Činnost Občanského sdružení rodičů při ZŠ Velká Polom ve školním roce 2007/2008

V loňském školním roce výbor sdružení již v září uspořádal tradiční drakiádu. Na kopci u vodojemu se sešlo mnoho dětí i rodičů a zanedlouho se na obloze vznášeli barevní draci. Všechny děti si odnesly sladkou odměnu a nejlepší drobné ceny.V prosinci proběhla ve spolupráci se ZŠ mikulášská diskotéka. V měsíci lednu se konal tradiční reprezentační ples, výtěžek plesu byl použit na zakoupení hry stolní fotbal, zakoupení reprezentčních triček pro děti 1. stupně, rozlišovacích dresů do Tv.V sobotu 26. dubna proběhlo netradiční sportovní odpoledne. Pro děti byla připravena trasa lesním terénem, kde je čekalo plnění různých úkolů.Každý účastník obdržel malé občerstvení, vítězové věcné ceny.V sobotu 24. května připravil výbor sdružení rodičů na školní zahradě tradiční dětský den. Děti si vyzkoušely střelbu z luku, ale i vzduchovky.Měly možnost vyzkoušet si svoji obratnost v různých disciplínách.Nakonec si opekly párky a se zapadajícím sluncem se všichni rozešli domů.

Občanské sdružení finančně přispělo na nákup reprezentačních triček pro děti 1. stupně, rozlišovacích dresů do Tv. Byl zakoupen stolní fotbal, který využívají všichni žáci naší školy.Občanské sdružení rodičů děkuje všem sponzorům, kteří podpořili naši činnost. Děkujeme také Obecnímu úřadu Velká Polom a Obecnímu úřadu Horní Lhota za finanční podporu, vstřícnost a spolupráci.

Fotografie z akcí si můžete prohlédnout ve fotogalerii.