T – Mobile Olympijský běh

Dne 21.6. proběhl na naší škole T-Mobile Olympijský běh. Akcí si připomínáme mezinárodní Olympijský den, tedy založení Mezinárodního olympijského výboru. Různí běžci, různá místa, olympijská myšlenka. Na olympijském běhu jde především o to se hýbat a hlavně pro radost. Běhu se zúčastnily děti z mateřské školky, které běžely 60 m, žáci prvního stupně, kteří běželi jedno …
Pokračovat ve čtení T – Mobile Olympijský běh

První republika

První republika je název a zároveň okruh témat prvního ročníku dějepisné soutěže pro žáky našich devátých tříd. Zápolení o nejlepšího historika školy se konalo v symbolické datum 6. 6. Soutěžící museli prokázat nejen základní znalosti, které nabyli při vyučování. Otázky prověřily jejich komplexní znalost tohoto historického období. Posuďte sami zde. A kdo nakonec vystoupil na pomyslné …
Pokračovat ve čtení První republika

Školní laboratoř

25. května jsem se společně s dalšími spolužáky zúčastnila chemického dne pro budoucí prvňáčky. Na začátku jsme byli všichni tak trochu nervózní, ale zároveň natěšení na to, jak to celé bude probíhat. Každý z nás měl roli buď vědce nebo průvodce. Celým programem také děti provázeli dva speciální (ne)profesionální chemici, kteří si pro děti připravili …
Pokračovat ve čtení Školní laboratoř

Terénní cvičení

Dne 26. 05. 2022 se na školní zahradě uskutečnilo pro 6. ročníky terénní cvičení. Ráno jsme se s dobrou náladou všichni sešli v 7:45 na školní zahradě. Paní učitelky nás rozřadily do skupinek a v 8:00 jsme vyrazili na stanoviště. Prošli jsme dohromady 10 stanovišť, které se týkaly především zeměpisu a přírodopisu ale také matematiky či fyziky. Například …
Pokračovat ve čtení Terénní cvičení

Zvláštní zápis do MŠ Horní Lhota

je určen výhradně pro ukrajinské občany, kterým byla poskytnutá dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, nebo jim bylo uděleno vízum k pobytu 90 dní za  účelem strpění (nevztahuje se na ostatní cizince). Zvláštní zápis  proběhne  9. 6. 2022 v MŠ Na Kopečku v Horní Lhotě od 10.00 hod. do 12.00 hod. Vyzvedávání tiskopisů k zvláštnímu zápisu proběhne 2. 6. …
Pokračovat ve čtení Zvláštní zápis do MŠ Horní Lhota

Zvláštní zápis do MŠ Velká Polom

je určen výhradně pro ukrajinské občany, kterým byla poskytnutá dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, nebo jim bylo uděleno vízum k pobytu 90 dní za  účelem strpění ( nevztahuje se na ostatní cizince). Zvláštní zápis  proběhne 9. 6. 2022 v MŠ U Rákosníčka ve Velké Polomi od 10.00 hod. do 12.00 hod. Vyzvedávání tiskopisů k zvláštnímu zápisu proběhne …
Pokračovat ve čtení Zvláštní zápis do MŠ Velká Polom

McDonalds Cup

SLAVÍME ÚSPĚCH NAŠICH FOTBALISTŮ3. 5. 2022 se vybraní žáci našich 4.  a 5. tříd zúčastnili okresního kola turnaje McDonalds Cup. Vybojovali krásné druhé místo! Chlapci, děkujeme Vám za výbornou reprezentaci naší školy. O úspěch se zasloužili: Oliver Sobek, Vojtěch Musial, Michal Žídek, Filip Žídek, Filip Sztefek, Jakub Sztefek, Samuel Chudoba, Glib Zvekov, Radovan Křivý, Radek …
Pokračovat ve čtení McDonalds Cup

Planetárium

Ve dnech 20.4 a 25.4. žáci druhého stupně v rámci připomenutí Dne Země a v rámci výuky zeměpisunavštívili Planetárium v Ostravě. Každý ročník měl program v planetáriu (hvězdná obloha a tematickýfilm) a prohlídku experimentária planetária. Šestý a devátý ročník také navštívili hvězdárnu. Žáci simohli zopakovat své znalosti ze zeměpisu, fyziky, chemie a dalších předmětů.

