Biologická olympiáda

Okresní kola BiO proběhla 5. 4. 2011 pro kategorii C a 12. 4. 2011 pro kategorii D ve Středisku přírodovědců v Ostravě-Porubě. Žáci soutěžili v teoretickém testu, poznávačce a laboratorním úkolu. Body získávali i za povinný vstupní úkol, který vypracovali písemně  na základě vlastního pozorování, podle zvoleného tématu. Práce našich žákyň byly hodnoceny maximem bodů (10). Výsledky potvrdily, že poctivá příprava se vyplatí.
Lucie Stavinohová z 9. A už počtvrté získala 1. místo v kategorii žáků 8. a 9. tříd a odpovídajících ročníků gymnázií. 10. 5. 2011 bude pokračovat v soutěži v krajském kole BiO.
Barbora Hošková ze 7. B získala 1. místo v kategorii žáků 6. a 7. tříd a odpovídajících ročníků gymnázií a spolu s Renátou Beinhauerovou ze 7. A, která obsadila 3. místo, postupují do krajského kola konaného dne 19. 5. 2011.
Děkujeme děvčatům za velmi úspěšnou reprezentaci školy a přejeme jim hodně úspěchů v krajském kole.