Biologická olympiáda

Biologická olympiáda – kategorie C
V posledním únorovém týdnu žáci 8. a 9. tříd soutěžili ve školním kole BiO na téma Pole, louky, pastviny.
Své znalosti prověřili ve vědomostním testu, poznávačce 15 druhů rostlin a15 druhů živočichů a praktické dovednosti v laboratorním úkolu. Z 10 soutěžících nejlepších výsledků dosáhla Michaela Brázdová z 9.B (62,5 bodu). O druhé místo se dělí Tereza Agelová z 8.A a Tereza Tesařová z 8.B (58 bodů). Tato tři děvčata, stejně jako v loňském roce, postupují do okresního kola.
Třetí místo obsadil Patrik Hlavenka (41,5 bodu).
Blahopřejeme.