Projektový den ve Vyncke

Ve čtvrtek 21. 4. 2022 žáci osmého ročníku absolvovali projektový den ve výrobní společnosti Vyncke v Chlebovicích. Zaměstnanci belgické nadnárodní společnosti představili žákům svůj produkt – velký energetický celek na spalování biomasy. Věříme, že návštěva Vyncke žáky motivovala k aktivnějšímu přístupu k angličtině, a že se žákům technického založení otevřely nové obzory. Vážení rodiče, uvítáme možnost vzít naše …
Pokračovat ve čtení Projektový den ve Vyncke

Okresní kolo olympiády v českém jazyce

V lednu letošního roku se na naší škole uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce. Na 1. místě se umístila Nela Havrlantová z 9. C a na místě druhém pak Alžběta Hošková z 8. A. Obě dívky postoupily do okresního kola, které se konalo 28. 3. v Ostravě. Z celkového počtu 96 účastníků se naše …
Pokračovat ve čtení Okresní kolo olympiády v českém jazyce

Olympiáda v anglickém jazyce

Na počátku března se na naší škole konalo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Soutěže, ve které bylo třeba prokázat několik anglických dovedností (poslech, mluvení, čtení), se k našemu velkému překvapení zúčastnilo 23 žáků a žákyň z osmých a devátých tříd. Jejich výkony byly velmi potěšující, do okresného kola mohl ovšem postoupit pouze vítěz, kterým …
Pokračovat ve čtení Olympiáda v anglickém jazyce

Březen – měsíc knihy

Celý březen provázela naši školu akce s názvem Březen – měsíc knihy. V rámci této akce jsme uspořádali s žáky osmých a devátých tříd čtení pro první třídy. Jeden den se na dvě hodiny naši žáci přesunuli do prvních ročníků a předčítali jim známé pohádky: O pejskovi a Kočičce, Včelí medvídci, Devatero pohádek. Také první třídy nám ukázaly, jak …
Pokračovat ve čtení Březen – měsíc knihy

Výukový program – Svět minerálů

Během února a března jsme navštívili Geologický pavilon prof. F. Pošepného na VŠB-TUO.  Ať už pěšky nebo autobusem, všichni žáci v pořádku dorazili do pavilonu. V učebně nám k tomu paní průvodkyně řekla jen základy a jak to bude probíhat, za tu stručnost opravdu děkujeme. Pak už naše kroky mířili k vitrínám s „kamením“. V …
Pokračovat ve čtení Výukový program – Svět minerálů

ODISbus

Dne 24.2. byl ke škole přistaven ODISbus, kde měli žáci 6. ročníků program o hromadné dopravě a její návaznosti na životní prostředí. Žáci se dozvěděli spoustu informací o různých typech dopravy a o možnostech dopravního integrovaného systému – využití ODISky ve vlacích, autobuse, tramvajích i trolejbusech. Byly představeny různé druhy autobusů a bylo vysvětleno, jaký …
Pokračovat ve čtení ODISbus

Poznávací exkurze do koncentračního tábora Osvětim

Na čtvrtek 3. února jsme pro žáky devátých tříd naší školy připravili ve spolupráci s CK Školní zájezdy poznávací exkurzi do koncentračního tábora Osvětim a Březinka v Polské republice. Jako pedagogický doprovod se zúčastnila paní učitelka Michaela Friedecká, Simona Kravčenko a pan učitel Libor Škop. Po příjezdu do místa exkurze započala ve 12:30 asi  dvouhodinová prohlídka koncentračního tábora …
Pokračovat ve čtení Poznávací exkurze do koncentračního tábora Osvětim

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vážení rodiče,  na základě výrazně vysokého nárůstu pozitivních záchytů onemocnění Covid-19 a jeho šíření ve škole, kdy škola není schopna zajisti výuku, vyhlašuje ředitel školy ve dnech 31.1- 3.2.2022 ředitelské volno. Obědy jsou na tuto dobu všem žákům odhlášeny. Výuka v tomto období neprobíhá, případné dobrovolné procvičování bude vloženo do classroomu jednotlivých předmětů. MGR. TOMÁŠ …
Pokračovat ve čtení ŘEDITELSKÉ VOLNO

Sopečný den v 6. ročníku

Na projektový den jsem se velmi těšila. Celá třída jsme se sešli ve třídě, kde si všechny skupinky kontrolovaly, jestli mají vše potřebné. První stanoviště bylo v učebně fyziky s paní učitelkou Kalužovou. Se zvoněním jsme začali vyrábět modely našich sopek z mouky a vody. Tyto dvě hodiny nám nejrychleji utekly. Každá sopka byla zajímavá …
Pokračovat ve čtení Sopečný den v 6. ročníku

Ptačí hodinka

Tak jako minulý rok, tak i letos se žáci zúčastnili první lednový víkend Ptačí hodinky. Ptačí hodinka je organizována Českou ornitologickou společností a její cíl je zmapovat populaci všech druhů na území ČR. Sčítání probíhalo tak, že se žáci stali na celou hodinu vědci a pozorovací metodou sčítali nejvyšší počet jedinců v daný okamžik u krmítka. Poté jsme výsledky …
Pokračovat ve čtení Ptačí hodinka

