CHŘIPKOVÉ PRÁZDNINY

Z DŮVODU NÁRŮSTU CHŘIPKOVÉHO ONEMOCNĚNÍ VYHLAŠUJE VEDENÍ ŠKOLY VE DNECH

29.-30.1.2020 ŘEDITELSKÉ VOLNO

Zároveň ze stejného důvodu bude upravena organizace výuky dne 28.1.2020 takto:

MŠ pouze dopolední provoz

ZŠ 1. stupeň – výuka do 11:20

ZŠ 2. stupeň – výuka do 12:00

ŠD bude v provozu do 13,30

Výpis z vysvědčení za 1. pololetí šk. roku 2019/2020 bude vydán v pondělí 3.2.2020

Mgr. Tomáš Olivka

ředitel školy