Batůžkový projekt

Naše škola byla oslovena paní Dagmar Máchovou, která, jako dobrovolnice, spolupracuje s charitativní organizací Mary´s Meals, zda bychom se nechtěli zúčastnit Batůžkového projektu. Třída 7. A se rozhodla do projektu zapojit.

O co v tomto projektu jde? Mary´s Meal je charitativní organizace, jejímž cílem je poskytnout dětem v chudých zemích jedno jídlo denně, a to ve škole. Tím, že nakrmí děti přímo ve škole, zajišťují pravidelnou docházku dětí do školy a zvyšují jejich šanci na vzdělání, které by je mohlo dostat ze začarovaného kruhu jejich nelehké životní situace. Jako vedlejší činnost této charity vznikl Batůžkový projekt, jenž slouží k tomu, aby děti v podporovaných oblastech získaly alespoň základní školní pomůcky. Podpora není finanční, ale materiální, podle seznamu se zabalí školní aktovka nebo batůžek a vyplní se přiložená kartička, kde se vyznačí položky ze seznamu věcí, jimiž se má batoh naplnit.

Žákům 7. A byl projekt nejdříve představen, podívali jsme si o situaci dětí a rozhodli jsme se, že zkusíme pár batůžků zabalit. Všichni ze třídy se do projektu zapojili, nešlo o to, zda přinesli celý zabalený batoh nebo jedny pastelky, ale spíše o to, že se nad tématem alespoň krátce zamysleli, což se určitě naplnilo, protože nakonec batůžky přineslo i pár starších spolužáků z devátého ročníku, kterým sedmáci o projektu vyprávěli. Nakonec se podařilo naplnit 16 batůžků, za což patří dík dětem i rodičům. Rádi bychom v této činnosti pokračovali i v příštím roce.

Zabalené batůžky jsme odvezli do sběrného centra na Biskupském gymnáziu v Porubě. Zde jsme se setkali s koordinátorkou projektu, získali jsme další informace o projektu a setkali jsme se s dobrovolníky z řad studentů gymnázia. Děti odcházely ze setkání s dobrým pocitem, že udělaly nezištně dobrý skutek.

Mgr. Michaela Friedecká