INFORMACE k testování od 22.11.2021

Vláda ČR schválila s účinností od 22.11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní …
Pokračovat ve čtení INFORMACE k testování od 22.11.2021

ORGANIZACE VÝUKY OD 8.11.2021

Dobrý den vážení rodiče,  posílám informace k organizaci výuky od 8.11.2021. V pondělí 8.11.2021 přijdou do školy k prezenční výuce žáci 1.A, 1.B, 2.A, 3.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A a 6.B.   Pro třídy 4.A,5.C, 6.C,7.A,7.B,7.C,8.A,8.B,9.A,9.B,9.C bude výuka distanční formou. Žákům v prezenční formě vzdělávání jsou obědy přihlášeny. Od úterý 9.11. se do školy k prezenční výuce vrátí očkovaní žáci, žáci po prodělané nemoci …
Pokračovat ve čtení ORGANIZACE VÝUKY OD 8.11.2021

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vzhledem k nepříznivé situaci a ohniskovému šíření onemocnění Covid-19 vyhlašujeme na pátek 5.11. 2021 ŘEDITELSKÉ VOLNO pro všechny žáky ZŠ Velká Polom. Prosíme sledujte informace ve školním systému. Předpokládáme, že během neděle již budou další informace k dispozici. Informace o karanténě zůstávají v platnosti. Obědy mají všichni odhlášeny! Prosíme o trpělivost a děkujeme za vaši …
Pokračovat ve čtení ŘEDITELSKÉ VOLNO

INFORMACE K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 1. A 8. LISTOPADU 2021

Testování proběhne ve dnech 1. a 8. listopadu 2021. Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém …
Pokračovat ve čtení INFORMACE K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 1. A 8. LISTOPADU 2021

Karanténa a uzavření 2. stupně

Vážení rodiče, vůbec nás to netěší, ale situace se zhoršuje a vzhledem k výskytu pozitivně testovaných osob ve škole, je po konzultaci s KHS MSK nařízena žákům 6.B, 6.C, 7.C, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C  karanténa do 2.11.2021 včetně, tzn. žáci se k prezenční výuce vrátí ve středu 3.11. Karanténa se netýká žáků, kteří mají ukončené …
Pokračovat ve čtení Karanténa a uzavření 2. stupně

Změna způsobu placení stravného

Vážení rodiče, milí strávníci, od října 2021 dochází ke změně ve způsobu úhrady stravného.Způsob placení stravného   ZMĚNA !!!  od 1.10.2021 platba inkasem        Povolení inkasní platby zadejte ve prospěch účtu 181811426/0300.        Inkasní platbu povolte ve výši 800,-Kč na jedno dítě v ZŠ a 1000,- Kč na jedno dítě v MŠ. Inkaso bude probíhat vždy k 15. …
Pokračovat ve čtení Změna způsobu placení stravného

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku pro všechny žáky proběhne 1. září 2021 v 8:00 před respiriem školy a ukončeno nejpozději 8:45. Školní družina bude v provozu od 1.9.2021. Obědy jsou dětem zajištěny od 2.9.2021 – nutno si on-line přihlásit. Děti, které jsou v družině od 1.9.2021 mají oběd již od 1.9.2021. Vyučování 2. a 3.září bude ukončeno …
Pokračovat ve čtení Zahájení školního roku

Letní kempy

Vážení rodiče, Covid – 19 způsobil výrazný výpadek žáků ve výchovně – vzdělávacím procesu a omezil i jejich možnost sportování. Proto jsme se v rámci partnerství se vzdělávací agenturou zapojili do projektu Letní kempy 2021, jehož cílem je ve spolupráci s MŠMT připravit vaše děti na návrat do sociálního prostředí. Letní sportovně – vzdělávací kempy …
Pokračovat ve čtení Letní kempy

Výukový software Corinth Online

Naše škola neustále hledá nové možnosti a způsoby vzdělávání. Jednou z nových moderních možností je výukový software Corinth, který zahrnuje předmětové celky biologie rostlin, biologie zvířat, biologie člověka, chemie, fyzika, matematika/geometrie, paleontologie, kultura, geologie, v rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a odpovídající ročníky gymnázií. Obsah SW je založený na moderních zobrazovacích metodách: interaktivní 3D …
Pokračovat ve čtení Výukový software Corinth Online

Provoz školy od 17. 5. 2021

1. stupeň- všechny děti chodí prezenčně do školy, – testování probíhá 1x týdně (v pondělí v 7:30 ve třídách, pro všechny žáky),- platí stále stejné výjimky z testování, stejně jako postup při nesouhlasu s testováním. Obědy jsou všem dětem přihlášeny, ŠD v provozu včetně ranní družiny2. stupeň- pokračuje v rotaci, ve škole jsou prezenčně třídy 6. …
Pokračovat ve čtení Provoz školy od 17. 5. 2021

