Beseda o holocaustu

Dne 5. listopadu 2012 proběhla na naší škole zcela ojedinělá beseda s pamětníky holocaustu. Tato beseda se uskutečnila v rámci projektu Centra vzdělávání a dialogu, kterou realizuje česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalémě (ICEJ). Cílem celého projektu je zvýšit u mladých lidí povědomí o závažnosti rasových předsudků a mechanismech jejich vzniku. Výchovné působení proti antisemitismu má přímý dopad také na chápaní ostatních projevů netolerance ve společnosti. Všechny besedy realizované v rámci tohoto projektu vedou odborně vyškolení lektoři.
Jsme rádi, že se naši žáci mohli takovéto akce zúčastnit.