Chemická olympiáda

Dne 7. 1. 2011 žáci 9. tříd ukončili školní kolo chemické olympiády kontrolním testem. Od října do prosince samostatně řešili úkoly teoretické a praktické části. Kromě práce s internetem a odbornou literaturou museli prokázat i své dovednosti při chemických výpočtech, zručnost při provádění pokusů a správnost úsudku při vyvozování závěrů.
Nejlépe obstála Kateřina Štverková z IX.B třídy, získala 103,5 bodu. Druhé místo obsadil Ladislav Kolečkář z 9.A (97,5 b.) a jako třetí skončila Klára Tylečková z IX. B (93 b.).
Blahopřejeme.