Páteční setkávání s vědci

První dva pátky v květnu se náš devátý ročník zúčastnil webinářů, které poskytují vědci pod záštitou Akademie věd ČR. Ta nabízí desítky přednášek pro základní školy od přírodních věd jako je Vesmír, Země až po humanitní témata. I naše škola se zapojila a požádala několik vědců o zpestření distanční výuky. První beseda se týkala čtení …
Pokračovat ve čtení Páteční setkávání s vědci

Den Země

Ani tento rok jsme nezapomněli na naši planetu a připomenuli si Den Země, který připadá každý rok na 22.dubna. Protože žáci druhého stupně byli stále doma zahleděni do počítačů, přemýšleli jsme, jak je alespoň na chvíli od nich odtrhnout, a přitom oslavit mezinárodní den. Nakonec jsme přišli s nápadem vytvořit pohlednici velikosti A4, jejíž středem bude …
Pokračovat ve čtení Den Země

NÁVRAT ŽÁKŮ 2. ST. DO ŠKOLY A ZMĚNY S TÍM SOUVISEJÍCÍ

Žáci druhého stupně se do lavic vrátí 10. května 2021: Třídy 6. A, 6. B, 7. B, 8. B, 9. B přijdou do školy 10. 5. 2021 Třídy 6. C, 7. A, 8. A, 8. C, 9. A přijdou do školy 17. 5. 2021 Testování před vyučováním pondělí a čtvrtek (pro žáky 2. stupně) pondělí …
Pokračovat ve čtení NÁVRAT ŽÁKŮ 2. ST. DO ŠKOLY A ZMĚNY S TÍM SOUVISEJÍCÍ

Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na PZ je:– negativní test– žádné příznaky Covid-19.Uchazeč musí jako podmínku pro účast na PZ předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněný v posledních 7 dnech.Testování bude probíhat na naší ZŠ v termínu: 27. 4. 2021  ve 14:00 pro uchazeče o čtyřleté obory s MZ,   29. 4. 2021  ve …
Pokračovat ve čtení Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání

NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOLY OD 12. 4. 2021 do odvolání

Od pondělí 12. 4. 2021 se vrací žáci 1. stupně ZŠ k prezenční výuce rotačním způsobem. Škole je mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví uložena povinnost testovat žáky 2x týdně Ag testy. Žáci jsou povinni mít po celou dobu vyučování chirurgickou roušku.12. – 16. 4. budou ve škole žáci 3. B, 4. A, 4. B, 4. C, 5. A …
Pokračovat ve čtení NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOLY OD 12. 4. 2021 do odvolání

Aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 na následující období: TYP OBORU 1. ŘÁDNÝ TERMÍN 2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ TERMÍN 2. NÁHRADNÍ TERMÍN ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA 3. května 2021 4. května 2021 2. června 2021 3. června 2021 ŠESTILETÉ OBORY A GYMNÁZIA 5. května …
Pokračovat ve čtení Aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy

Díky olympionikům

DĚKUJEME ÚČASTNÍKŮM OKRESNÍHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY ZA REPREZENTACI NAŠÍ ŠKOLY Poděkování patří Nikole Trojkové, Patrikovi Chlebovskému, Janu Hruzíkovi, Michalu Bolkovi, Renátě Jurečkové, Elišce Křivé, Tomáši Filipčíkovi, Markétě Bolkově a Veronice Dostálové. Nejlepších výsledků dosáhli Patrik Chlebovský a Jan Hruzík, kteří se v kategorii šestých ročníků umístili do desátého místa. Patrik se svým čtvrtým místem zůstal těsně …
Pokračovat ve čtení Díky olympionikům

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 1. – 13. 4. 2021

Vážení rodiče, k zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015. Vzhledem k situaci kolem šíření COVID-19 proběhne zápis on-line, bez přítomností dětí a rodičů.  Elektronickou přihlášku najdete na žáložce základní škola – pro rodiče – zápis do 1.tříd nebo zde https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/prozapis/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40687 Dokumenty nutné k zápisu – žádost o přijetí, kopie rodného listu, ověřená kopie rozhodnutí o svěření dítěte do …
Pokračovat ve čtení ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 1. – 13. 4. 2021

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ LHOTA

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. ZÁŘÍ 2021 Vzhledem k opatřením vlády o ochraně obyvatelstva v souvislosti s narůstajícími počty onemocnění na  COVID-19  se zápis dětí do Mateřské školy Na Kopečku v Horní Lhotě uskuteční 4. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců v mateřské škole. Přepokládaný počet míst k přijetí je 6. …
Pokračovat ve čtení ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ LHOTA