Biologická olympiáda 2013/2014

Téma letošního ročníku  Světlo a barvy v přírodě bylo velmi zajímavé, ale pro žáky zejména 6. a 7. ročníku náročné. Museli prokázat  znalosti z botaniky, zoologie, ale i z mineralogie a biologie člověka.

Do školního kola se zapojilo 11 žáků  6.A  třídy (kategorie D). 1. místo obsadil Martin Kňura se 45,5 bodu (ze 106), 2. byla Zlatka Schwarzová s 38 body a 3. Robina Burkovičová s 36 body.
V kategorii C (žáci 8. a 9. ročníku) soutěžilo 11 žáků. Do okresního kola postoupili první tři žáci – Vít Hrubý z 8.B (získal 69,5 bodu ze 109), Natálie Václavíková z 8.B (získala 62,5 bodu) a Petra  Švidrnochová z 9.B (získala 59 bodů).
Okresní kolo proběhlo 26. března 2014 ve Středisku  přírodovědců v Ostravě – Porubě.  Vít Hrubý obsadil 12. místo (z 28 účastníků), Petra Švidrnochová 13. místo a Natálie Václavíková 15. místo.
Blahopřejeme.
Mgr. Jarmila Krejčí