Biologická olympiáda – školní kolo

Letošní ročník biologické olympiády se zaměřuje na ptáky žijící na území ĆR. Ve školním kole žáci prokazovali znalosti ve vědomostním testu, praktické dovednosti v laboratorním úkolu a v poznávání druhů předepsaných živočichů a rostlin.
V kategorii D (6. a 7. třídy) se na prvním místě umístila Barbora Hošková ze 6. B, druhá byla Renáta Beinhauerová ze 6. A a na třetím místě Jana Máchová ze 7. A.
V kategorii C (8. a 9. třídy) obsadila první místo Lucie Stavinohová z 8. A s minimální ztrátou 2,5 bodu ze 75, druhá byla Aneta Novotná z 9. A a třetí Nikola Hlavenková z 8. B.
Všechny uvedené žákyně postupují do okresního kola, které proběhne v měsíci dubnu. Pro postup musí ještě vypracovat vstupní úkol na vybrané téma.
Blahopřejeme.