK Školní zájezdy poznávací exkurzi do koncentračního tábora Osvětim a Březinka v Polské republice. Jako pedagogický doprovod se zúčastnila paní učitelka Michaela Friedecká, Simona Kravčenko a pan učitel Libor Škop. Po příjezdu do místa exkurze započala ve 12:30 asi  dvouhodinová prohlídka koncentračního tábora …
Pokračovat ve čtení Poznávací exkurze do koncentračního tábora Osvětim

Sopečný den v 6. ročníku

Na projektový den jsem se velmi těšila. Celá třída jsme se sešli ve třídě, kde si všechny skupinky kontrolovaly, jestli mají vše potřebné. První stanoviště bylo v učebně fyziky s paní učitelkou Kalužovou. Se zvoněním jsme začali vyrábět modely našich sopek z mouky a vody. Tyto dvě hodiny nám nejrychleji utekly. Každá sopka byla zajímavá …
Pokračovat ve čtení Sopečný den v 6. ročníku

Ptačí hodinka

Tak jako minulý rok, tak i letos se žáci zúčastnili první lednový víkend Ptačí hodinky. Ptačí hodinka je organizována Českou ornitologickou společností a její cíl je zmapovat populaci všech druhů na území ČR. Sčítání probíhalo tak, že se žáci stali na celou hodinu vědci a pozorovací metodou sčítali nejvyšší počet jedinců v daný okamžik u krmítka. Poté jsme výsledky …
Pokračovat ve čtení Ptačí hodinka